ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 30. Метиловий та етиловий спирти

Контрольні запитання (с. 176)

356. Спирти - це похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені нагідроксильну групу -ОН. Спирти, що містять одну групу -ОН, є одноатомними, а ті, що містять дві або більше - багатоатомними.

357. Гідроксильна група -ОН.

358. У назвах спиртів до назви відповідного алкану додається суфікс -ол.

359. Фізичні властивості етанолу: летка безбарвна рідина зі специфічним запахом, пекуча на смак. Легший за воду (ρ = 0,789 г/см3), легко випаровується (tпл. = -114,2 °С, tкип. = 78,4 °С). Необмежено розчиняється у воді, добре змішується з іншими органічними речовинами (бензеном, хлороформом, ацетоном тощо).

За складом та будовою етанол подібний до води (його можна назвати похідним води, в якій один атом Гідрогену замінений органічним замісником: -C2H5). Це зумовлює можливість утворення водневого зв’язку як між молекулами етанолу, так і між молекулами етанолу та молекулами води. Завдяки такій властивості температура кипіння етаінолу набагато вища за температуру кипіння відповідного йому алкану (етану). Також, на відміну від алканів, етанол добре змішується з водою.

360.

361. Застосування етанолу:

- паливо (через здатність горіти з вивільненням теплоти та світла);

- розчинник в промисловості (через здатність розчиняти неполярні сполуки - в лакофарбній промисловості, виробництві товарів побутової хімії та ін.);

- розчинник для лікарських засобів та для виготовлення настоянок з рослин;

- розчинник в косметичних засобах (парфуми, одеколони, аерозолі та ін.);

- компонент антифризів та склоочисників (через низьку температуру замерзання);

- антисептик (через здатність викликати денатурацію білків мікроорганізмів і спричиняти їхню загибель);

- протиотрута (при отруєннях метанолом, етиленгліколем, діетиленгліколем);

- харчова промисловість (спиртні напої, розчинник харчових ароматизаторів, консервант);

- синтез інших речовин (для отримання етаналю, бутадієну, діетилового етеру, етилацетату, етиламіну, оцтової кислоти, хлороформу, етену тощо).

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 176)

362. Метанол та етанол не містять кратних (подвійних та потрійних) зв’язків - а лише одинарні.

Структурні формули:

363. Етанол за стандартних умов - рідина, леткий (можна відчути його запах), має низькі температури плавлення і кипіння.

364. У розчинах луги піддаються дисоціації з утворенням аніонів ОН- та катіонів металів (Na+, К+, Ва2+ тощо). Вони надають розчину здатності проводити електричний струм. Натомість молекули спиртів у розчинах дисоціюють набагато гірше. Зв’язки в їхніх молекулах є слабо полярними.

365. На здатності розчиняти інші органічні речовини (зокрема — запашні).

366. Значення електронегативності: С - 2,5; Н - 2,1; О - 3,5.

Таким чином, різниця в значеннях електронегативності складає:

- у зв’язку С-Н: 2,5 - 2,1 = 0,4;

- у зв’язку С-О: 3,5 - 2,5 = 1;

- у зв’язку О-Н: 3,5 - 2,1 = 1,4.

Отже, більш полярним є зв’язок О-Н, що притаманний молекулам спиртів. Молекули спиртів є більш полярними за молекули вуглеводнів. Внаслідок цього спирти мають більш низькі температури плавленні та кипіння.

367. Складаємо рівняння реакції:

Визначаємо кількість речовини в 46 г етанолу:

Складаємо термохімічне рівняння:

368. Загальна маса суміші становить: 20 г + 40 г + 480 г + 520 г = 1060 г

Обчислюємо масову частку етанолу в суміші

Відповідь: масова частка етанолу в лікарському препараті 45,3%.

369. Складаємо рівняння реакції:

За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини етанолу та кисню становить 1 : 3. Обчислюємо кількість речовини кисню у 6,72 л:

Отже, за такої кількості кисню можна спалити етанолу. Обчислюємо його масу:

370. Рівняння реакції:

За рівнянням згідно до закону об’ємних співвідношень об’єми парів етанолу, кисню та вуглекислого газу співвідносяться відповідно як 1 : 3 : 2. Отже на спалювання 3 л спирту потрібно 3 ∙ 3 л = 9 л кисню. Під час реакції має виділитися 2 ∙ 3 л = 6 л вуглекислого газу. Відповідь: 9 л кисню, 6 л вуглекислого газу.

371. Рівняння реакцій:

Визначаємо кількість речовини етилового спирту:

За рівнянням реакції (1) кількість речовини етилового спирту і вуглекислого газу співвідноситься як 1 : 2. Отже, під час реакції утворилося 2 ∙ 0,25 моль = 0,5 моль вуглекислого газу.

За рівнянням реакції (2) кількість речовини вуглекислого газу та кальцій карбонату, що випадає у вигляді осаду, співвідноситься як 1 : 1. Отже під час реакції утворюється 0,5 моль осаду. Розраховуємо його масу:

372. Добування етанолу:

(бродіння)

(гідратація етену)

Застосування етанолу:

- у побуті (у вигляді спиртовмісних засобів: рідин для миття вікон, склоочисних рідин, антифризів для автомобілів, лосьйонів, парфумів, аерозолів, зубних паст, шампунів, засобів для душу);

- у медицині (для дезінфекції шкіри, стерилізації інструменту, у складі лікарських засобів - йодної настоянки, зеленки, борного, мурашиного та саліцилового спиртів тощо);

- у фармацевтичній промисловості (настоянки лікарських рослин - глоду, календули, валеріани тощо; лікарські препарати - корвалол, валокордин тощо; різні бальзами та ін.);

- у хімічних лабораторіях (розчинник для дослідів та органічного синтезу);

- у хімічній промисловості (розчинник, особливо в лакофарбній галузі; для синтезу різноманітних речовин - бутадієну для синтезу бутадієнового каучуку, медичного естеру, фруктових есенцій для харчової промисловості, оцтової кислоти, етилену, хлороформу тощо);

- дальнє (для автомобілів та перших балістичних ракет).

Біоетанол отримують шляхом спиртового бродіння рослинної сировини, що містить вуглеводні (наприклад, винограду, картоплі, рису, кукурудзи, цукрової тростини тощо) під дією ферментів дріжджів та бактерій. Формула речовини (склад молекули) та сама, що й у звичайного етанолу. Особливість тільки у шляху отримання.

Плюси використання біоетанолу:

- відсутність домішок серед продуктів згоряння (лише вода та вуглекислий газ);

- зниження викидів СО2, що є парниковим газом;

- збереження нафти, як джерела традиційного палива.

Мінуси використання біоетанолу:

- застосування етанолу та його сумішей в якості палива замість бензину є менш енергоефективним (за того самого об’єму палива пробіг автомобіля складає 74% від стандартного на бензині);

- на паливі зі значним вмістом етанолу можуть працювати лише спеціальні двигуни;

- виробництво біоетанолу часто є економічно затратним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити