ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 32. Гліцерол

Лабораторний дослід № 11 (с. 182)

Тема: Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом

Обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, пальник.

Реактиви: розчини гліцеролу, купрум(ІІ) сульфату CuSО4, лугу NaOH (або КОН).

Звіт з роботи:

1. Під час змішування розчину купрум(ІІ) сульфату з розчином лугу в пробірці утворюється осад у вигляді кристалів блакитного кольору — купрум(ІІ) гідроксид.

Рівняння реакції:

2. При додаванні до пробірки із свіже- приготованим купрум(ІІ) гідроксидом розчину гліцерину відбувається розчинення блакитного осаду і поява інтенсивно-синього забарвлення розчину, зумовленого утворенням купрум(ІІ) гліцерату:

3. За нагрівання колір розчину не змінюється.

Висновок: якісною реакцією на багатоатомні спирти є взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом; ознакою реакції є утворення синього забарвлення розчину, що не змінює свій колір при нагріванні.

Контрольні запитання (с. 183)

378. Молекули багатоатомних спиртів містять більше однієї гідроксильної групи -ОН.

379. Фізичні властивості гліцеролу: безбарвна сиропоподібна, дуже в’язка рідина, не отруйна, tпл. = 17,8 °С, tкип. = +290 °С. Нелеткий, важчий за воду (ρ = 1,26 г/мл), необмежено розчиняється у воді (змішується в будь-яких співвідношеннях). Дуже гігроскопічний (поглинає водяну пару з повітря), солодкий на смак.

Від одноатомних спиртів різниться більшою в’язкістю, відсутністю запаху, набагато більшою густиною, високими температурами плавлення та кипіння, гігроскопічністю та смаком.

Всі відмінності зумовлені будовою молекул.

380. Молекулярна формула гліцеролу: С3Н8О3.

Структурна формула гліцеролу:

Гліцерол є похідним алканів (пропану).

381. Горіння етанолу:

Горіння гліцеролу:

Схожість: продукти реакції - карбон(IV) оксид та вода. Різняться - кількостями продуктів реакції та кисню, потрібного для повного згорання.

382. Застосування гліцеролу:

- виготовлення прозорих свічок;

- добування динаміту (сировина для виготовлення тринітрогліцеролу);

- у виробництві шкіри (пом’якшення);

- у кондитерських виробах (харчова добавка Е422);

- кріоконсервування живих тканин;

- лікарський засіб у разі серцевих захворювань (тринітрогліцерол);

- приготування кремів і мазей (пом’якшує шкіру);

- виготовлення гальмівних рідин та антифризів (в’язкість та низька температура плавлення).

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 183)

383. Гліцерол не вступає в реакції приєднання, властиві ненасиченим сполукам.

384. На відміну від етанолу гліцерин є в’язким, не має запаху, має набагато більшу густину, більші температури плавлення та кипіння, є гігроскопічним та має солодкий смак.

Подібно до етанолу, молекули гліцеролу також утворюють водневі зв’язки, але кожна молекула гліцеролу може утворити по дев’ять таких зв’язків. Саме тому він є надзвичайно в’язким і необмежено розчинним у воді.

Температура кипіння гліцеролу є такою високою, що вона лежить на межі можливості існування органічних сполук. За такої температури органічні речовини розкладаються, і гліцерол також під час сильного нагрівання починає диміти з виділенням отруйних продуктів розкладання.

385. За якісною реакцію з купрум(ІІ) гідроксидом (див. відповідь до завд. 381).

386. Складаємо рівняння реакцій:

Обчислюємо кількість речовини етанолу у 1 г:

За рівнянням реакції (1) співвідношення кількості речовини етанолу та кисню становить 1 : 3. Отже, на спалювання 0,0217 моль етанолу потрібно 3 ∙ 0,0217 моль = 0,0651 моль кисню. Обчислюємо його об’єм:

Обчислюємо кількість речовини гліцеролу у 1 г:

За рівнянням реакції (2) співвідношення кількості речовини гліцеролу та кисню становить 2 : 7. Отже, на спалювання 0,0109 моль етанолу потрібно моль кисню, Обчислюємо його об’єм:

Відповідь: 1,46 л кисню для спалювання етанолу та 0,85 л - для спалювання гліцеролу.

387. Обчислюємо масу однієї чайної ложки гліцеролу за відомими об’ємом та густиною:

Так само обчислюємо масу трьох столових ложок води:

Розраховуємо масову частки гліцеролу:

Відповідь: масова частка гліцеролу 12,3%.

388. Гліцерол є дуже гігроскопічною речовиною. За нестачі вологі у повітрі він поглинатиме її зі шкіри.

389. Склад антифризів: суміші етиленгліколю, пропіленгліколю, гліцеролу, одноатомних спиртів та деяких інших речовин з водою.

Застосування антифризів: в устаткуванні, що працює за низьких температур, для охолодження двигунів внутрішнього згоряння та як авіаційні рідини проти зледеніння за температури навколишнього повітря від -75 °С до 0 °С. Також застосовується як добавка до палив машин і механізмів в кліматичних зонах з низькими температурами. Використання гліцеролу у антифризах ґрунтується на його низькій температурі замерзання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити