ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 39. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забрудників

Контрольні запитання (с. 229)

481. Природні органічні сполуки - трапляються в природі. Синтетичні органічні сполуки — синтезовані штучно і такі, що не трапляються у природі.

482. Синтетичні органічні сполуки не трапляються у природі. Але певні органічні сполуки, що трапляються у природі, синтезувати можна.

483. Застосування природних органічних сполук:

— компоненти їжі (білки, жири, вуглеводи, вітаміни та ін.);

— лікарські засоби (речовини лікарських рослин);

— сировина для хімічного виробництва (живиця, латекс, віск та ін.);

— ароматні речовини (ефірні олії) - в харчовій та косметичній промисловості;

— харчові домішки (загусники, барвники та ін.).

Застосування синтетичних органічних сполук:

— виробництво синтетичних волокон;

— синтетичні мийні засоби;

— синтетичний каучук;

— пластмаси;

— синтетичні антибіотики;

— синтетичні харчові добавки (замінники цукру, антиоксиданти, ароматизатори, харчові барвники, консерванти, емульгатори та стабілізатори, підсилювачі смаку тощо);

— синтетичні лаки, емалі, фарби, смоли, клеї, герметики тощо;

— вибухові та піротехнічні матеріали (тринітротолуол, тринітрогліцерол, пластид, гексаген, октаген тощо).

484. Стійкі органічні забруднювачі:

— відходи хімічних виробництв;

— синтетичні органічні речовини, що не утворюються у природі;

— пестициди.

Вони забруднюють навколишнє середовище, отруюють живі організми, не розкладаються (або розкладаються дуже повільно), накопичуючись у атмосфері, гідросфері та літосфері.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 230)

485. Стійкі органічні забруднювачі згідно Стокгольмської конвенції (2001):

— дихлордифеніл-трихлоретан (ДДТ);

— альдрин (пестицид-інсектицид, що виявився також токсичним для риб, птахів та людини);

— дильдрин (пестицид, похідний альдрину — має у 5 разів більший період виведення з ґрунту, ніж альдрин - 5 років та 1 рік відповідно);

— ендрин (пестицид — інсектицид та дератизатор, є дуже токсичним для риб);

— хлордан (інсектицид проти термітів, виявився токсичним для риб та людини, потенційний канцероген);

— мірекс (інсектицид проти мурах та термітів, є потенційним канцерогеном);

— токсафен (інсектицид проти кліщів, є потенційним канцерогеном);

— гептахлор (інсектицид проти ґрунтових комах, виявився токсичним для птахів, потенційний канцероген);

— поліхлоровані дифеніли (ПХД);

— гексахлорбензен (ГХБ) (пестицид-фунгіцид, діє на репродуктивні органи);

— поліхлордибензодіоксини (ПХДД);

— поліхлордибензофурани (ПХДФ).

Ці речовини є синтетичними засобами захисту рослин від хвороб та шкідників. Виробляються (або вироблялися раніше) на спеціалізованих підприємствах. Мають токсичну дію на живі організми. Відмова від їх використання є реальною - зважаючи на загрозу, що вони становлять для навколишнього середовища та життя і здоров’я людини. Але повна відмова від засобів захисту культурних рослин на даному етапі неможлива. Шлях вирішення: використання більш безпечних замінників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити