ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 5. Поняття про водневий зв'язок

Контрольні запитання (с. 33)

54. Водневий зв’язок — це взаємодія атома Гідрогену, сполученого з електронегативним атомом (Оксигену, Нітрогену або Флуору), однієї молекули зі значно електронегативним атомом іншої молекули.

55. Вплив водневого зв’язку на фізичні властивості води:

— густина льоду менша порівняно з рідкою водою, тому під час замерзання вода розширюється;

— аномально висока температура кипіння (+100 °С) порівняно з речовинами, молекулярна маса яких більша;

— аномально висока теплоємність води; ~ великий поверхневий натяг води, завдяки чому багато комах здатні переміщатися по її поверхні;

— добре розчиняє речовини, які також можуть утворювати водневі зв’язки: спирт, цукор, ацетон, оцтову кислоту тощо.

56. Завдяки водневим зв’язкам у води аномальна висока температура кипіння (Мг = 18, tкип. = +100 °С) порівняно, наприклад, із киснем (Мг = 32, t = -183 °С), гідроген сульфідом (Мг = 34, t = -60,8 °С), гідроген йодидом (Мг = 128, tкип. = -35,4 °С). Серед цих речовин у води молекули найлегші, а температура кипіння - найбільша, оскільки на руйнування додаткової взаємодії потрібна додаткова енергія (додаткове нагрівання).

57. Речовини, що можуть утворювати водневі зв’язки з молекулами води, краще розчиняються в ній внаслідок більш тісної взаємодії. Висока теплоємність води пояснюється тим, що при випаровуванні всі водневі зв’язки рвуться, і такий розрив потребує багато енергії. Високий поверхневий натяг зумовлений тим, що водневі зв’язки заважають молекулам води рухатися з різною швидкістю.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 34)

59. Водневий зв’язок визначає в значній мірі властивості білків та нуклеїнових кислот - зокрема їх просторову будову (вторинну і третинну структуру). Ці зв’язки зчіплюють між собою частини молекули, змушуючи її згортатися у певну форму. Приклад: подвійна спіраль молекули ДНК, в якій водневий зв’язок зчеплює пари нуклеотидів двох різних ланцюгів молекули.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити