ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 7. Характеристика розчинів

Завдання для засвоєння матеріали (с.43)

77. Розчинність — здатність речовин розчинятися у воді. Насичений розчин — розчин, у якому речовина ще може розчинятися за певної температури. Розведений розчин — розчин, у якому міститься мало розчиненої речовини і багато розчинника. Концентрований розчин — розчин, у якому міститься багато розчиненої речовини і мало розчинника.

78. Одночасно насиченими і розведеними розчинами можуть бути розчини речовин з малою розчинністю. А одночасно концентрованими і ненасиченими — розчини речовин з високою розчинністю.

79. За мал. 6.3 на стор. 36 розчинність кухонної солі за t = 20 °С становить 36 г / 100 г води (або 3,6 г / 10 г води), розчинність калійної селітри за тих же умов — 31,5 г / 100 г води (або 3,15 г / 10 г води), крейди — 0,0095 г / 100 г води (або 9,5 ∙ 10-4 / 10 г води).

Насичений розчин із застосуванням 1 г солі на 10 г води можна приготувати тільки з крейди. Розчини кухонної солі та калійної селітри за таких умов будуть ненасиченими.

80. Визначаємо максимальну масу кухонної солі, що може розчинитися у 100 г води за температури 20 °С (за графіком на с. 36 підручника). Вона складає 36 г. Таким чином, розчин з 32 г солі не є насиченим (в ньому може розчинитися ще 4 г кухонної солі). Також він не є концентрованим, оскільки на частку розчиненої речовини припадає лише

81. Для визначення кількості води, потрібної для виготовлення насиченого розчину з 54 г калій хлориду, складаємо пропорцію:

33 г солі - 100 г води

54 г солі - х г води

Обчислюємо масу розчину, підсумовуючи маси води та солі: 54 г + 163,6 г = 217,6 г.

Відповідь: потрібно 163,6 г води, маса розчину становитиме 217,6 г.

82. Визначаємо масову частку калій нітрату у розчині:

Відповідь: 52,4%.

83. Розраховуємо об’єм води, склавши пропорцію:

10 г солі — х г води

33,7 г солі - 100 г води

Відповідь: 29,7 мл води.

84. Обчислюємо кількість речовини гідроген хлориду, що розчиняється:

Розраховуємо масу цієї кількості гідроген хлориду:

Розраховуємо масову частку гідроген хлориду в насиченому розчині:

Відповідь: масова частка гідроген хлориду становить 44,9%; для збільшення розчинності слід збільшити тиск або знизити температуру (можна зробити це одночасно).

85. Для визначення максимальної маси калій хлориду, що може розчинитися в 100 г води, складаємо пропорцію:

8,75 г солі - 25 г води

х г солі - 100 г води

Відповідь: 35 г на 100 г води.

86. Складаємо рівняння реакції:

Визначаємо масу натрій гідроксиду за його часткою у розчині та масою розчину:

Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду, що вступив у реакцію:

За рівнянням реакції кількість речовини натрій гідроксиду і осаду ферум(ІІІ) гідроксиду, що утворився, співвідносяться як 3 моль : 1 моль. Отже, під час реакції утворилося ферум(ІІІ) гідроксиду.

Розраховуємо його масу:

Відповідь: маса осаду 42,8 г.

87. Складаємо рівняння реакції між калій карбонатом і хлоридною кислотою:

Визначаємо масу калій карбонату за його часткою в розчині та масою розчину:

З’ясовуємо кількість речовини калій карбонату, беручи до уваги, ідо його молярна маса складає 138 г/моль:

За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини калій карбонату і вуглекислого газу становить 1 моль : 1 моль. Отже газоподібного продукту реакції також виділилося 0,1 моль. Обчислюємо його об’єм:

88. Складаємо рівняння реакції між хлоридною кислотою та барій гідроксидом:

За відомими за умовою масою хлоридної кислоти та її масовою часткою визначаємо масу гідроген хлориду, що вступив в реакцію:

Обчислюємо кількість речовини гідроген хлориду, знаючи, що його молярна маса дорівнює 36,5 г/моль:

За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини гідроген хлориду і солі барій хлориду складає 2 моль : 1 моль. Отже, під час реакції утворилося Розраховуємо її масу:

Відповідь: маса утвореної солі 15,6 г.

89. Визначаємо частку цинк сульфату у кристалогідраті:

Обчислюємо масу безводної солі в 4 кг цинк сульфат гептагідрату:

Відповідь: маса безводної солі 2244 г.

90. А) Формула мідного купоросу CUSO4 ∙ 5H2O. З’ясовуємо масу безводної солі в мідному купоросі масою 62,5 г. Для цього розраховуємо вміст купрум(ІІ) сульфату в кристалогідраті:

Обчислюємо масу солі в кристалогідраті:

Маса води в кристалогідраті становить відповідно: 62,5 г - 40 г = 22,5 г.

В разі доливання 500 г води, маса води в розчині становитиме 500 г + 22,5 г = 522,5 г, а маса купрум(ІІ) сульфату - 40 г. Визначаємо масову частку купрум(ІІ) сульфату в утвореному розчині:

Б) Формула глауберової солі Na2SO4 ∙ 10Н2O. З’ясовуємо масу безводного натрій сульфату в глауберовій солі масою 80,5 г. Для цього розраховуємо вміст натрій сульфату в кристалогідраті:

Обчислюємо масу солі в кристалогідраті:

Маса води в кристалогідраті становить відповідно: 80,5 г - 35,5 г = 45 г.

У разі доливання 500 г води маса води, в розчині становитиме 500 г + 45 г = 545 г, а маса натрій сульфату - 35,5 г. Визначаємо масову частку натрій сульфату в утвореному розчині:

В) Формула залізного купоросу FeSO4 ∙ 7H2O. З’ясовуємо масу безводної солі в залізному купоросі масою 27.8 г. Для цього розраховуємо вміст ферум(ІІ) сульфату в кристалогідраті:

Розраховуємо масу ферум(ІІ) сульфату в 278 г залізного купоросу:

Маса води, відповідно, складатиме: 278 г - 152 г = 126 г.

У разі доливання 500 г води маса води в розчині становитиме 500 г + 126 г = 626 г, а маса ферум(ІІ) сульфату - 152 г. Визначаємо масову частку ферум(ІІ) сульфату в утвореному розчині:

Г) Формула манган(ІІ) сульфат гептагідрату MnSO4 ∙ 7H2O. З’ясовуємо масу безводної солі в кристалогідраті масою 138,5 г. Для цього розраховуємо вміст манган(ІІ) сульфату:

Розраховуємо масу манган(ІІ) сульфату в 138,5 г кристалогідрату:

Маса води, відповідно, складатиме: 138,5 г - 75,5 г = 63 г.

У разі доливання 500 г води маса води в розчині становитиме 500 г + 63 г = 563 г, а маса манган(ІІ) сульфату - 75,5 г. Визначаємо масову частку манган(ІІ) сульфату в утвореному розчині:

m(MnSOa)

Д) Формула ферум(ІІІ) хлориду нонагідрату FeCl3 ∙ 9H2O. З’ясовуємо масу безводної солі в кристалогідраті масою 64,9 г. Для цього розраховуємо вміст ферум(ІІІ) хлориду:

Розраховуємо масу ферум(ІІІ) хлориду в 64,9 г кристалогідрату:

Маса води, відповідно, складатиме: 64,9 г - 32,45 г = 32,45 г.

У разі доливання 500 г води маса води в розчині становитиме 500 г + 32,45 г = 532,45 г, а маса ферум(ІІІ) хлориду - 32,45 г.

Визначаємо масову частку ферум(ІІІ) хлориду в утвореному розчині:

91. За часткою ферум(ІІ) сульфату у розчині та масою розчину розраховуємо масу безводної солі:

Формула ферум(ІІ) сульфат гептагідрату FeSO4 ∙ 7H2O (залізний купорос). Визначаємо вміст ферум(ІІ) сульфату в кристалогідраті:

З’ясовуємо, яка маса кристалогідрату містить 20 г безводної солі. Для цього складаємо пропорцію:

Визначаємо масу води, що потрібна для приготування розчину: 1000 г - 36,6 г = 963,4 г

Відповідь: потрібно 36,6 г кристалогідрату і 963,4 г води; 20 г безводної солі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити