ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

Контрольні запитання (с. 49)

92. Електроліти - речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм. Приклади: неорганічні та органічні солі (NaCl, KNOa, ВаСl2), кислоти (НСl, HNO3, H2SO4), основи (КОН, NaOH, Ва(ОН)2) та основні оксиди (Lі20, CaO, MgO).

Неелектроліти - речовини, що не проводять струм ані в розчині, ані в розплаві. Приклади: прості речовини (Fe, Аl, O2, Н2), кислотні оксиди (СO2, SO3, SiO2), більшість органічних речовин (етиловий спирт C2H5OH, цукор С12Н22О11, бензин С6H6).

93. Електролітична дисоціація - це процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. Йони одного виду — тільки катіони або тільки аніони - під час електролітичної дисоціації утворитися не можуть, тому що електроліти складаються з частинок двох типів - заряджених позитивно і негативно. І вони одночасно вивільняються в розчин під час процесу дисоціації.

94. Основні положення теорії електролітичної дисоціації:

1) електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони. У розчинах чи розплавах електролітів йони рухаються хаотично;

2) під дією електричного поля рух йонів набуває спрямованості: позитивно заряджені йони рухаються до негативно зарядженого катода, їх називають катіонами (К+, Na+, Fe2+, Zn2+, Аl2+); негативно заряджені - до анода, їх називають аніонами (Сl-, S2-, SO42-, NO3-, РО43-);

3) електролітична дисоціація — процес оборотний. Одночасно відбуваються обидва процеси: розщеплення молекул на йони (дисоціація) і сполучення йонів у молекули (асоціація);

4) загальна сума зарядів (позитивних і негативних) дорівнює нулю, а тому розчин електроліту в цілому є електронейтральним.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 49)

95. а) електроліти: Nal, НВг, СаСl2, КОН, H2SO4;

б) неелектроліти: O2, СН4, С12Н22О11.

96. а) 2 моль:

б) 2 моль:

в) 3 моль:

г) 3 моль:

97. Вода може містити невелику кількість солей (тобто електролітів). Можливе ураження електричним струмом, що пройде крізь тіло.

98. Вода є полярним розчинником, а бензин - ні. При розчиненні у воді гідроген являє собою хлоридну кислоту - сильний електроліт з великою концентрацією йонів Н+ та Сl-, Завдяки цьому розчин добре проводить електричний струм.

При розчиненні у бензині гідроген хлорид не піддається дисоціації, оскільки неполярні молекули розчинника не можуть роз’єднати частинки в його молекулах. В цьому розчині йони відсутні, отже неможливе проходження електричного струму.

99. Електроліти є засобами корекції кислотно-лужної рівноваги в організмі. Найважливішими електролітами для організму людини є:

— аніони: Сl-, НСO3-, НРO42-;

— катіони: Na+, К+, Са2+, Mg2+. Електроліти відповідають за:

— рух рідини від капілярів до клітин i у зворотній бік;

— утворення електричного потенціалу на мембранах клітини;

— підтримку певного рівня концентрації розчинених у крові речовин;

— активацію дії ферменів;

— визначення рівня pH рідин тіла, забезпечення оптимальної кислотності;

— процеси згортання крові;

— підтримку імунітету.

Захворювання, при яких лікарі радять провести аналіз крові на електроліти: порушення процесів обміну речовин, тривале блювання, проноси, втрати крові, великі за площею опіки (при цьому відбувається втрата або надмірне накопичення певних електролітів).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити