ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Контрольні запитання (с. 54)

100. Кислоти - це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку. Основи — електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента та гідроксид-аніони. Солі - електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку.

101. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, у кілька стадій:

перша стадія:

друга стадія:

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 54)

102. Три йони Гідрогену.

103. 1 стадія: (катіон Гідроген-іон та аніон гідрокарбонат-іон)

2 стадія: (катіон Гідроген-іон та аніон карбонат-іон)

(катіон Гідроген-іон та аніон бромід-іон)

(катіон Гідроген-іон та аніон нітрит-іон)

104. Двоосновні кислоти дисоціюватимуть у дві стадії: H2СO3, H2S H2SO3.

Рівняння реакцій:

1 стадія:

2 стадія:

1 стадія:

2 стадія:

1 стадія:

2 стадія:

107. a) Na2+S-2 — натрій сульфід, Na2+SO42- — натрій сульфат, Mg2+SO42- — магній сульфат, Na3+PO43+ — натрій ортофосфат, Аl3+РO42- — алюміній ортофосфат;

б) Na+HSO4- — натрій гідросульфат, Mg2+(HSO4)2-— магній гідросульфат, Са2+НРO4- — кальцій гідрофосфат, Na+OH- - натрій гідроксид, Ва2+(ОН)2- - барій гідроксид.

108. Калій гідроксид: барій сульфід: ферум(ІІІ) нітрат: магній хлорид: алюміній сульфат:

109.

110. Неелектроліти: Са, Fe2O3, СO2, Р2О5, Н2О.

Електроліти: НСl, Cr2(SO4)2, Mg(OH)2, Sr(OH)2, Sr(NO3)2.

Рівняння дисоціації:

Солі різняться кількістю сульфатних груп - відповідно до валентності феруму в сполуках.

Перша стадія:

Друга стадія:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити