ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ ХІМІЇ ЗА 8 КЛАС

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати

§ 5. Поняття про водневий зв'язок

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

§ 7. Характеристика розчинів

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

§ 11. Кислотність середовища. Поняття про pH розчину

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

§ 13. Виявлення йонів у розчинах

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14. Ступінь окислення елементів

§ 15. Окисно-відновні реакції

§ 16. Окисники й відновники

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

§ 19. Термохімічні рівняння реакції

§ 20. Швидкість хімічної реакції

§ 21. Класифікація хімічних реакцій

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 22. Вступ до органічної хімії

§ 23. Метан - найпростіший вуглеводень

§ 24. Гомологи метану - насичені вуглеводні

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування

§ 26. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях

§ 27. Етен і етин - ненасичені вуглеводні

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

§ 29. Природні джерела вуглеводнів

§ 30. Метиловий та етиловий спирти

§ 31. Отруйність метанолу та етанолу

§ 32. Гліцерол

§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило

§ 35. Жири

§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза

§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза

§ 38. Білки та амінокислоти

§ 39. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забрудників

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку

§ 41. Місце хімії в системі наук

§ 42. Хімічна наука в Україні

§ 43. Хімічне виробництво в Україні


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити