Розв’язання вправ та завдань до підручника «АНГЛІЙСЬКА МОВА» О. Д. Карп’юк 3 клас - 2013 рік

UNIT 3


Ex. 3, p. 49

On Monday they have got English, Maths and Art.

On Tuesday they have got English, Reading and Sport.

On Wednesday they have got English, Maths and Music.

On Thursday they have got Maths, English and Sport.

On Friday they have got Maths, Reading and Music.


Ex. 4, p. 49

On Monday we have got English, Maths and Art.

On Tuesday we have got English, Reading and Sport.

On Wednesday we have got English, Maths and Music.

On Thursday we have got Maths, English and Sport.

On Friday we have got Maths, Reading and Music.


Ex. 3, p. 50

Which lesson do you like? I like English. It is my favourite lesson.

Which lesson do you like? — I like Maths. It is my favourite lesson.

Which lesson do you like? — I like Music. It is my favourite lesson. 


Ex. 3, p. 54 

Пояснення

Відмінювання дієслова у Present Indefinite Tense

(Дія, яка відбувається звичайно)

I work

I do not work

Не works

He does not work

She works

She does not work

It works

It does hot work

We work

We do not work

You work

You do not work

They work

They do not work

Do I work?

Yes, I do

No, I don't

Does he work?

Yes, he does

No, he doesn’t

Does she work?

Yes, she does

No, she doesn’t

Does it work

Yes, it does

No, it doesn’t

Do we work?

Yes, we do

No, we don’t

Do you work?

Yes, you do

No, you don’t

Do they work

Yes, they do

No, they don’t


My friend’s name is Ira.

She is a schoolgirl.

Her favourite day is Saturday.

Her favourite lesson is English.

She likes to draw.

She doesn’t like to run and jump.


Ex. 4, p. 55

1. B; 2. F; 3. E; 4. C; 5. A; 6. D.


Ex. 3, p. 57 

1. F; 2. T; 3. T; 4. T; 5. F; 6. F; 7. F; 8. T.


Ex. 4, p. 57

Hi,

Thank you for your letter.

My favourite lesson is English. I like to read English books and sing English songs.

Bye,

Oksana.


Ex. 4, p. 59

I wake up at seven o’clock in the morning.

I wash my hands and my face.

Then I dress.

I have my breakfast at half past seven at home.

I have a sandwich and a cup of tea for breakfast.

Then I go to school.


Ex. 4, p. 61

Пояснення

Модальні дієслова, які виражають необхідність

Must — бути повинним. Ми вживаємо must, коли описуємо наші почуття. Must вживається тільки у теперішньому або майбутньому часах. Mustn’t (must not) вживається для висловлення суворого наказу чогось НЕ робити.

I must leave at once. — Я повинен негайно поїхати.

I mustn’t leave at once.

Must you leave at once?

Yes, you must.

No, you mustn’t.

a. Bill must go to school at eight o’clock.

b. Bill must do his homework at three o’clock.

c. Bill must play tennis at five o’clock, on Fridays.

d. Bill must read the book at seven o’clok today.

e. Bill must go to bed at ten o’clock in the evening.


Ex. 2, p. 64

I wake up at seven o’clock in the morning.

I wash my face at half past seven.

I dress at quarter past seven.

I eat breakfast at half past seven.

I go to school at eight o’clock.

I have lunch at twelve o’clock

I do homework at three o’clock. 

I go to bed at nine o’clock.


Ex. 2, p. 68

1. It is seven o’clock. I wake up at seven o’clock in the morning.

2. It. is eight o’clock. I go to school at eight o’clock in the morning.

3. It is nine o’clock. School starts at nine o’clock in the morning.

4. It is one o’clock. I play games with my friends at one o’clock in the afternoon.

5. It is three o’clock. I do my homework at three o’clock in the afternoon.

6. It is five o’clock. I go to play tennis at five o'clock in the afternoon.

7. It is nine o’clock. I go to bed at nine o’clock in the evening.


Ex. 4, p. 69

I must wake up at seven o’clock in the morning.

Nick must go to school at eight o’clock in the morning.

She must do homework at three o’clock in the afternoon.

They must go to bed at nine o’clock in the evening.


Ex. 5, p. 69

Пояснення

Модальні дієслова, які виражають здатність або можливість здійснення дії

Саn — могти, бути спроможним. Ми вживаємо can + інфінітив без частки to. У саn є форма минулого часу — could, але немає форми майбутнього часу, тому її замінюють на to be able to.

He can help you. — Він може допомогти тобі.

Модальні дієслова, які виражають дозвіл або прохання, вірогідність

May (might) — можливо, мабуть. Зазвичай ми можемо використовувати і mау, і might, але використовуємо тільки might, коли описуємо нереальну ситуацію.

You may соmе here every day. — Ви можете приходити сюди щодня.

Do you think it will rain? — Yes, it may. — Як, ти гадаєш, буде дощ? — Так, можливо.

May I come in?

May they go for a walk?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити