Розв’язання вправ та завдань до підручника «АНГЛІЙСЬКА МОВА» О. Д. Карп’юк 3 клас - 2013 рік

UNIT 4


Ex. 4, p. 75

a. What does she usually do in the afternoon? — She usually has lunch.

b. What do they usually do in the afternoon? — They usually have dinner.

c. What does she usually do in the afternoon? — She usually cooks dinner.

d. What do they usually do in the evening? — They usually play games.

e. What dо they usually do in the evening? — They usually watch TV.


Ex 3, p. 78

Пояснення

Для того щоб розповісти про одну людину чи одну тварину, в англійській мові ми вживаємо артиклі. Що ж це таке? Це просто слова а або an. А ми ставимо перед словами, які починаються з приголосного, an - перед словами, які починаються з голосного.

a. Pass me some soup please. — Here you are. — Thank you.

b. Pass me some water please. — Here you are. — Thank you.

c. Pass me an orange please. — Here you are. — Thank you.

d. Pass me a cup please. — Here you are. — Thank you.

e. Pass me some salad please. — Here you are. — Thank you.

f. Pass me an egg please. — Here you are. — Thank you.


Ex. 4, p. 79

Some salt? — No, thank you.

A glass of water? — Yes, please.

Some butter? — No, thank you.

A cake? - Yes, please.

A cup of tea? — No, thank you.

An egg? — Yes, please.

Some cereal? No, thank you.

Some bread? — No, thank you.


Ex. 5, p. 79

A banana, some cereal, a lemon, some sausage, some tea, some jam, an apple, some bread, some soup, some sugar, a sandwich, some pizza, some butter, an ice-cream, an orange, some juice.


Ex. 2, p. 83

Пояснення

The Present Indefinite (Simple) Tense

Випадки вживання:

1.  Загальновідомі факти та істини.

2. Повсякденні дії, що повторюються.

I have

We do not have

Do I have? — Yes, I have (No, I do not have)

We have

I do not have

Do we have? — Yes, we have (No, we do not have)

You have

You do not have

Do you have? — Yes, you have (No, you do not have)

She has

She does not have

Does she have? — Yes, she has (No, she does not have)

He has

He does not have

Does he have? — Yes, he has (No, he does not have)

It has

It does not have

Does it have? — Yes, it has (No, it does not have)

They have

They do not have

Do they have? — Yes, they have (No, they do not have)


I sometimes wear a dress.

I usually watch TV in the evening.

I never drink milk for breakfast.

I never go to bed at seven o’clock in the evening.

I always help my mum.


Ex. 3, p. 83

1. F; 2. F; 3. T; 4, F; 5. T; 6. F.


Ex. 3, p. 85

— Pass me some salt please.  

— Here you are.

— Some bread?

— No, thanks.

— Enjoy your meal. 

— Thank you very much.


Ex. 4, p. 85

Пояснення

Відмінювання дієслова to have в Present Simple:

I nave

I do not have

Do I have? — Yes, I have (No, I do not have)

We have

We do not have

Do we have? — Yes, we have (No, we do not have)

You have

You do not have

Do you have? — Yes, you have (No, you do not have)

She has

She does not have

Does she have? — Yes, she has (No, she does not have

He has

He does , not have

Does he have? — Yes, he has (No, he does not have)

It has

It does not have

Does it have? — Yes, it has (No, it does not have)

They have

They do not have

Do they have? — Yes, they have (No, they do not have)


I usually have a sandwich and a cup of tea for lunch.

I never drink milk for lunch.

I always have some cereal, a sandwich and a glass of juice for breakfast.

I sometimes eat pears and plums.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити