Розв’язання вправ та завдань до підручника «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 4 клас Т.К. Полонської 2005 рік

ПЕРША ЧВЕРТЬ

Урок 1

1.

A, b, с, d, е, f, g, h, і, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

б) Склади по одному слову на кожну букву алфавіту, а — apple, b — ball, с — cat, d — dog, е — egg, f — frog, g — giraffe, h — hen, і — ice-cream, j — jam, k — kite, l — lemon, m — moon, n — nose, o — orange, p — pig, q — quarter, r — room, s — sister, t — table, u — uncle, v — village, w — water, x — xerox, у — yard, z — zoo.


3.

 цікавий — interesting математика — Mathematics українська мова — Ukrainian language параграф — paragraph рідна мова — mother tongue англійська мова — English фізичне виховання — physical training малювання — drawing оповідання — story вірш — poem діалог — dialogue вислів — expression словосполучення — word-combination відповідати на запитання — to answer the question запитувати — to ask записувати — to write down пояснювати — to explain розповідати — to tell розв’язувати задачу — to do sum одержувати оцінку — to get a mark

4.

1. What form are you in? — I am in the fourth (fifth) form.

2. How old are you? — I am 8 (9).

3. What is the number of your school? — The number of my school is 147.

4. What floor is your classroom on? — Our classroom is on the ground (first, second, third) floor.

5. How many pupils are there in your class? — There are 30 pupils in our class.

6. What subjects do you have this year? — We have Mathematics, History, Ukrainian language, Ukrainian literature, Russian language, Music, Drawing, Physical Training, Nature, Manual work, English.

7. What is your favorite subject? — My favourite subject is English.


Урок 2

1.

[ˈsketʃ bʊk] — sketch-book — альбом для малювання

[ˈælbəm] — album — альбом

[ˈæbəkəs] — abacus — рахівниця

[bɔːlpen] — ball-pen — кулькова ручка

[ˈbʊk keɪs] — bookcase — книжкова шафа

[brʌʃ] — brush — пензель

[ˈsiːlɪŋ] — ceiling — стеля

[klɑːs ˈredʒɪstə] — class-register — класний журнал

[ˈkɒrɪdɔː] — corridor — коридор

[ˈdeɪbʊk] — day-book — щоденник

[ɪˈreɪzə] — eraser — гумка

[ˈeksəsaɪz] — exercise — вправа

[ˈpærəɡrɑːf] — paragraph — параграф

[ˈpɔɪntə] — pointer — указка

[ˈwɜːdˌkɒmbɪˈneɪʃn̩] — word-combination — словосполучення


3.

1. Where did you spend your summer holidays? — I spent my summer holidays at the seaside (in the village).

2. How many days did you have your summer holidays? — I had my summer holidays 92 days.

3. Did you have a good time on your holidays? — Yes, I did.

4. Did you go to the river or to the forest? — I went to the forest.

5. What did you do there? — I bathed in the river and gathered mushrooms in the forest.

6. Did you play football, basketball or tennis on your holidays? — I played football and basketball on my holidays.

7. Did you read English books on your summer holidays? — Yes, I did. (No, I did not.)

8. What else did you do during your holidays? — I watched TV, went for a walk, read books, played with my friends.

9. What can you say about the weather in summer? — The weather was hot.

10. Did you like your summer holidays? — Yes, I liked my summer holidays very much.


ПОЯСНЕННЯ

Множина іменників утворюється додаванням до форми однини закінчення -s. Іменники, що в однині мають закінчення «у» після приголосної, у множині мають закінчення -ies: а story — stories. Якщо перед буквою «у» стоїть голосна, то множина утворюється додаванням закінчення -s: а boy — boys. Іменники, що закінчуються на: -s, -ss, -х, -sh, -eh, у множині мають закінчення -es: an abacus — abacuses.


5.

A page — pages, a telephone — telephones, a story — stories, a mark — marks, a floor — floors, an abacus — abacuses, a class-register — class-registers, a sentence — sentences, a question — questions, a sum — sums.

6.

I spent my summer holidays very well. I went to the seaside with my parents. Then I went to the village. The weather was hot. I went to the river. I bathed in the river and gathered mushrooms in the forest. In the evenings I played with my friends, watched TV and read books. I liked my summer holidays very much.


Уроки 3-4

1.

б) Head — голова, face — обличчя, nose — ніс, mouth — рот, cheeks — щоки, eyes — очі, eyebrows — брови, ears — вуха, forehead — лоб, round — круглий, plump — повний, oval — овальний, straight — прямий, turned-up — кирпатий, high — високий,low — низький.


ПОЯСНЕННЯ

Заперечна форма Past Indefinite утворюється з допоміжного дієслова did, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to: I did not do lessons on Sunday.

Форми Past Indefinite (Simple) неправильних дієслів слід запам’ятати.


4.

1. I didn’t translate words on Sunday.

2. He didn’t go to the river at that time.

3. She didn’t play football at the lesson.

4. We didn’t do morning exercises yesterday.

5. You didn’t answer the questions at the lesson.

6. They didn’t make up dialogues at that time.


6.

б) 1. Я хочу жити у цьому будинку. — I want to live in this house.

2. Я не можу ввійти до своєї хатини. — I cannot come into my house.

3. Я не можу допомогти тобі. — I cannot help you.

4. Вовк може з’їсти мене також. — The wolf can eat me too.


Уроки 5-6

1.

в) white, away, when, winds, walk, where.


2.

1. What season is it now? — It is autumn.

2. What season do you like best of all? Why? — I like summer best of all, because the weather is warm.

3. What month is it now? — It is September.

4. What can you say about today’s weather? — The weather is fine (bad).

5. Is it warm or chilly today? — It is warm (chilly).

6. What is the temperature today? — The temperature is high (low).

7. Is it raining now? — No, it isn’t. (Yes, it is.)

8. Do you see many clouds in the sky? — Yes, I do. (No, I don’t.)

9. Are there many flowers near your school? — Yes, there are many flowers near our school.

10. Can you play football or tennis today? — Yes, I can.


3.

1. Stepan likes to play football with his friends after classes.

 — Who likes to play football with his father after classes?

 — Does Stepan like to play football with his father after classes?

 — What does Stepan like to play with his father after classes?

 — When does Stepan like play football with his father?

 — With whom does Stepan like to play football after classes?

2. Last year Olha spent her summer holidays in the village.

 — Who spent summer holidays in the village?

 — When did Olha spend her summer holidays?

 — Did Olha spend her summer holidays in the village?

 — Where did Olha spend her summer holidays last year?

 — What did Olha spend last year in the village?

3. They will study English next year.

 — Who will study English next year?

 — Will they study English next year?

 — What will they study next year?

 — When will they study English?

4. The pupils are asking questions now.

 — Who is asking questions now?

 — What are pupils asking now?

 — When are pupils asking questions?

 — Are the pupils asking questions now?


4.

1. Я хочу жити у цьому будинку. — I want to live in this house.

2. Пес не може допомогти кролику. — The dog cannot help the rabbit.

3. Надійка вміє розмовляти англійською мовою. — Nadiyka can speak English.

4. Юркові потрібно бути вдома о третій годині. — Yurko must be at home at 3 o’clock.

5. Можеш взяти мої фломастери. — You may take my felt-pen.


ПОЯСНЕННЯ

Модальними дієсловами в англійській мові називаються дієслова, які висловлюють не дію, а відношення до неї: can — могти, вміти; may — могти, мати змогу, можливо; must — треба, необхідно, мушу, повинен. Після модальних дієслів can, may, mustзавжди вживаються смислові дієслова без частки to: I can read this book today. Модальні дієслова can, may, must мають одну форму для всіх осіб теперішнього часу, не мають закінчення -s у третій особі однини: He may go to the village after classes.

Модальні дієслова can, may, must питальну форму утворюють самостійно, вони ставляться перед підметом: Can she skate? У заперечній формі заперечна частка not ставиться після модальних дієслів can, may, must: We must not get up in the morning.


5.

1) He can play tennis.

2) May I take your book?

3) We must not late for school.


6.

to stop — will stop — is stopping

to stand — will stand — is standing

to walk — will walk — is walking

to do — will do — is doing

to go — will go — is going


Уроки 7-8

3.

1. When do you get up? — I get up at 7 o’clock.

2. What do you do at nine o’clock? — I am at school.

3. Do you have an English lesson at eleven o’clock? — Yes, I have. (No, I haven’t.)

4. What do you do at your English lessons? — I read, write, retell the texts and stories, ask and answer the questions, describe pictures.

5. When do you go home from school? — I go home from school at 3 o’clock.

6. Are you at home at two or three o’clock? — I am at home at 3 o’clock.

7. What do you do at five o’clock? — At five o’clock I do my homework.

8. When do you go to bed? — I go to bed at 10 o’clock.


7.

1. When do we celebrate the Victory Day? — We celebrate the Victory Day on the 9th of May.

2. When did you get up today? — I got up at 7 o’clock.

3. How many sisters and brothers do you have? — I have one brother/sister. (I have no brother/sister).

4. How old is your best friend? — My best friend is 9 years old.

5. How many new subjects do you have this year? — We have 3 new subjects.


8.

1. Великий вовк живе у будиночку кролика. — The big wolf lives in the little rabbit’s house.

2. Вовк хоче з’їсти кролика. — The wolf wants to eat the rabbit.

3. Маленька бджола може допомогти маленькому кролику. — The little bee can help the little rabbit.

4. Кролик знову щасливий у своєму будиночку. — The rabbit is happy in his house again.


Уроки 9-10

1.

[ʃɜːt] — shirt — сорочка

[suːt] — suit — костюм

[dres] — dress — сукня

[blauz] — blouse — блузка

[kæp] — cap — кепка

[ˈjuːnɪfɔːm] — uniform — форма

[hæt] — hat — капелюх

[ˈswetə(r)] — sweater — светр

[ska:f] — skarf — шарф

[ˈdʒækɪt] — jacket — піджак

[skɜːt] — skirt — спідниця

[ˈtraʊzəz] — trousers — штани

[sɒk] — socks — шкарпетки

[dʒiːnz] — jeans — джинси

[ʃɔːts] — shorts — шорти

[ʃuːz] — shoes — туфлі

[buːts] — boots — черевики

[kout] — coat — пальто

['berei] — beret — берет

[ˈeɪ.prən] — apron — фартух


2.

1. Is the weather fine today? — Yes, it is. (No, it isn’t.)

2. Is the sun shining? — Yes, the sun is shining. (No, it isn’t.)

3. What colour is the sky? — The sky is blue (grey).

4. Are there many clouds in the sky? — Yes, there are. (No, there are no clouds in the sky.)

5. Are the clouds white or grey? — They are white (grey).

6. Is it chilly or warm today? — It is chilly (warm) today.

7. What is the temperature today? — It is 15 (17) degrees above zero. (It is 3 (5 ...) degrees below zero.)

8. Is the ground covered with leaves? — Yes, it is. (No, it isn’t.)

9. Is it raining at this moment? — Yes, it is raining. (No, it isn’t raining.)

10. Can you play football today? — Yes, lean play football. (No, I can’t.)

11. Can you go to the park or to the river today? — Yes, I can. (No, I can’t.)

12. Can you describe today’s weather? Do you like it or not? Why? — Yes, I can. Yes, I like it, because the sky is blue, the clouds are white. The sun is shining. It is warm. (No, I don’t like today’s weather, because it is chilly today. It is wet and muddy. It is raining. The sky is grey.)


3.

1. Усі учні присутні, а Андрій запізнюється. — All pupils are present but Andriy is late.

2. Учора вона запізнилася на урок на п’ять хвилин. — Yesterday she was late for a lesson on five minutes.

3. Мій тато ніколи не запізнюється на роботу. — Му father never lates for his job.

4. Він ніколи не штовхає дівчаток. — Не never pushes the girls.

5. Урок почнеться за 2 хвилини (in 2 minutes). Заходьте! — The lesson will begin in 2 minutes. Come in!

6. Можна нам увійти? — Так, ви повинні бути присутні на цьому уроці. — May we come in? — Yes, you are to be present at this lesson.

7. Можна мені вийти? — Ти повинен спочатку (at first) перекласти на англійську мову це речення, а потім можеш вийти. — May I come out? — At first you are to translate in English this sentence and then you may come out.

8. Ти не повинен виходити (з дому), тому що сьогодні прохолодно, а ти — хворий. — You are not to leave home, because the weather is chilly and you are ill.

9. Ніколи не пиши на стіні! Ти можеш писати у зошиті чи на аркуші паперу. — You must not write on the wall! You may write in the exercise-book or on the piece of paper.

10. Чи вміє (може) кіт читати англійською мовою? — Ні, не вміє. — Can the cat read in English? No, it cannot.


7.

A big suit — a small suit, a short jacket — along jacket, a new blouse — an old blouse, a white apron — a black apron, dirty trousers — clean trousers, a long scarf — a short scarf, a dark-blue dress — a light- blue dress.


9.

Її нова шкільна форма — her new school uniform;

синя сукня і білий фартух — a dark-blue dress and a white apron;

одяг моєї ляльки — my doll’s clothes;

світлий костюм і білий капелюх — a light suit and a white hat;

червоний жакет і чорні штани — a red jacket and black trousers;

жовта блузка і коричнева спідниця — a yellow blouse and a brown skirt.


Уроки 11-12

7.

1. У мене є шкільна форма. — На мені шкільна форма. — I have a school uniform. — I have a school uniform on.

2. У мене є в’язана шапочка. — На мені в’язана шапочка. — I have a woolen hat. — I have a woolen hat on.

3. У мене є сірі штани. — На мені сірі штани. — I have grey trousers. — I have grey trousers on.

4. У неї є нові рукавички. — На ній нові рукавички. — She has new mittens. — She has new mittens on.

5. У нього є теплі рукавиці. — На ньому теплі рукавиці. — Не has warm mittens. — Не has warm mittens on.

6. У Степана є теплий светр. — На Степанові теплий светр. — Stepan has a warm sweater. — Stepan has a warm sweater on.

7. У Галини Іванівни є світлий костюм. — На Галині Іванівні світлий костюм. — Halyna Ivanivna has a light suit. — Halyna Ivanivna has a light suit on.

8. У мого дідуся є коричнева куртка. — На моєму дідусеві коричнева куртка. — Му grandfather has a brown jacket. — Му grandfather has a brown jacket on.

9. I have black trousers and dark-blue jeans, a brown sweater, a white shirt, a blue jacket, brown mittens and a brown woolen hat.


Урок 13

2.

[blauz] — blouse — блузка

[skɜːt] — skirt — спідниця

[ˈdʒækɪt] — jacket — куртка

[ˈswetə(r)] — sweater — светр

[dʒiːnz] — jeans — джинси

[ˈtraʊzəz] — trousers — штани

[suːt] — suit — костюм

[kout] — coat — пальто

[ska:f] — skarf — шарф

[ˈkɜː.tʃɪf] — kerchief — хустка

[kləʊðz] — clothes — одяг

[ˈjuːnɪfɔːm] — uniform — форма

[kæp] — cap — кашкет

[hæt] — hat — капелюх

[ˈmɪt.ən] — mittens — рукавиці

[ɡlʌv] — gloves — рукавички


ПОЯСНЕННЯ

Множина іменників утворюється додаванням до форми однини закінчення -s. Іменники, що в однині мають закінчення «у» після приголосної, у множині мають закінчення -ies: a story — stories. Якщо перед буквою «у» стоїть голосна, то множина утворюється додаванням закінчення -s: a boy — boys. Іменники, що закінчуються на: -s, -ss, -х, -sh, -ch у множині мають закінчення- es: an abacus — abacuses.

б) Blouses, skirts, jackets, sweaters, jeans, trousers, suits, coats, skarves, kerchieves, clothes, uniforms, caps, hats, mittens, gloves.


4.

1. У Ніни нова шкільна форма. — Nina has a new school uniform.

2. Мені подобається одяг моєї матусі. — I like my mother’s clothes.

3. На ньому була куртка, джинси і в’язана шапочка. — Не had a jacket, jeans and a woolen hat on.


Уроки 14-15

6.

її панчохи — her stockings

його шкарпетки — his socks

мої колготи — my tights

мамині туфлі — mother’s shoes

татові черевики — father’s boots

теплі чоботи — warm high boots

білі босоніжки — white sandals

брудні сандалі — dirty sandals

носити рукавиці — to wear gloves

носити рукавички — to wear mittens

носити пальто — to wear a coat

носити куртку — to wear a jacket


9.

1. I wear boots, socks, a jacket, a sweater and jeans in spring.

2. I wear dress and sandals in summer.

3. I wear a rain coat and boots in autumn.

4. I wear warm high boots, a coat, a sweater, gloves or mittens and a woolen hat in winter.


Уроки 16-17

2.

Один — one,

п’ять — five,

тринадцять — thirteen,

двадцять чотири — twenty four,

сорок три — fourty three,

сімдесят два — seventy two,

дев’яносто шість — ninety six,

сто — one hundred.

Перший — the first,

другий — the second,

третій — the third,

четвертий — the fourth,

п’ятий — the fifth,

дев’ятий — the ninth,

п’ятнадцятий — the fifteenth,

тридцятий — the thirtieth,

п'ятдесят восьмий — the fifty eighth,

вісімдесят третій — the eighty third,

сотий — one hundredth.


7.

1. Ніна не носить берета. — Nina doesn’t wear a beret.

2. Твоя мама користується парасолькою, коли йде сніг? — Does your mother use an umbrella when it snows?

3. Вона була вдягнена у нову синю форму. — She was dressed in anew blue uniform.

4. Його костюм завжди чистий і випрасуваний. — His suit is always clean and pressed.


9.

1. Patrik is dressed in a white shirt, grey shorts, white socks and blue sandals.

2. Serhiy is dressed in a white shirt, a red scarf, a green uniform and brown shoes.

3. Lesia is dressed in a yellow, orange, brown and white sweater, blue jeans and white training shoes.


Уроки 18-19

8.

a nice day — It is a nice day to go for a walk,

a nice picture — I can see a nice picture above the blackboard.

a nice school uniform — Oleh has a nice school uniform on.

nice children — Olya and Dmytryk are nice children.

 

Уроки 20-21

9.

Морква і буряк — a carrot and a beet,

багато гарної картоплі — many nice potatoes,

п’ять капустин — five cabbages,

чисті овочі — clean vegetables,

мокра городина — wet vegetables,

червоні яблука і червона морква — red apples and red carrots,

гарні буряки і погана картопля — nice beets and bad potatoes.


Уроки 22-23

1.

[fa:m] — farm — ферма

[kəˈlek.tɪv,fa:m] — collective-farm — колгосп

[ˈæp.l̩] — apple — яблуко

[ˈtʃer.i] — cherry — вишня

[ˈflaʊə(r)] — flower — квітка

[freʃ] — fresh — свіжий

[dʒɒb] — job — робота

[wɜːk] — work — працювати

[liːf] — leaf — листок

[ɡrɑːs] — grass — трава

[ɡraʊnd] — ground — земля

[nʌt] — nut — горіх

[ peər] — pear — груша

[plʌm] — plum — слива

[pəˈteɪtəʊ] — potato — картопля

[ˈvedʒ.tə.bl̩] — vegetables — овочі

[ˈkærət] — carrot — морква

[ˈkæb.ɪdʒ] — cabbage — капустина

[biːt] — beets — буряк


7.

It is a cabbage.


9.

1. Beets, carrots, potatoes, radishes, garlics, onions.

2. Cabbages, tomatoes, cucumbers.


Уроки 24-25

1.

Овочі — vegetables,

помідори — tomatoes,

огірки — cucumbers,

капуста — cabbage,

редиска — radish,

картопля — potato,

морква — carrot,

буряки — beets,

цибуля — onion,

часник — garlic.


4.

1) Гарний сад — a good garden,

2) чистий город — a clean vegetable garden,

3) зимовий сад — a winter garden,

4) зелений город — a green vegetable garden,

5) на городі — in the garden,

6) спілі сливи — ripe plumps,

7) спілі помідори — ripe tomatoes,

8) солодка морква — sweet carrots,

9) гірке масло — bitter butter,

10) гірка цибуля — a bitter onion,

11) солодка цибуля — a sweet onion,

12) вирощувати картоплю — to grow potatoes,

13) вирощувати овочі — to grow vegetables,

14) вирощувати квіти — to grow flowers,

15) рости в саду — to grow in the garden,

16) у нашому саду — in our garden.


5.

a) 1) Do you have a garden? — Yes, we have.

2) What vegetables do you grow in your garden? — We grow potato, tomato, radish, garlic, cucumber, onion, cabbages, beet and carrot.


ПОЯСНЕННЯ

Спеціальні запитання починаються з питального слова: who — хто; what — що; whom — кого; why — чому; when — коли; where — де, куди; which — який; how — як; how many — скільки.


7.

Last year Vira’s grandmother grew many good vegetables in her garden.

1. When did Vira’s gransmother grow many good vegetables in her garden?

2. Whose grandmother grew many good vegetables in her garden last year?

3. Who grew many good vegetables in her garden last year?

4. What did Vira’s grandmother do in her garden last year?

5. What did Vira’s grandmother grow in her garden last year?

6. What kind of vegetables did Vira’s grandmother grow in her garden last year?

7. Where did Vira’s grandmother grow many good vegetables last year?


8.

1) People grow flowers in the park.

2) People grow trees in the forest.

3) People grow vegetables in the vegetable garden.

4) People grow cherries in the garden.

5) People grow flowers in the room.

6) People grow tomatoes in the vegetable garden.


9.

1. We have a big garden.

2. In our garden apples and cherry are ripe in summer.

3. In the kitchen garden we grow many vegetables.


Урок 26

2.

1) I don’t like bitter vegetables.

2) Tomatoes are sweet, when they are ripe.

3) Many trees and flowers grow near our school.

4) We have a small garden not far from the house.

5) In summer Volodya helped his grandmother to water cabbages, tomatoes and cucumbers.

6) Her grandfather likes to work in the garden.


ПОЯСНЕННЯ

Присвійні займенники my — мій, моя, моє, мої; his — його; her — її; its — його, її; our — наш, наша, наше, наші; your — ваш, ваша, ваші, твій, твоя, твоє, твої; their — їхній, їхня, їхнє, їхні.


4.

б) Му mother, your bag, his suit, her book, its nose, our father, your name, their teacher.


5.

1. У мене є собака. Мій собака — дуже розумна тварина. — I have a dog. Му dog is a clever animal.

2. Де живе твій приятель? — Where does your friend live?

3. Його батько працює в лікарні. — His father works in the hospital.

4. Її сестра навчається в інституті. — His sister studies at the institute.

5. У цієї кішки (є) троє кошенят. Її кошенята — дуже гарні і кумедні. — This cat has three kittens. Her kittens are very nice and funny.

6. Наша вчителька англійської мови добре вміє розмовляти й читати англійською. — Our teacher of English can speak and read English very well.

7. Ваш будинок знаходиться (є) недалеко від нашої школи. — Our building is not far from our school.

8. В їхньому саду росте багато квітів і дерев. — Many flowers and trees grow in their garden.


6.

1. Картопля і морква — мої улюблені овочі. — Potato and carrot are my favourite vegetables.

2. Він любить помідори й огірки з цибулею. — Не likes tomatoes and cucumbers with onions.

3. Вони вирощують редиску навесні, влітку й восени. — They grow radish in spring, in summer and in autumn.

4. На нашому городі є солодкі й гіркі овочі. — There are sweet and bitter vegetables in our vegetable garden.


7.

а) Деякі люди мешкають у селі,

Де будинки дуже малі.

Деякі люди мешкають у місті,

Де будинки дуже високі.

Але у селі, де будинки малі,

Садки дуже великі.

А в місті, де будинки високі,

Немає садків зовсім.


б) Дай відповідь на запитання.

Where do you live? — I live in the village (in town).


8.

It is an onion.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити