Розв’язання вправ та завдань до підручника «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 8 клас А. М. Несвіт (8-й рік навчання) - 2016 рік

UNIT 2. SCHOOL LIFE

Lesson 5. Prymary and Secondary Education in Ukraine

P. 42, ex. 2

a) 1. At what age do Ukrainian children start going to school?

2. Must children go to kindergartens in Ukraine?

3. How many years do children study at Ukrainian school?

4. Must children’s parents pay for studying at senior classes?

5. When do pupils pass examinations?

b)

Початкова й середня освіта в Україні

В Україні діти починають ходити до школи у віці шести або семи років. Є також дитячі садки, де діти вчаться з трьох-чотирьох років. Початкова й середня освіта є обов’язковою й безкоштовною. Початкова й середня освіта в Україні поділяється на:

Перший рівень: початкова школа — чотири роки навчання. Діти отримують елементарні знання і навички з математики, мов і природничих наук. Другий рівень: базова середня освіта — п’ять років навчання. Учні отримують знання і навички з точних наук і гуманітарних дисциплін, рідної та іноземних мов. Свідоцтво про базову середню освіту дає 14-15-річним учням право продовжувати освіту в старших класах середньої школи або в технікумах (коледжах) і профтехучилищах.

Третій рівень: повна середня освіта триває два роки. Учні можуть або продовжити навчання в середній школі, або змінити школу і почати поглиблене вивчення математики й фізики, біології, історії або програмування і професійну освіту. Після закінчення одинадцятого класу повної середньої школи, ліцею чи гімназії необхідно скласти стандартні тести і вступати до вищого навчального закладу. Всі абітурієнти стають студентами на конкурсній основі за результатами тестування.

Р. 42, ех. 4

1 — b; 2 — а; 3 — b; 4 — b; 5 — а; 6 — с.

Р. 43, ех. 5 ©

1. I agree that in most cases our future really starts at school. We like certain subjects better than other, so the foundation of our future careers is laid at school. But of course there are exceptions. A young girl may become a model, or just marry a rich person and her previous education will be irrelevant in that case. It also seems that successful sportsmen needn’t much education either. A son of a rich businessman will also take a post at his father’s enterprise regardless of his level of education.

2. It wasn’t always so. When technologies developed comparatively slowly a person could work all his or her life as an engineer, or a telegraphist, or a doctor. But nowadays new materials, technologies, methods appear nearly every day, and to keep up to new demands people have to get new information, which means to learn. Only very hig bosses may relax in their board-rooms, while their employees do all the work for them hoping to get a promotion.

P. 43, ex. 6 ©

За основу листа можна взяти текст вир. 2 на с. 42 підручника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити