Розв’язання вправ та завдань до підручника «НІМЕЦЬКА МОВА» О. О. Паршикової, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач 3 клас - 2013 рік

LEKTION 1. WIEDER IN DER SCHULE

Stunde 1. Wir gehen in die Schule4. Хто що робить у школі?

Пояснення

У цій вправі потрібно скласти речення на основі картинок, використовуючи слова з таблички.

Alex singt. Алекс співає (дієслово у формі 3-ї особи однини має закінчення t).

Відмінювання дієслів lesen (читати), singen (співати), malen (малювати), spielen (грати), schreiben (писати), turnen (робити зарядку), rechnen (рахувати):

Відмінювання дієслова singen:

ich (я) singe

wir (ми) singen

du (ти) singst

ihr (ви) singt

er, sie, es (він, вона, воно) singt

sie (вони)/Sie (Ви)  singen


Дієслова malen, spielen, schreiben, turnen відмінюються аналогічно, додаванням до кореня слова осoбових закінчень:

ich (я) -e

wir (ми) -en

du (mil)-st

- ihr (ви) -t

er, sie, es (він, вона, воно) -t

sie (вони)/Sie (Bu) -en


Дієслово lesen — сильне дієслово, у якого в другій і третій особі однини коренева голосна е змінюється на іе.

Відмінювання дієслова lesen:

ich (я) lese

wir (ми) lesen

du (ти) liest

ihr (ви) lest

er, sie, es (він, вона, воно) liest

sie (вони)/Sie (Ви) lesen


Відмінювання дієслова rechnen:

ich (я) rechne

wir (ми) rechnen

du (ти) rechnest

ihr (ви) rechnet

er, sie, es (він, вона, воно) rechnet

sie (вони)/Sie (Ви) rechnen


Корінь дієслова rechnen закінчується групою приголосних chn, у такому випадку між коренем слова й особовим закінченням t буде сполучна голосна е.

Alex singt.  

Max malt

Hans und Micki spielen Memory.

Markus rechnet.

Нanna schreibt.  

Kocko turnt.

Kitti liest

Stünde 2. Lies bitte!


2. Напиши, будь ласка! 

а) Хто не виконує завдання?

Пояснення

У цій вправі тренується заперечення nicht, яке стоїть наприкінці речення.

Kocko rechnet nicht. Коко не рахує.

Відмінювання дієслова zählen:  

ich (я) zähle

wir (ми) zählen

du (ти) zählst

ihr (ви) zählt

er, sie, es (він, вона, воно) zählt

sie (вони)/Sie (Ви) zählen


Kocko rechnet nicht.

Micki liest nicht.

Hans singt nicht.

Kocko malt nicht.

Micki zählt nicht.

Hans turnt nicht.

b) Що й кому говорить Кітті?

Пояснення

Наказовий спосіб

Male bitte! Малюй, будь ласка!

У таких реченнях дієслово стоїть на першому місці у формі другої особи однини без особового закінчення.

Для співзвуччя використовується закінчення е (male, singe, türne, zähle, rechne), крім дієслова lesen (lies).


Rechne bitte! — Kocko, rechne bitte!

Male bitte! — Kocko, male bitte!

Lies bitte! — Micki, lies bitte!

Zähle bitte! — Micki, zähle bitte!  

Singe bitte! — Hans, singe bitte!

Turne bitte! — Hans, turne bitte!

4. c) Що вміють робити тварини? Склади речення й запиши їх у зошит.  

Пояснення

У цій вправі потрібно скласти речення з модальним дієсловом können.

Модальне дієслово können (могти, уміти, мати можливість) стоїть у реченні на другому місці, а інфінітив смислового дієслова ставиться наприкінці речення.

Der Elefant kann laufen.

Слон уміє бігати.

Відмінювання дієслова können:

ich (я) kann

wir (ми) können

du (ти) kannst

ihr (ви) könnt

er, sie, es (він, вона, воно) kann

sie (вони) /Sie (Ви) können


Der Elefant kann laufen.

Der Tiger kann laufen, klettern und springen.

Der Bär kann laufen und klettern.

Der Papagei kann fliegen, springen und klettern.

Der Fisch kann springen.

d) Кому й що повинен сказати Міккі?

Пояснення

У цій вправі тренується наказовий спосіб зі звертанням.

Amulett, laufe! Амулет, біжи!

Kocko, springe! Коко, стрибай!


Amulett, laufe! Amulett, springe!

Boss, laufe! 

Anatol, laufe! Anatol, springe! Anatöl, klettere!

Balu, laufe! Balu, klettere!

Aquarell, springe

Kockо, springe! Kocko, klettere! Kocko, fliege!

Stunde 3. Sieben Brüder


7. b) Коли й у що грає Міккі?

Пояснення

У вправі 7b відповідаємо на запитання.

3 назвами днів тижня вживається прийменник an (an dem Montag, где an + dem = am, am Montag).

Wann spielt Micki Tennis? Am Montag. Am Montag spielt Micki Tennis.

Wann spielt Micki Ball? Am Dienstag. Am Dienstag spielt Micki Ball.

Wann spielt Micki Lotto? Am Mittwoch. Am Mittwoch spielt Micki Lotto.

Wann spielt Micki Lego? Am Donnerstag. Am Donnerstag spielt Micki Lego.

Wann spielt Micki Domino? Am Freitag. Am Freitag spielt Micki Domino.

Wann spielt Micki Karten? Am Samstag. Am Samstag spielt Micki Karten.

Wann spielt Micki Blindekuh? Am Sonntag. Am Sonntag spielt Micki Blindekuh.

Stunde 5. Was machst du in Mathe?


3. Що ти робиш на уроках? Склади речення й запиши їх у зошит.

Пояснення

Порядок слів у реченні

Присудок стоїть на другому місці в реченні, у той час як підмет може бути як на першому, так і на третьому місці. Ich singe in Musik. Я співаю на уроці музики.

In Musik singe ich. На уроці музики я співаю.


In Mathe rechne und zähle ich. In Deutsch lese und schreibe ich. In Werken bastle ich. In Musik singe ich. In Kunst male ich. In Ukrainisch schreibe und lese ich. In Englisch lese und schreibe ich. 

Stunde 6. Ich mag Deutsch


7. Що подобається й що не подобається Алексу?

Пояснення

Складаємо речення з модальним дієсловом mögen (подобається).

Er mag Deutsch.

Йому подобається німецька мова.

Відмінювання дієслова mögen:

ich (я) mag

wir (ми) mögen

du (ти) magst

ihr (ви) mögt

er, sie, es f він, вона, воно) mag

sie (вони)/Sie (Ви) mögen


Alex mag Mathe, Deutsch, Englisch, Sport, Kunst und Musik. Alex mag Werken nicht.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити