Розв’язання вправ та завдань до підручника «НІМЕЦЬКА MOВA» 8 клас С. І. Сотникової (4-й рік навчання) - 2016 рік

Lektion 1. MEINE FAMILIE UND MEINE FREUNDE

Stunde 1. Wie waren die Sommerferien?

Seite 6, Übung 2

Sommerferien: auf dem Land sein; auf der Insel sein; im Gebirge sein; sich am Strand erholen; am Meer sein; zum Ozean fliegen; am See sein; im Dorf sein; im Ausland sein.

Seite 6, Übung 3

3.

Boot fahren

4.

angeln

1.

Rad fahren

5.

zelten

7.

segeln

6.

tauchen

2.

in der Sonne liegen

9.

wandern

8.

Surfen

Пояснення

Perfekt (Складний минулий час)

Perfekt, складна форма минулого часу, утворюється за допомогою допоміжних дієслів haben і sein в Präsens і Partizip II основного дієслова.

Відмінювання дієслів haben і sein в Präsens:

ich

habe

bin

du

hast

bist

er, sie, es

hat

ist

wir

haben

sind

ihr

habt

seid

sie/Sie

haben

sind

З допоміжним дієсловом haben відмінюються:

1. Усі зворотні дієслова: sich interessieren, sich unterhalten, sich ansehen;

2. Усі безособові дієслова: regnen, schneien;

3. Усі модальні дієслова: können, dürfen, sollen;

4. Більшість неперехідних дієслів, які позначають перебування в якому-небудь стані: schlafen, sitzen, liegen.

З допоміжним дієсловом sein відмінюються:

1. Дієслова, які позначають рух: gehen, fahren, fliegen;

2. Дієслова, які позначають перехід з одного стану в інший: aufstehen, sterben;

3. Дієслова: sein, werden, bleiben, begegnen, folgen, gelingen, passieren та деякі інші.

Способи утворення Partizip II (дієприкметника II) — третьої основної форми дієслова

Слабкі дієслова утворюють Partizip II приєднанням до основи інфінітива префікса ge- і суфікса -(e)t: machen—gemacht, fragen—gefragt, regnen—geregne). Префікс ge- відсутній, якщо дієслово має суфікс -ier: studieren — studiert. Сильні дієслова утворюють Partizip II за допомогою приєднання до основи інфінітива префікса ge- і суфікса -еn, голосний основи може бути змінений: kommen — gekommen, nehmen — genommen.

Дієслова з невідокремлюваними префіксами в Partizip II не мають префікса ge-: beginnen — begonnen.

Дієслова з відокремлюваними префіксами і складні дієслова отримують префікс ge- між відокремлюваною частиною і основою: oblegen — abgelegt, fernsehen — ferngesehen.

Усі неправильні і модальні дієслова утворюють Partizip II особливим способом: gehen — gegangen, tun — getan.

Вживання допоміжних дієслів не є довільним, воно відбувається за певними | правилами:

Perfekt mit «haben»

Perfekt mit «sein»

1. Перехідні дієслова: lesen, kochen, schreiben, sehen, essen, nehmen та ін.

1) Неперехідні дієслова, що позначають переміщення у просторі: gehen, fahren, wandern, fliegen, laufen, zurückkommen та ін.

2) безособові дієслова: regnen, schneien, donnern, blitzen та ін.

2) неперехідні дієслова, що позначають зміну стану: aufstehen, einschlafen та ін.

3) усі модальні дієслова: können, dürfen, wollen, mögen, müssen, sollen.

3) такі дієслова: sein, bleiben.

4) неперехідні дієслова, що позначають тривалий стан: schlafen, arbeiten, stehen та ін.

Деякі дієслова руху, що означають переміщення у просторі, можуть вживатися з допоміжним дієсловом «haben», якщо в контексті не вказані мета або напрямок руху: reiten, rudern, schwimmen, segeln, springen та ін. (скакати, гребти/плисти на веслах, плавати, іти під вітрилом, стрибати тощо).

Die Jungen haben zwei Stunden geschwommen. — Хлопці плавали дві години.

Seite 7, Übung 4

1) wandern → Wir wandern gern. Und im Sommer sind wir auch gewandert.

2) zelten → Wir zelten gern. Und im Sommer haben wir auch gezeltet.

3) in der Sonne liegen → Wir liegen gern in der Sonne. Und im Sommer haben wir auch in der Sonne gelegen.

4) Basketball spielen → Wir spielen gern Basketball. Und im Sommer haben wir auch Basketball gespielt.

5) ans Meer fahren → Wir fahren gern ans Meer. Und im Sommer sind wir auch ans Meer gefahren.

6) Freunde besuchen → Wir besuchen Freunde gern. Und im Sommer haben wir auch Freunde besucht.

7) reisen → Wir reisen gern. Und im Sommer sind wir auch gereist.

8) ins Café gehen → Wir gehen gern ins Café. Und im Sommer sind wir auch ins Café gegangen.

9) in eine andere Stadt fahren → Wir fahren gern in eine andere Stadt. Und im Sommer sind wir auch in eine andere Stadt gefahren.

10) schwimmen → Wir schwimmen gern. Und im Sommer sind/haben wir auch geschwommen.

Seite 7, Übung 5

a) Ich glaube, das Mädchen auf Bild 1 war im Ausland.

Ich glaube, der Junge auf Bild 2 war im Zeltlager.

Ich glaube, der Junge auf Bild 3 war am Meer.

Ich glaube, das Mädchen auf Bild 4 war auf dem Land.

b) 3 — Michael; 4 — Lara; 1 — Sabine; 2 — Jan.

Seite 8, Übung 6

Situation 1. Hier spricht Lara. Situation 2. Hier spricht Jan. Situation 3. Hier spricht Sabine. Situation 4. Hier spricht Michael.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити