Розв’язання вправ та завдань до підручника «НІМЕЦЬКА MOВA» 8 клас С. І. Сотникової (4-й рік навчання) - 2016 рік

Lektion 1. MEINE FAMILIE UND MEINE FREUNDE

Stunde 7. Freunde erkennt man in der Not

Пояснення

Präteritum der Verben (Форма минулого часу дієслів Präteritum)

Форма минулого часу дієслів Präteritum вживається в розповідях про минулі події й утворюється таким чином:

а) Regelmäßige und Modalverben (Правильні та модальні дієслова)

sagen, antworten, können

Singular

Plural

ich sagte, antwortete, konnte

wir sagten, antworteten, konnten

du sagtest, antwortetest, konntest

ihr sagtet, antwortetet, konntet

er/sie/es sagte, antwortete, konnte

sie/Sie sagten, antworteten, konnten

За цією моделлю також змінюються дієслова machen, lernen, fragen, arbeiten, stören, wollen, sollen, dürfen, müssen тощо. До правильних дієслів додається суфікс -te (або -ete, якщо основа дієслова закінчується на -t, -d, -chn, -gn, -tm, -dm, -ffn). Усі форми, крім першої та третьої осіб однини, мають ще й особові закінчення. Відокремлювані префікси виносяться в кінець речення, утворюючи рамкову конструкцію: Ich wachte um sieben Uhr auf.

b) Unregelmäßige Verben (Неправильні дієслова)

stehen, anrufen

Singular

Plural

ich stand, rief an

wir standen, riefen an

du standest, riefst an

ihr standet, rieft an

er/sie/es stand, rief an

sie/Sie standen, riefen an

За цією моделлю також змінюються дієслова essen, heißen, lassen, gehen, stehen тощо.

Неправильні дієслова змінюють у Präteritum основу. В усіх формах, крім першої та третьої осіб однини, до цієї зміненої основи додається ще й особове закінчення.

с) Gemischte Verben (Змішані дієслова)

nennen, mitbringen

Singular

Plural

ich nannte, brachte mit

wir nannten, brachten mit

du nanntest, brachtest mit

ihr nanntet, brachtet mit

er/sie/es nannte, brachte mit

sie/Sie nannten, brachten mit

За цією моделлю також змінюються дієслова: rennen, denken, kennen, bringen тощо.

Дієслова з мішаним типом дієвідмінювання поєднують у своїх формах ознаки правильних (суфікс -te) та неправильних дієслів (зміна основи). Як і в попередніх випадках, у першій та третій особах однини особові закінчення не додаються.

Seite 22, Übung З

Echte Freunde: einander helfen; einander verstehen; sich für einander sorgen; gemeinsame Interessen haben; einander verzeihen; die Zeit zusammen verbringen; auf einander warten.

Seite 22, Übung 4

C 1. Klaus und die Klasse.

F 2. Gert und Klaus sind nun Freunde.

А 3. Gert und Klaus gehen ins Kino.

D 4. Klaus’ Mutter entdeckt das Verschwinden des Sparschweins.

В 5. Im Kaufhaus.

E 6. Gert nennt Klaus einen Dieb.

Seite 24, Übung 5

1 — falsch. 2 — falsch. 3 — richtig. 4 — richtig. 6 — falsch. 6 — richtig.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити