Розв’язання вправ та завдань до підручника «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом І «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

1. Найважливіші події доби:

1492 р. — відкриття Колумбом Америки. Було відкрито «Новий світ», що призвело до зміни світоглядних уявлень європейців.

1519-1522 рр. — перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Відкриття нових земель. Підтверджено ідею про форму Землі у вигляді кулі, що сприяло новим науковим відкриттям.

1519 р. — підкорення Е. Кортесом ацтеків та 1531-1536 рр. — завоювання Ф. Пісарро держави Інків. Це призвело до «революції цін» у Європі, підштовхнуло розвиток мануфактур. З іншого боку — поява «колоніальних імперій», знищення національної державності і початок колоніального гноблення народів Америки.

7. Порівняння середньовічного суспільства доби розвинутого Середньовіччя та капіталістичного суспільства Ранньомодерної доби у країнах Західної Європи

Критерії для порівняння

Середньовічне суспільство

Ранньомодерне суспільство

Суспільні стани

Дворянство, духовенство, народ (селяни, ремісники, купці).

Дворянство, духовенство, народ (селяни, ремісники, купці, буржуазія, наймані працівники).

Економічні відносини

Аграрно-ремісниче суспільство, слабкий розвиток ринкових відносин і торгівлі, основу виробництва становить праця феодально залежних селян на своїх сеньйорів.

Цеховий устрій у містах. Переважна кількість населення мешкає поза містом.

Аграрно-індустріальне суспільство, більш розвинені ринкові відносини, поява світової торгівлі. Поступове звільнення селян від особистої залежності. Поява мануфактур.

Зростання кількості міського населення.

Політичні відносини

Роздроблені та слабкоцентралізовані держави, за формою правління — станові монархії.

Централізовані держави, за формою правління — абсолютні монархії. Формування колоніальних імперій.

Свідомість людей

Панування католицької церкви, слабкий розвиток освіти та науки, уявлення про пласку Землю як центр Всесвіту.

Послаблення ролі католицької церкви через ідеї гуманізму, Відродження та Реформації, Великі географічні відкриття. Розвиток наукових знань про Землю та Всесвіт.

Рівень життя населення

Низький рівень матеріального забезпечення, постійні загрози голоду, масові епідемії, погані житлові умови, традиційне харчування та одяг. Середня тривалість життя — 22-32 роки.

Покращення побутових умов, звільнення від страху голоду, поява нових страв, зміни в одязі через моду. Збереження поганих гігієнічних умов та масових епідемій. Середня тривалість життя — 30-35 років.

Тестові завдання за розділом І «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

1 А; 2 Б; 3 Г; 4 А; 5 В; 6 В; 7 А; 8 В; 9 Б; 10 В; 11 Г; 12 А.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити