Розв’язання вправ та завдань до підручника «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

1. Найважливіші події доби:

1517 р. — виступ М. Лютера проти продажу індульгенцій. Початок Реформації в Європі, що призвело до виникнення протестантської церкви.

1540 р. — заснування І. Лойолою Ордену Ієзуїтів. Цей орден став головним знаряддям папства у боротьбі проти поширення протестантства.

1541 р. — оселення Ж. Кальвіна у місті Женева і початок поширення його ідей. Виникнення кальвіністської церкви, найбільшої з протестантських конфесій.

1555 р. — Аугсбурзький релігійний мир. Припинення ворожнечі між католиками і протестантами в Європі за принципом «Чия влада — того і віра».

9. Порівняння середньовічної і ранньомодерної культури

Критерії для порівняння

Середньовічна культура

Ранньомодерна культура

Релігійно-філософські ідеї та свідомість людини

Домінування католицької церкви у суспільстві, рішення римського папи та церковних соборів є обов’язковими для кожного християнина на рівні Священного письма (Біблії). Потреба постійних пожертв на користь церкви для «врятування душі», продаж «індульгенцій».

Через «грішну природу» людина має все життя служити богові, спокутувати провину. Віра у тимчасовість існування на землі, постійне очікування «кінця світу».

Розвиток реформаційних ідей Лютера про «Спасіння вірою», про єдиний авторитет Священного письма та вчення Кальвіна про «божественне призначення» не лише підривали авторитет римського папи та церковних соборів, заперечували потребу в католицькій церкві як. посередникові між богом і людьми.

Розвиток гуманістичних ідей про цінність кожної людини, її права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей. Духовне розкріпачення людини.

Розвиток мистецтва та літератури

Завдання мистецтва — ілюструвати релігійну картину світу, пояснювати обов’язки людини перед богом, служіння богові. Заперечення досягнень грецького та римського мистецтва як «поганських» та «гріховних». Схематичне та примітивне зображення людського тіла, без врахування анатомії.

Художні стилі доби: романський та готичний. Слабкий розвиток живопису, порівняно з архітектурою та скульптурою.

Мистецтво прагне розкривати як зовнішність, так і внутрішній світ людини, її прагнення, почуття та емоції. Зображення ідеальної, гармонійно розвинутої людини, з урахуванням знань про анатомію людини. Повернення інтересу до античної доби, його досягнень у мистецтві та архітектурі. Художні стилі доби: Відродження та бароко.

Поява «титанів відродження» — людей, що поєднували видатні досягнення у різних видах мистецтва та науці: Леонардо да Вінчі,


Література базується на вченні «батьків церкви* і має релігійний характер. Будь-які відхилення від вчення церкви або її критика розцінюється як «єретичні погляди» і жорстоко переслідуються.

Мікеланджело Буанаротті, Альбрехта Дюрера та інших. Розвиток літератури, в якій підкреслювалася важлива роль людини у формуванні держави (Н. Макіавеллі), прославлявся розум людини та критикувалася дурість католицьких богословів (Е. Роттердамський), прославлялися ідеали людяності і шляхетності (М. Сервантес).

Розвиток наукових знань

Домінування віри, що надприродні сили панують над матеріальним світом. Джерелом знань є віра в бога, а не пізнання світу. Від бога залежали зміни у природі: посуха чи морози, голод та інші лиха. Слабкий розвиток природничих наук, підтримка античних уявлень Аристотеля і Птолемея про геоцентричну модель всесвіту.

Розвиток пізнання світу та законів природи. Бурхливий розвиток анатомії (А. Везалій, М. Сервет, В. Гарвей), майже усіх галузей математики (Ф. Вієт, Р. Декарт, Б. Кавальєрі). Великі географічні відкриття підтвердили кулеподібну форму Землі і підштовхнули розвиток астрономії. М. Копернік доводив, що Земля з планетами обертається навколо Сонця. Дж. Бруно обґрунтував ідею нескінченності Всесвіту, яку розвинув Г. Галілей.

Тестові завдання за розділом II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

1 Б; 2 А; 3 В; 4 Б; 5 Г; 6 А; 7 Б; 8 А; 9 А; 10 Г; 11 В; 12 Б.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити