Розв’язання вправ та завдань до підручника «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом IV «Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI — першій половині XVIII ст.»

1. Найважливіші події доби:

1520-1566 рр. — правління в Османській імперії Сулеймана І Пишного. Період найбільшого розквіту турецької держави, численні завоювання в Європі.

1543-1584 рр. — правління Івана IV в Московії. Становлення самодержавної форми правління.

1569 p. — Люблінська унія. Об’єднання Польщі та Литви у Річ Посполиту.

1598-1613 рр. — «Смутні часи» в Московській державі. Завершуються приходом до влади династії Романових.

1689-1725 рр. — правління в Московії Петра І. Реформування держави і перетворення її на Російську імперію.

5. Порівняння реформ Івана IV та Петра І в Московській державі

Критерії для порівняння

Реформи Івана IV

Реформи Петра І

Реформа державного управління

Утворено «Обрану раду» як дорадчий орган при цареві. Посилено централізацію державного управління. Обмежувалася влада бояр-намісників, дворяни звільнялися від їхнього суду. Було підтверджено право селян переходити від одного власника до іншого (Юріїв день) за певну компенсацію попередньому господарю. Виникли нові органи державного управління — прикази. Вони керували окремими галузями економіки і політики. Керівників приказів призначав сам цар. У 1556 р. було ліквідовано систему «кормлінь» та запроваджено місцеве самоврядування з «виборних людей», які призначалися з дворян.

Створено Сенат — вищий законодавчий, розпорядчий і виконавчий орган при цареві. Країну поділено на губернії, губернаторів призначав цар. Утворення посади генерал-прокурора зі штатом чиновників на місцях. Замість приказів створено колегії.

Запроваджено Табель про ранги, що регламентував чини та просування на державній службі. Урівняно в правах боярство і дворянство, які всі мали служити державі, і землю передавали у спадок. Створювалися державні мануфактури з приписаними до них робітниками, проведено перепис населення з метою впорядкування податкової бази.

Реформи в сфері релігії, освіти і культури

Проведено уніфікацію церковних книг та обрядів, утворено школи при церквах, призначено старост для нагляду за поведінкою духовенства. Прийнято нове законодавство — Судебник 1550 року.

Церкву підпорядковано державі, утворено духовну колегію — Синод.

Організовано навчання за кордоном. Будуються державним коштом загальноосвітні та спеціальні навчальні заклади. Виникають публічні бібліотеки, музеї, друкарні для світської літератури. Виходять перші газети.

Реформа у військовій сфері

Створено піше стрілецьке військо та «вибрана тисяча» (гвардія царя з дворян). У 1556 р. було видано «Уложення про службу», за яким дворяни і бояри мали нести військову службу 15 років. Із 150 десятин виставлявся 1 кінний воїн.

Ліквідація стрілецького війська і формування регулярної армії шляхом рекрутського набору. Строк служби — 25 років. Будівництво військового флоту.

Тестові завдання за розділом IV «Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI — першій половині XVIII ст.»

1 А; 2 Г; 3 Г; 4 Г; 5 Г; 6 Г; 7 Б; 8 В; 9 В; 10 А; 11 Б; 12 Г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити