Розв’язання вправ та завдань до підручника «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом V «Епоха просвітництва»

1. Найважливіші події доби:

1751 р. — початок видання Д. Дідро і Ж. Д’Аламбером «Енциклопедії». Ця подія спричинила величезний влив на тогочасне суспільство, поширення ідей просвітництва.

1756-1763 рр. — Семилітня війна. Перетворення Пруссії на впливову Європейську державу.

1762-1796 рр. — правління Катерини II в Росії. Остаточне закріплення «освіченого абсолютизму». «Золотий вік» російської імперії.

1772-1795 рр. — три поділи Польщі, через які Річ Посполита припинила існування.

1776 р. — Декларація незалежності СІЛА. Початок формування самостійної північноамериканської держави, яка у майбутньому перетвориться на могутню політичну силу у світі.

Кінець XVIII ст. — початок промислової революції в Англії. Кардинальні зміни як у виробництві, так і соціальній структурі, формування індустріального суспільства.

6. Зміни у політичному та соціально-економічному житті Англії, Франції, Росії та Німецьких держав у XVIII ст.

Країни

Політичне життя

Соціально-економічне життя

Англія

В Англії вперше склалася політична система з конституційно- монархічним правлінням. Кожні три роки переобирався парламент. Король формував уряд із партії, яка перемагала на виборах (торі або віги).

Основними класами суспільства стають буржуазія та наймані робітники, що протягом століття витісняють феодалів та селянство.

Відбувається розвиток металургії, вугледобування, транспорту. Винайдено ткацький човник (Д. Кей), прядку «Дженні» (Д. Гагрівс), ткацький верстат (Е. Картрайт), виникають перші фабрики, де прядильні машини діяли за допомогою водяного колеса (Р. Аркрайт). Винайдено паровий двигун Д. Уаттом. Внаслідок цього в Англії наприкінці XVIII ст. відбувається промисловий переворот, ручна праця замінюється машинною. Англія стає лідером у розвитку промисловості, до країни завозять сировину, а вивозять готові вироби.

Франція

Після Людовика XIV правив Людовик XV (1715-1774), що продовжував політику абсолютизму і правив за принципом «Після нас хоч потоп». Генеральні штати не скликалися. Король торгував державними посадами, викачував кошти з населення на утримання величезного королівського двору, мало дбав про розвиток промисловості і торгівлі. При ньому переслідувалися енциклопедисти і вчені-просвітителі.

Економіка країни перебувала у кризі. Поглиблювалося відставання від Англії. Основою економіки була праця селян, залежних від аристократів. Не існувало єдиного внутрішнього ринку, єдиних мір довжини та ваги, існували внутрішні митниці. Для покриття витрат посилювалися податки, що сплачував лише «третій стан» (селяни, ремісники, купці, буржуазія).

Росія

Внаслідок чергування низки палацових переворотів та періодів тривалого правління Єлизавети І та Катерини II відбувається укріплення самодержавного правління з опорою на дворянство та в його інтересах. За дворянами закріплено селян із майном, звільнено від тілесних покарань та обов’язкової військової служби. Проводилася секуляризація церковних і монастирських земель. Країну поділено на 50 губерній.

Реформи Петра І дали могутній поштовх економіці. Особливо розвивалися металургія, кораблебудування. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі виріс у 5 разів, причому вивозили товарів більше, ніж ввозили. Проте країна залишалася переважно аграрною, з відсталим сільським господарством, заснованим на кріпацькій залежності селянства від поміщиків.

Німецькі держави

Зберігався поділ на окремі німецькі держави (більше 300), що об’єднувалися у Священну Римську імперію німецької нації. Влада імператора з династії Габсбургів та загальнонімецького парламенту була номінальною. Не було єдиної скарбниці й армії. Кожен князь поводив себе як абсолютний монарх. Найбільшими державами були Австрія і Пруссія. В Австрії імператриця Марія-Терезія та її наступник Йосиф II проводили реформи в дусі «освіченого абсолютизму»: посилено централізацію влади, оновлено законодавство, створювалися школи, послаблено роль церкви в суспільстві та освіті, запроваджено регулярну армію шляхом рекрутських наборів, скасовано особисту залежність селян тощо. У Пруссії реформи в стилі «освіченого абсолютизму» проводив Фрідріх II. Він проголосив віротерпимість, заборонив тортури, запровадив незалежний суд. Запровадив обов’язкову початкову освіту, дещо покращив становище селян. Проте спирався на дворянство.

Економічне становище німецьких земель було різним. У більшості економіка базувалася на феодальних відносинах. У частині територій селяни були кріпаками, в Тіролі та Австрії особисто вільними. Уряди Австрії та Пруссії проводили політику підтримки національної економіки (меркантилізму). Виникали мануфактури, проте в містах існував цеховий устрій. Провідну роль у промисловості відігравала металургія, необхідна для військової галузі. У Пруссії за часів правління Фрідріха II будувалися канали і дороги, відкривалися банки.

Тестові завдання за розділом V «Епоха просвітництва»

1 Б; 2 А; 3 В; 4 В; 5 В; 6 А; 7 Б; 8 В; 9 Б; 10 Б; 11 А; 12 Б.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити