Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІСТОРІЯ УКРАНИ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом І «Українські землі у XVI ст.»

1. Найважливіші події:

40-ві роки XVI ст. — виникнення перших церковних братств — організацій православного міщанства, що в межах церковної парафії опікувалися освітою і займалися благодійницькою діяльністю. Діяльність братств сприяли національно-культурному розвиткові українського народу.

50-ті роки XVI ст. — виникнення першого укріплення козаків на Дніпрі, майбутньої Запорізької Січі, військово-політичної організації українського козацтва.

1569 р. — Люблінська унія. Об’єднання Польщі та Литви у Річ Посполиту що суттєво вплинуло на становище українського населення.

1572 р. — виникнення реєстрового козацтва. Початок визнання козаків окремою верствою населення з правами та привілеями.

1591-1593 рр. — повстання козацтва під проводом К. Косинського. Перше серед цілої низки повстань українського козацтва проти національного і соціального гноблення з боку польських магнатів та шляхти.

5. Порівняння становища станів і прошарків українського суспільства XVI ст.

Стани

Склад

Правове становище

Шляхта

Князі, пани, зем’яни, панцирні слуги, бояри

Привілейований стан. Князі і магнати мали спадкові землеволодіння, право судити підданих, мати військові загони. Решта шляхти отримували землю за військову службу. Проте згодом шляхта зрівнялася в правах, всі отримали право засідати у повітових сеймиках та Вальному сеймі.

Духовенство

Церковні ієрархи, монахи, парафіяльні священники

Привілейований стан, проте православне духовенство не мало прав католицького, не мало місця в сенаті, сплачувало податки. Нижнє духовенство залежало від шляхти і магнатів, на землях яких були церкви або монастирі.

Міщани

Патриціат, .бюргерство, плебс

Напівпривілейований стан. Мали право на міське самоврядування, становий суд, заняття ремісництвом та торгівлею. Проте мали обов’язково сплачувати податки. У містах, що належали магнатам і шляхті, міщан примушували до виконання на користь власника різних повинностей.

Селяни

Похожі (вільні), непохожі (отчичі)

Непривілейований стан. Непохожі не мали права переходу від власника до іншого шляхтича і безоплатно працювали на пана. Похожі могли переходити до іншого господаря. Більшість вільних селян становили данники, що сплачували державі чинш грошима або натурою. Частину вільних селян становили слуги, що мали землю від пана за службу. Селяни, що не мали власної землі, користувалися панською землею і відбували повинності зі своїм «тяглом» (робочою худобою). .

Козацтво

Реєстрове та низове

Міжстановий прошарок, що сформувався з вихідців із різних станів. Реєстрові козаки мали привілеї, землю за службу. Низові перебували на нелегальному становищі в державі, перебуваючи поза юрисдикцією державних чиновників.

Тестові завдання за розділом І «Українські землі у XVI ст.»

1 В; 2 Б; 3 В; 4 А; 5 Б; 6 Б; 7 Г; 8 А; 9 В; 10 Б; 11 В; 12 Б; 13 (1 Б, 2 Г, 3 А, 4 Д);14 (А, Б, Г, В); 15 (3, 4, 6).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити