Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІСТОРІЯ УКРАНИ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом IІ «Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.»

1. Найважливіші події:

1596 р. — Берестейська церковна унія. Внаслідок цієї події виникла греко-католицька (уніатська) церква.

Перші десятиліття XVII ст. — героїчні морські походи козаків проти Кримського ханства та Османської імперії.

1621 р. — Хотинська війна. Перемога польського війська та українських козаків на чолі з П. Конашевичем-Сагайдачним над турецькими військами.

20-30 рр. XVII ст. — масові козацько-селянські повстання в Речі Посполитій. Ця подія є свідченням прагнення українського народу захистити свої права від утисків із боку уряду та шляхти Польщі.

1632 р. — рішення короля Польщі Владислава IV про узаконення православної церкви і надання привілею на Київську митрополію П. Могилі.

8. Найважливіші досягнення культури України першої половини XVII ст.

Галузі культури

Події

Значення

Освіта

Збільшення кількості братських шкіл (бл. 30), єзуїтських, протестантських, греко-католицьких навчальних закладів. Заснування у 1632 році Києво-Могилянського колегіуму, що за рівнем викладання наближався до тогочасних університетів.

Відкриття навчальних закладів у нових містах та зростання їхньої кількості свідчить про нові можливості для українського населення у здобутті освіти. Залучення до викладання видатних учених підвищує якість освіти. Зростає рівень писемності населення.

Література

Продовжує розвиватися полемічна література. Написано історико-полемічний памфлет «Пересторога»; «Тренос» М. Смотрицького. Зявляються такі літературні жанри, як ораторсько-проповідницька проза, мемуарна проза та поезія: полемічна («Скарга вбогих до Бога») та епіграмна (твори Герасима Смотрицького, Дем’яна Наливайка та ін.). З’являються збірки віршів для декламацій школярами, зокрема «Вірші на жалісний потреб... Петра Конашевича-Сагайдачного» Касіяна Саковича.

Наявність різних жанрів як прози, так і поезії в українській літературі свідчить про її поступальний розвиток. Автори творів поширювали свої політичні, релігійно-філософські ідеї серед освіченого населення, об’єднували однодумців, полемізували з противниками. Це свідчить про формування громадської думки в Україні.

Літописання

У цей період створено Острозький, Львівський, Київський літописи. Найцікавішою пам’яткою є Густинський літопис, складений, вірогідно, в 1623-1627 рр. 3. Копистенським.

Ці літописи є історичними джерелами про події того часу. Автори використовують й інші джерела, що не збереглися. Літописи містять свідчення про виникнення козацтва та Берестейську церковну унію.

Книговидання

Друкарня Львівського Успенського братства випустила граматику грецької і церковнослов’янської мов, збірки віршів та драматичних творів українською мовою. Найбільша в Україні Києво-Печерська друкарня випустила «Часослов» та «Анфологіон». З’явилися приватні друкарні у Києві та мандрівні друкарні. Усього існувало 20 друкарень.

Здобутки українського книговидання сприяли розвитку культури й освіти українців, допомагали протистояти окатоличенню та полонізації. Навколо друкарень виникали гуртки, які об’єднували діячів культури, вчених і високоосвічених людей.


Тестові завдання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

1 Б; 2 Б; 3 Г; 4 В; 5 В; 6 В; 7 Б; 8 Г; 9 В; 10 Б; 11 Б; 12 В; 13 (1 Д, 2 Б, 3 Г, 4 В); 14 (Г, А, Б, В); 15 (3, 4, 6).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити