Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІСТОРІЯ УКРАНИ» 8 клас О. В. Гісема - 2017 рік

Узагальнення знань за розділом V «Українські землі у 20-90 рр. XVIII ст.»

1. Найважливіші події:

1722-1727 рр. — обмеження гетьманства російською владою. Перша малоросійська колегія. Призвела до посилення російського контролю над Україною.

1734-1750 рр. — заборона обирати гетьмана в Україні. Правління гетьманського уряду. Продовження наступу на автономію України.

1764 р. — остаточна ліквідація гетьманства Катериною II, що призвело до знищення автономії України та поширення на неї російських порядків у наступні два десятиліття.

1768 р. — повстання «Коліївщина» на Правобережній Україні. Піднесення національного руху українців.

1772 р., 1793 р., 1795 р. — поділи Польщі. Призвели до ліквідації Речі Посполитої, приєднання Правобережжя до Російської імперії, а Західної України — до Австрійської імперії.

1775 р. — ліквідація російськими військами Запорозької Січі. Колонізація території півдня України російськими поміщиками та іноземними колоністами.

5. Розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.»

I. Становище Лівобережної України у другій половині XVIII ст.

1. Відновлення гетьманства. Політика К. Розумовського.

2. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П. Румянцева на Лівобережній Україні.

3. Скасування козацького устрою на Слобожанщині.

4. Ліквідація залишків автономного устрою Гетьманщини.

5. Соціально-економічний розвиток Лівобережжя у другій половині XVIII ст.

II. Південна Україна у другій половині XVIII ст.

1. Соціально-економічний розвиток Запорожжя.

2. Наступ царизму на землі та права запорожців.

3. Участь запорозьких козаків у російсько-турецьких війнах.

4. Ліквідація Запорозької Січі. Подальша доля козаків та старшини.

5. Ліквідація Кримського ханства.

6. Колонізація Південної України.

III. Правобережна та Західна Україна у другій половині XVIII ст.

1. Соціально-економічне становище правобережних українських земель у складі Речі Посполитої.

2. Повстанські рухи. Коліївщина.

3. Поділи Речі Посполитої та доля українських земель.

4. Соціально-економічний розвиток Галичини, Буковини та Закарпаття.

Тестові завдання за розділом V «Українські землі у 20-90 рр. XVIII ст.»

1 В; 2 Б; 3 В; 4 В; 5 Г; 6 В; 7 В; 8 Б; 9 В; 10 В; 11 А; 12 Г; 13 (1 Г, 2 В, 3 Б, 4 А); 14 (А, В, Б, Г); 15 (2, 3, 4).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити