Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Морзе Н. В. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

20. Створення текстових документів

Обговорюємо

1. За допомогою послідовності команд Файл —> Створити або комбінації клавіш Ctrl + N.

2. Залежно від того, для кого призначений текстовий документ, необхідно дібрати розмір, тип і написання шрифту, міжрядковий інтервал, наявність чи відсутність картинок тощо.

3. Використовуючи шаблони, користувач має змогу відразу використати заготовку, у якій запропоновано колір, розмір і написання тексту, розміщення тексту на сторінці тощо. Вибір шаблону обумовлений типом документу, який створюється.

4. Для перевірки правопису та виправлення помилок у текстовому процесорі MS Word можна скористатися такими способами:

— викликати контекстне меню й обрати необхідну команду для продовження роботи;

— вибрати інструмент Правопис і граматика або натиснути клавішу F7.

5. Результатам автоматизованої перевірки не можна завжди довіряти, адже можливі випадки, коли слово відсутнє у завантажених словниках, користувач записав у словник слово з помилкою, тому надалі воно сприйматиметься як правильне, неправильно встановлено мову перевірки тощо.

Працюємо в парах

1. Я би використав такі шаблони: шаблон Стандартний лист можна використати на уроках української мови, шаблон Книги — на уроках літератури, шаблон Англійський алфавіт — на уроках англійської мови.

2. 1) Яку клавішу використовують для створення нового абзаца? (Enter).

2) Що має бути після розділового знаку? (Пропуск).

3) До чи після тире слід ставити пропуск? (І до тире, і після нього).

3. 1) Встановити мову перевірки правопису Англійська;

2) виділити текст, у якому слід виконати перевірку;

3) натиснути клавішу F7;

4) виконати перевірку написання слів, які підкреслені червоною хвилястою лінією.

4. Таку операцію виконати можна, виділивши фрагмент тексту і присвоївши йому ту чи іншу мову для перевірки, але під час самого процесу перевірки виникнуть певні труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити