Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Морзе Н. В. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

21. Редагування текстового документа

Обговорюємо

1. Редагування тексту — це внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів. В автоматичному режимі у середовищі текстового процесора можна виконувати виправлення помилок.

2. З фрагментами тексту можна виконувати так дії: виділення, видалення, копіювання, переміщення, заміна.

3. Щоб виконати над фрагментом тексту якусь операцію, його спершу слід виділити. Копіювання і вставляння фрагментів тексту можна здійснювати за допомогою команд текстового меню вікна текстового процесора, контекстного меню, комбінацій клавіш (Ctrl + С і Ctrl + V).

4. Буфер обміну текстового процесора MS Word дає змогу зберігати до 24 об’єктів. З буфера обміну можна вставити як один об’єкт, так і всі об’єкти буфера обміну.

5. Таку заміну використовують, наприклад, у випадках, коли потрібно виконати велику кількість замін. Наприклад, в межах усього документу слід поміняти слово рисунок на слово малюнок. Тоді у вікні заміни достатньо ввести заміну фрагмента «рисун» на «малюн», що дозволить виконати заміну у різних відмінках, множині тощо.

6. Розміщую курсор на початку фрагмента тексту, у якому потрібно виконати заміну; вибираю команду Замінити або натискаю комбінацію клавіш Ctrl + H; у діалоговому вікні у полі Знайтиввожу текстовий фрагмент, який необхідно шукати в документі, а в полі Замінити ввожу текстовий фрагмент, на який необхідно замінити; клікаю на кнопці Знайти далі; виконую одну з операцій (Замінити, Замінити все, Знайти далі) залежно від потреби; зберігаю зміни в документі.

7. Розміщую курсор на початку фрагмента тексту, у якому потрібно виконати пошук; вибираю команду Знайти або натискаю комбінацію клавіш Ctrl + F; у діалоговому вікні у полі Знайти ввожу текстовий фрагмент, який необхідно шукати в документі. Ця операція допустима для виконання в усіх режимах роботи з текстовим документом.

Працюємо в парах

1. Призначення буфера обміну в середовищі текстового процесора і в середовищі графічного редактора аналогічне, але буфер обміну текстового процесора MS Word дає змогу зберігати до 24 об’єктів і переглядати його вміст.

2. У середовищі текстового процесора можуть використовуватися такі комбінації клавіш:

Ctrl + А — виділити все;

Ctrl + С — скопіювати виділений фрагмент;

Ctrl + V — вставити інформацію з буфера обміну;

Ctrl + Z — відмінити останню дію;

Ctrl + F — виконати пошук текстового фрагменту;

Ctrl + Н — виконати заміну текстового фрагменту;

Ctrl + S — зберегти документ;

Home — перемістити курсор на початок рядка;

Ctrl + Home — перемістити курсор на початок документа;

End — перемістити курсор у кінець рядка;

Ctrl + End — перемістити курсор у кінець документа;

Ctrl + → — перемістити курсор на одне слово вперед;

Ctrl + ← — перемістити курсор на одне слово назад;

Shift + → — виділити текст на один символ ліворуч;

Shift + ← —виділити текст на один символ праворуч;

Shift + ↑ — виділити текст на один рядок вгору;

Shift + ↓ — виділити текст на один рядок вниз.

3. Так, можна, оскільки Буфер обміну MS Word може одночасно зберігати до 24 об’єктів. Щоб переглянути його вміст, слід натиснути на кнопку в правому нижньому куті групи Буфер обміну. Щоб вставити з Буфера обміну деякий об’єкт, слід клацнути один раз на відповідному об’єкті зі списку.

4. Вказівку Замінити використовують тоді, коли користувач погоджується замінити один текстовий фрагмент на інший у знайденому місці; вказівку Замінити все використовують тоді, коли користувач погоджується замінити один текстовий фрагмент на інший у всьому документі; вказівку Знайти далі використовують тоді, коли користувачеві потрібно знайти наступне входження текстового фрагменту в документі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити