Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Морзе Н. В. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

22. Форматування і друкування тексту

Обговорюємо

1. Процес форматування тексту передбачає внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтації сторінок тощо.

2. За допомогою параметрів у діалоговому вікні Шрифт MS Word у вкладці Шрифт можна змінити тип шрифту, його написання, розмір, колір, підкреслення, колір підкреслення та ряд змін щодо оформлення ефектів; у вкладці Інтервал можна змінити масштаб, інтервал, зміщення, кернінг.

3. Абзац — це об’єкт текстового документа, який має властивості: вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал тощо.

4. При форматуванні абзацу можна використати такі параметри: вирівнювання, відступ ліворуч і праворуч, відступ чи виступ першого рядка, інтервал перед і після абзацу, міжстрічковий інтервал, заборона висячих рядків, не відривати від наступного, не розривати абзац, абзац з нової сторінки тощо.

5. За допомогою горизонтальної лінійки можна встановити відступ абзацу ліворуч і праворуч, відступ або виступ для першого рядка абзацу, позиції табуляції, задати або змінити значення лівого і правого полів аркуша. За допомогою вертикальної лінійки можна задати чи змінити верхнє і нижнє поля аркуша.

6. У режимі перегляду сторінки перед друком можна переглянути розміщення усіх елементів на сторінці та їх форматування.

7. Нумерувати сторінки документа слід нумерувати в тих випадках, коли важливою є послідовність сторінок, наприклад, у рефераті, статті тощо.

8. Щоб надрукувати документ, слід викликати діалогове вікно Друк за допомогою послідовності команд Файл —> Друк або комбінації клавіш Ctrl + Р. У цьому вікні можна вибрати параметри друку, наприклад, друк тільки певних сторінок чи виділеного фрагмента тощо.

Працюємо в парах

2. Як правило, по центру форматують абзаци, які подають назву реферату чи назви пунктів у повідомленні, за правою межею форматують фрагменти, у яких подано дані про виконавця реферату тощо.

3. У Довідці Microsoft Word відповідь за даним запитом містилася першою, а в Електронному довіднику був виведений великий перелік статей, у яких потрібно було відшукати відповідь за поставлене запитання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити