Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Морзе Н. В. - 2016 рік

РОЗДІЛ 5. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

32. Інтернет для навчання

Обговорюємо

1. В мережі Інтернет можна знайти інформацію, яка потрібна для підготовки уроків і позакласних заходів. Ця інформація може бути подана в текстовому вигляді, у вигляді зображень, фото, відео тощо. Крім того, можна використати ресурси, створені спеціально для навчання — електронні словники, енциклопедії, перекладачі.

2. Електронні словники дозволяють перевірити правопис, знайти тлумачення або переклад слів, а онлайн-перекладачі — це програми для автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу. На відміну від словників, програми-перекладачі опрацьовують словосполучення, фрагменти тексту, а не лише окремі слова, пропонуючи зв’язний текст іншою мовою, а не просто набір перекладів слів.

3. Інтернет-енциклопедії — це сайти, які містять довідкову інформацію з різних галузей знань. Вони можуть бути універсальними або спеціалізованими за деякою галуззю знань. За допомогою інтернет-енциклопедій можна одержати цікаві відомості для підготовки, наприклад, повідомлення на урок, за допомогою зображень і особливо відео краще засвоїти запропонований матеріал. Крім того, інтернет-енциклопедій, на відміну від звичайних, можуть змінюватися щодо свого наповнення сучасними досягненнями науки.

4. Щоб зберегти на власному комп’ютері матеріали, знайдені в мережі Інтернет, слід виконати команду Зберегти сторінку або Зберегти сторінку як... . Можна також зберегти адресу з Рядка адрес браузера і в потрібний момент увести її для переходу на потрібну інтернет-сторінку.

5. Для того, щоб зберегти частину тексту з веб-сторінки у текстовому документі, слід виконати такі дії: завантажити текстовий процесор; знайти потрібну інформацію в Інтернеті; виділити фрагмент тексу на веб-сторінці; скопіювати його у буфер обміну; вставити дані з буфера обміну в текстовий документ; зберегти документ на своєму комп’ютері.

6. Використовуючи інформацію з мережі Інтернет, ми користуємося документами, створеними іншими користувачами. За Законом про авторське право користувач, використовуючи надбання інших осіб, обов’язково має вказувати, з яких джерел він їх одержав.

Працюємо в парах

1. • Відкрити будь-який онлайн-перекладач і вставити з буфера обміну фрагмент веб-сторінки, налаштувати параметри перекладу і одержати бажаний результат;

✵ налаштувати програму-браузер для автоматичного перекладу веб-сторінок сайтів на рідну мову;

✵ скористатися перекладачами, які маю функцію голосової підтримки перекладу.

2. Користувач, використовуючи матеріали з мережі Інтернет, повинен пам’ятати, що вони створені іншими людьми, які доклали для цього свій час, знання, уміння. Права щодо використання створених іншими користувачами матеріалів охороняються Законом про авторське право та суміжні права. Тому для ознайомлення ми можемо їх використовувати, подаючи відповідні посилки на першоджерела, але для комерційної діяльності без згоди автора і укладення спеціального договору з ним використання заборонене. Забороняється також використовувати плагіат, тобто привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію.

3. Я б запропонував створити інтернет-енциклопедію з фізичного виховання, передбачивши такі розділи: головна сторінка, підготовка до уроку фізичного виховання, форма школярів на уроках фізичного виховання, як правильно виконувати вправи з різних видів спорту, цікаві розповіді про видатних спортсменів, як правильно харчуватися. Наповнення енциклопедії може здійснюватися адміністратором шкільної комп’ютерної мережі, учителями фізичного виховання, але й учні можуть готувати матеріали для наповнення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити