Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Морзе Н. В. - 2016 рік

РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ

5. Виконавці і події в середовищі Скретч

Обговорюємо

1. Щоб запустити програму на виконання, можна натиснути на кнопку із зеленим прапорцем Запуск скрипта або двічі клацнути на командах програми. Щоб зупинити виконання програми, слід натиснути на кнопку із червоним кружечком Зупинити все.

2. Вбудований графічний редактор доцільно використовувати у таких випадках: користувач хоче створити образ нового виконавця, виконати редагування існуючого виконавця або створити зображення для фону сцени.

3. У проекті, створеному в середовищі Скретч, можна використовувати такі об’єкти: образи виконавців, фон сцени і графічні зображення.

4. Щоб виконавець переміщувався по сцені вгору-вниз, достатньо застосувати команду Змінити у на ... з групи Рух, до того ж, якщо як параметр задати додатне число, то об’єкт рухатиметься вгору, якщо від’ємне — вниз.

5. Ці команди об’єднано в групу Звук.

6. Для цього достатньо використати такі команди: Змінити ефект ... на ..., Встановити ефект ... в ..., Змінити розмір на ..., Задати розмір ...% тощо з групи Вигляд.

7. Ні, оскільки команди з групи Олівець дозволяють виконувати лише операції малювання, а для одержання малюнка потрібно щонайменше долучити команди групи Рух.

Працюємо в нарах

1. Хто є виконавцем команд у середовищі Скретч? (Рудий кіт.)

Яка вкладка дозволяє створювати чи змінювати вигляд виконавця? (Образ.)

Як у середовищі Скретч називають образи виконавців, фон сцени і графічні зображення? (Об’єкти.)

Що створюють за допомогою команд групи Звук? (Звукові події.)

Як називають зображення, які містяться у вкладці Скрипти? (Команди.)

Що таке скрипт? (Група команд.)

Як називають числові значення, які можна змінювати у командах? (Параметри.)

Команди якої групи дозволяють виконавцю переміщатися? (Команди групи Рух.)

Команди якої групи дозволяють виконавцю малювати? (Команди групи Олівець.)

Команди якої групи дозволяють відтворювати звуки? (Команди групи Звук.)

За допомогою команд якої групи можна змінювати зовнішній вигляд виконавця? (Команди групи Вигляд.)

Яка група команд містить команди управління виконанням команд програми? (Команди групи Керувати.)

2. Щоб створити подію переміщення виконавця по сцені ліворуч на 10 кроків, потрібно обрати команду Переміститися на -10 кроків з групи Рух.

Щоб створити подію повороту виконавця по сцені на 20° за годинниковою стрілкою, потрібно обрати команду Повернути на 20° за годинниковою стрілкою з групи Рух.

Щоб змінити розмір виконавця на 130%, необхідно виконати команду Задати розмір 130% з групи Вигляд.

Щоб змінити гучність відтворення звуку, потрібно виконати команду Змінити гучність на 20 з групи Звук.

Щоб поміняти колір олівця для рисування, потрібно виконати команду Задати колір олівця червоний.

3. 1. Переміститися на 10 кроків — пройти вказану кількість кроків. Якщо параметр є додатним числом, то переміщення відбудеться уперед, якщо від’ємним — назад.

2. Якщо границя, то відбити. Якщо об’єкт дійде до краю робочої області, то повернутися. Використовують для того, щоб об’єкт не попадав у невидиму область.

3. Переміститись в х: 0 у: 0. Дозволяє перемістити об’єкт у точку з координатами (0; 0).

4. Опустити олівець. Після виконання цієї команди об’єкт, що рухається, залишатиме слід.

5. Змінити розмір на 10. Дозволяє змінити розмір виконавця.

6. Грати ноту 60 0,5 тактів. Дозволяє відтворювати вказану ноту задану кількість тактів (у секундах).

7. Зупинити всі звуки. Дозволяє припинити відтворення усіх звуків.

8. Задати колір олівці. Дозволяє змінити колір лінії, яка залишатиме слід, на синій.

4. Оскільки Петрик вирішив розповісти однокласникам про подорож до моря і великого краба, то в якості виконавця доцільно вибрати краба. Для вибору зображення краба можна вибрати об’єкт crabl-a чи crabl-b з папки Animals. Можна також дібрати набір звуків, які характеризуватимуть шум моря. Для переміщення об’єкта доцільно вибрати переміщення з поворотами, оскільки краб не переміщається по прямій.

5. Аліні слід вибрати виконавців з папки Animals. Для об’єктів слід передбачити використання команд груп Рух, Звуки і Вигляд.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити