Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.2. Створення текстового документа. Уведення та редагування тексту

Запитання

1. Новий текстовий документ можна створити, відкривши програму MS Word (під час запуску відкривається вікно програми з новим порожнім документом). Якщо вікно програми MS Word уже відкрите, то новий документ можна створити, виконавши алгоритм:

а) відкрити меню, вибравши кнопку Office;

б) вибрати команду Створити;

в) вибрати у вікні Створення документу шаблон Новий документ;

г) натиснути кнопку Створити.

Аналогічні дії можна виконати за допомогою комбінації клавіш Ctrl + N.

2. Під час роботи над новим документом у текстовому процесорі варто дотримуватися такої послідовності дій: уведення тексту; редагування тексту; форматування тексту; збереження документа.

3. Під час уведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких правил:

а) між словами потрібно вводити тільки один пропуск;

б) перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац;

в) після відкриваючих і перед закриваючими дужками і лапками пропуск не ставиться;

г) дефіс у словах вводиться без пропусків;

д) перед тире і після нього ставлять пропуски;

е) перехід на новий рядок відбувається автоматично;

є) для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter;

ж) перехід на нову сторінку текстового документа здійснюється автоматично.

4. До редагування тексту належать операції видалення, вставлення та замінювання символів.

5. Якщо під час введення тексту попередній текст замінюється на новий, то це означає, що включений режим замінювання. Перехід між режимами вставлення та замінювання здійснюється вибором індикатора Вставити/Замінювання в Рядку стану або натисненням клавіші Insert на клавіатурі.

6. Деякі слова у тексті можуть бути підкресленими хвилястими лініями. Щоб цього уникнути, потрібно усунути одну з трьох причин:

а) виправити помилку в написанні слова;

б) додати правильно написане слово до словника або виключити з перевірки;

в) перевірити мову написання слова.

7. На панелі швидкого доступу розміщені кнопки;

а) Скасувати — призначена для відміни останньої виконаної дії;

б) Повернути — призначена для відміни скасованої дії;

в) Повторити — призначена для автоматичного повторення дії кілька разів.

8. Кнопка Правопис і граматика призначена для перевірки правопису. Вона розміщується на вкладці Рецензування у групі Правопис.

Завдання

1. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word,

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.2 та вибрати текстовий документ завдання 4.2.1.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) переглянути текст;

є) при знаходженні слів, що повторюються, одне з них виділити та натиснути клавішу Delete;

ж) на Панелі швидкого доступу натиснути кілька разів кнопку Скасувати для скасування останніх дій;

з) на Панелі швидкого доступу натиснути кілька разів кнопку Повернути для повернення правок;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку,

й) натиснути кнопку Зберегти.

2. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.2 та вибрати текстовий документ завдання 4.2.2.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) переглянути текст;

є) при знаходженні слів з помилками (вони можуть бути підкреслені червоною хвилястою лінією) виправити помилку одним зі способів:

✵ викликати правою кнопкою миші контекстне меню (курсор мишки має бути на редагованому слові);

✵ з контекстного меню вибрати правильний варіант або виправити помилку вручну.

ж) натиснути кнопку Office;

з) вибрати команду Зберегти як;

и) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

і) натиснути кнопку Зберегти.

3. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word.

б) у новому документі, що відкриється у вікні текстового процесора, ввести запропонований текст за зразком;

в) відредагувати набраний текст;

г) відформатувати текст, задавши абзацний відступ, вирівнювання тощо;

д) натиснути кнопку Office;

е) вибрати команду Зберегти;

є) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

ж) у полі імені файлу ввести завдання 4.2.3.docx;

з) натиснути кнопку Зберегти.

4. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) у новому документі, що відкриється у вікні текстового процесора, ввести стислу автобіографію (3—4 речення);

в) відредагувати набраний текст;

г) натиснути кнопку Office;

д) вибрати команду Зберегти;

е) у діалоговому вікні збереження документа відкрити папку Мої документи;

с) у полі імені файлу ввести завдання 4.2.4.docx;

ж) натиснути кнопку Зберегти.

5. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.2 та вибрати текстовий документ завдання 4.2.5.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) переглядати текст;

є) відредагувати текст (видалити зайві символи, вставити або замінити потрібні слова) згідно зі зразком;

ж) відформатувати текст (об’єднати або розбити абзаци) згідно зі зразком;

з) натиснути кнопку Office;

и) вибрати команду Зберегти як;

і) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну панку;

ї) натиснути кнопку Зберегти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити