Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.3. Фрагменти тексту та операції над ними

Запитання

1. Фрагментом тексту може бути деяка послідовність символів тексту.

2. У тексті виділений фрагмент зафарбовується за замовчуванням блідо-синім кольором.

3. У текстовому процесорі MS Word виділення фрагментів тексту можна здійснити, використовуючи клавіші керування (встановити курсор на початку фрагменту; утримуючи клавішу Shift та використовуючи клавіші керування курсором, перемістити курсор до кінця фрагменту), мишу (встановити курсор на початку фрагменту; утримуючи ліву кнопку миші, перемістити вказівник миші до кінця фрагменту) або елементи керування Стрічки.

4. Щоб відмінити виділення фрагмента тексту, потрібно вибрати місце в документі поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування курсором.

5. Над фрагментами тексту можна виконати такі операції: переміщення, копіювання, заміни, форматування, видалення.

6. Застосування кнопок:

а) Вирізати — призначена для видалення фрагменту тексту і поміщення його до буфера обміну;

б) Копіювати — призначена для копіювання фрагменту тексту до буфера обміну;

в) Вставити — призначена для вставки фрагмента тексту з буфера обміну до текстового документа.

7. а), б) — див. табл. 4.5 (с. 127) підручника;

в) Переміщення — виконується аналогічно до операції копіювання, лише замість команди Копіювати потрібно виконувати команду Вирізати.

8. Буфер обміну Microsoft Office 2007 може одночасно зберігати до 24 об’єктів. Для цього потрібно відкрити вікно Буфера: Основне —> Буфер обміну. Заповнення Буфера відбувається послідовно після виконання команд Вирізати або Копіювати. Новий об’єкт завжди додається на початок списку, відображається першим у списку і може використовуватися для вставлення в документ багаторазово. Для роботи з Буфером обміну використовують кнопки Вирізати, Копіювати, Вставити на Стрічці.

9. Автоматичний пошук фрагмента тексту в документі:

а) Виконати команди Основне —> Редагування —> Знайти, що приведе до відкриття вікна Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти, або застосувати комбінацію клавіш Ctrl + F;

б) увести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти у документі;

в) вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента в текст.

10. Автоматичне замінювання фрагмента тексту у документі:

а) Виконати команди Основне Редагування —> Замінити, що приведе до відкриття вікна Пошук і замінювання з поточною вкладкою Замінити;

б) увести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти у документі;

в) увести в текстове поле Замінити на текст для замінювання знайденого фрагмента;

г) вибрати кнопку Замінити все, щоб замінювання відбувалося автоматично в усьому документі, для вибіркового замінювання — вибрати кнопку Знайти далі та потім, за потреби, кнопку Замінити.

Завдання

1. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word,

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.3 та відкрити текстовий документ завдання 4.3.1.docx;

д) відредагувати текст за зразком, наданим у документі;

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.

2. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.3 та вибрати текстовий документ завдання 4.3.2.docx;

д) упорядкувати рядки тексту (встановити курсор на початку рядка; утримуючи ліву кнопку миші, перемістити вказівник миші вниз або вгору на потрібну кількість рядків; натиснувши клавішу Ctrl, перетягнути виділений фрагмент у потрібне місце) за зразком, наданим у документі;

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.

3. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.3 та вибрати текстовий документ завдання 4.3.3.docx;

д) виконати автоматичну заміну фрагментів тексту (алгоритм виконання заміни наведено вище — запитання 10), які наведені у документі;

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.

4. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.3 та вибрати текстовий документ завдання 4.3.4.docx;

д) виконати Основне —> Редагування —> Замінити, що приведе до відкриття вікна Пошук і замінювання з поточною вкладкою Замінити;

е) ввести в текстове поле Знайти текст «комп'ютер»;

є) ввести в текстове поле Замінити на текст «ПК»;

ж) вибрати кнопку Замінити все, щоб замінювання відбувалося автоматично в усьому документі, для вибіркового замінювання — вибрати кнопку Знайти далі та потім, а потреби, кнопку Замінити;

з) виконати три попередні пункти для слів «комп’ютера», «комп’ютеру», ...

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.

5. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.3 та вибрати текстовий документ завдання 4.3.5.docx;

д) виконати виділення фрагментів тексту за наведеною таблицею на с. 131 підручника;

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити