Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.4. Форматування символів і абзаців

Запитання

1. Символ як об’єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення.

2. Абзац як об’єкт текстового документа має такі властивості: відступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал.

3. У текстовому процесорі Word є низка засобів для форматування символів тексту. Вони розміщені в групі Шрифт вкладки Основне, на міні-панелі форматування та в діалоговому вікні Шрифт.

4. У текстовому процесорі Word є низка засобів для форматування абзаців текстового документу. Вони розміщені в групі Абзац вкладки Основне, на міні-панелі форматування та в діалоговому вікні Абзац. Для форматування абзаців, зокрема для встановлення значень відступів абзацу, зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки.

5. Автоматичний перегляд формату об’єкта може бути запропонований при використанні деяких елементів керування групи Шрифт. Зовнішній вигляд виділеного фрагмента автоматично змінюється після наведення вказівника на запропоновані значення властивостей. Переглянувши варіанти форматування, користувачу залишається підтвердити найкращий варіант вибором відповідного значення в списку.

6. Під час форматування тексту горизонтальна лінійка використовується для встановлення абзацного відступу, відступів ліворуч та праворуч (маркер відступу першого рядка абзацу, маркер відступу ліворуч, маркер відступу праворуч, маркер нависаючого відступу).

7. У діалоговому вікні Шрифт можна встановити ще такі додаткові властивості символів: підкреслення, ефекти, міжсимвольний інтервал, інші функції. У діалоговому вікні Абзац можна встановити ще такі додаткові властивості для абзаців: інтервал перед та після абзацу, розташування на сторінці тощо.

8. Якщо у тексті часто трапляються фрагменти з однаковим форматом, то зручно використовувати елемент керування Формат за зразком, кнопка якого розміщена в групі Буфер обміну вкладки Основне та на міні-панелі. Його застосовують так: виділити фрагмент тексту, формат якого потрібно скопіювати —> вибрати кнопку Формат за зразком —> виділити текст, який необхідно від форматувати відповідно до зразка. Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі клацнути кнопку Формат за зразком і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або натисненням клавіші Esc.

Завдання

1. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word,

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.4 та вибрати текстовий документ завдання 4.4.1.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) переглянути текст і виділити найдену дату;

є) встановити зручним способом задані властивості для символів дати;

ж) виділити відформатовану дату і двічі клацнути кнопку Формат за зразком;

з) виділяти послідовно інші знайдені дати у текстовому документі;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.

2. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.4 та вибрати текстовий документ завдання 4.4.2.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) виділити зручним способом перший абзац (можна розмістити у будь-якому місці курсор і тричі клацнути);

є) задати параметри абзацу (подані у першому рядку таблички), використовуючи, наприклад, діалогове вікно Абзац;

ж) відформатувати другий абзац згідно властивостей другого рядка таблиці, виділивши (можна застосовувати горизонтальну лінійку та кнопки Стрічки);

з) відформатувати третій абзац згідно властивостей третього рядка таблиці;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.

3. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.4 та вибрати текстовий документ завдання 4.4.3.docx;

д) відформатувати текст за зразком, наведеним у документі;

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.

4. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.4 та вибрати текстовий документ завдання 4.4.4.docx;

д) відформатувати текст довільним чином. Як приклад, наводимо такі значення властивостей об’єктів:

№ абзацу

1

2

3

Шрифт

Аrіаl

Calibri

Monotype Corsiva

Розмір

12

16

18

Накреслення

Курсив

Підкреслення

Напівжирний

Вирівнювання

По ширині

По правому краю

По центру

Абзацний відступ

1,5

2

1

Міжрядковий інтервал

мінімум

точно 12 пт

1,5 рядка

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.

5. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.4 та вибрати текстовий документ завдання 4.4.5.docx;

д) відформатувати текст за зразком, наведеним у документі;

е) натиснути кнопку Office;

є вибрати команду Зберегти як;

ж) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

з) натиснути кнопку Зберегти.

6. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.4 та вибрати текстовий документ завдання 4.4.2.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) виділити перший абзац і двічі клацнути кнопку Формат за зразком;

є) виділяти послідовно усі непарні абзаци у текстовому документі. Натиснути клавішу Esc;

ж) виділити другий абзац і двічі клацнути кнопку Формат за зразком;

з) виділяти послідовно усі парні абзаци у текстовому документі. Натиснути клавішу Esc;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити