Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.5. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Довідкова система текстового процесора

Запитання

1. Сторінка як об’єкт текстового документа мас такі властивості; розмір сторінки, розміри полів, орієнтація, нумерація сторінок та інші. Значення зазначених властивостей сторінки встановлюють відповідними елементами керування групи Параметри сторінки вкладки Розмітка сторінки та кнопкою Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення або у відповідних діалогових вікнах.

2. Розміри полів сторінки можна встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лінійках полям відповідають ділянки сіро-блакитного кольору. Для зміни розмірів полів необхідно перетягнути межу лівого або правого поля на горизонтальній лінійці, а межу верхнього або нижнього поля — на вертикальній лінійці.

3. Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки використовують вкладку Розмітка сторінки на Стрічці. Значення розміру сторінки встановлюють у групі Параметри сторінки кнопкою Розмір. У текстовому процесорі запропоновані стандартні розміри аркуша паперу. Для встановлення інших значень потрібно в меню вибрати кнопку Інші розміри аркушів.

4. Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють такі види орієнтації сторінки: книжкова (вертикальна) і альбомна (горизонтальна).

5. Поля сторінки — це частина сторінки вздовж країв аркуша, які залишають для різних позначок і кращого сприйняття тексту. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля.

6. Пронумерувати сторінки документа можна, виконавши такий алгоритм;

а) вибрати кнопку Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення;

б) вибрати у списку спосіб розміщення номерів на сторінці та різновид оформлення;

в) вибрати на Стрічці кнопку Закрити вікно колонтитулів.

7. Режим попереднього перегляду документ використовують, щоб з’ясувати, як виглядатиме створений документ на папері (чи вдало розміщено текст, правильним е розбиття тексту на сторінки тощо). У цьому режимі можна встановити параметри друку, змінити параметри сторінки (поля, орієнтація, розмір), встановити значення відступів абзацу, використовуючи маркери.

8. Надрукувати документ в одному екземплярі із властивостями друку, які встановлено за замовчуванням, можна, виконавши команду Office —> Друк —> Швидкий друк. Якщо потрібно надрукувати кілька копій документа або кілька сторінок тощо, то необхідно виконати Office —> Друк —> Друк. Встановивши потрібні параметри у діалоговому вікні Друк, потрібно вибрати кнопку ОК.

9. Щоб надрукувати документ на аркуші іншого розміру, потрібно змінити властивість сторінки документа Розмір в групі Параметри сторінки на Стрічці вкладки Розмітка сторінки.

10. Ключові слова — це слова, які стисло характеризують зміст тексту та за якими може здійснюватися пошук потрібної інформації, зокрема, у пошукових системах (Довідка, мережа Інтернет).

Завдання

1. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.5 та вибрати текстовий документ завдання 4.5.1.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) вибрати розмір сторінки А5 та Книжкову орієнтацію в групі Параметри сторінки на Стрічці вкладки Розмітка сторінки;

є) перетягнути межу лівого та правого поля на горизонтальній лінійці, а межу верхнього та нижнього поля на вертикальній лінійці до позначок 2 см;

ж) вибрати кнопку Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення та із списку обрати розташування — згори сторінки, вирівнювання — зліва;

з) виконати команду Office —> Друк —> Швидкий друк;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.

2. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.5 та вибрати текстовий документ завдання 4.5.2.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) виконати Office —> Друк —> Попередній перегляд;

є) виконати команду Office —> Друк —> Швидкий друк;

ж) натиснути кнопку Office;

з) вибрати команду Зберегти як;

и) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

і) натиснути кнопку Зберегти.

3. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.5 та вибрати текстовий документ завдання 4.5.3.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) вибрати розмір сторінки Letter та Книжкову орієнтацію в групі Параметри сторінки на Стрічці вкладки Розмітка сторінки;

є) перетягнути межу лівого поля до позначки 2 см та правого поля до позначки 3 см на горизонтальній лінійці, а межу верхнього поля до позначки 1,5 см та нижнього поля до позначки 1 см на вертикальній лінійці;

ж) вибрати кнопку Номер сторінки групи Колонтитули вкладки Вставлення та із списку обрати розташування — згори сторінки, вирівнювання — по центру,

з) виконати команду Office —> Друк —> Попередній перегляд;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.

4. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути клавішу F1 (вибрати на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word);

в) увести у текстове поле текст (ключові слова): приховати смуги прокрутки, лінійки;

г) натиснути кнопку Пошук;

д) обрати необхідну статтю із переліку запропонованих;

е) виконати запропоновані дії (наприклад, натиснути кнопку Лінійка у правому верхньому куті вікна документа під Стрічкою, щоб приховати лінійку);

є) закрити вікно програми Microsoft Office Word.

5. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути клавішу F1 (вибрати на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word);

в) увести у текстове поле текст (ключові слова): сполучення клавіш;

г) натиснути кнопку Пошук;

д) обрати необхідну статтю із переліку запропонованих;

е) виконати запропоновані дії над файлом (наприклад, натиснути сполучення клавіш Ctrl+N — створення нового документа, Ctrl+O — відкриття документа, Ctrl+S — збереження документа, Ctrl+W — закриття документа);

є) закрити вікно програми Microsoft Office Word, якщо воно не залишилось відкритим після виконаних операцій.

6. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути клавішу F1 (вибрати на Стрічці кнопку Довідка: Microsoft Office Word);

в) увести у текстове поле текст (ключові слова): друк брошури;

г) натиснути кнопку Пошук;

д) обрати необхідну статтю із переліку запропонованих;

е) натиснути кнопку Office;

є) вибрати команду Відкрити;

ж) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.5 та вибрати текстовий документ завдання 4.5.6.docx;

з) натиснути кнопку Відкрити;

и) вибрати у розділі Сторінки діалогового вікна Параметри сторінки (що викликається із Стрічці вкладки Розмітка сторінки) значення Брошура;

і) вибрати параметри друку друк вручну на обох сторінках діалогового вікна Параметри (що викликається Office —> Друк —> Попередній перегляд —> Параметри);

ї) натиснути кнопку Друк;

й) закрити вікно програми Microsoft Office Word.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити