Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.6. Вставлення графічних зображень у текстовий документ

Запитання

1. У текстовий документ можна вставляти графічні зображення з графічного файлу, з колекції Microsoft ClipArt, фігури, об’єкти SmartArt.

2. Графічні зображення у текстовий документ можна вставляти із зовнішніх цифрових носіїв (цифрового фотоапарата, флешки тощо), папок комп’ютера або створювати засобами графічних редакторів.

3. Графічні зображення у текстовому документі мають такі властивості: розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, спосіб розташування на сторінці тощо.

4. Графічне зображення, яке зберігається у файлі на зовнішньому носії, можна вставити у текстовий документ. Для цього слід:

а) приєднати зовнішній носій до комп’ютера;

б) увімкнути, при потребі, пристрій;

в) виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

г) вибрати кнопку Малюнок з групи Зображення вкладки Вставлення;

д) у діалоговому вікні Вставлення рисунка обрати необхідну папку та вибрати потрібний файл;

е) натиснути кнопку Відкрити;

є) вимкнути зовнішній носій;

ж) від’єднати кабель.

5. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) вибрати кнопку Графіка з групи Зображення вкладки Вставлення;

в) у вікні, що відкрилося, у поле пошуку ввести ключове слово для тематики шуканого зображення та натиснути кнопку Почати;

г) клацнути по обраній картинці;

д) закрити вікно Картинки.

6. У текстовий документ можна вставляти графічні зображення з геометричних фігур, які поділяють на кілька груп: лінії, основі фігури, фігурні стрілки, елементи блок-схем, виноски, зірки та стрічки.

7. Щоб намалювати прямокутник у текстовому документі, потрібно виконати таким алгоритм:

а) вибрати кнопку Фігури групи Зображення вкладки Вставлення;

б) вибрати з наведеного переліку прямокутник;

в) перевести вказівник у робочу область документа;

г) зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші;

д) перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, задаючи уявну діагональ, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші;

е) відпустити ліву кнопку миші.

8. Об’єкти SmartArt — це тип графічних об’єктів у текстовому процесорі, які призначені для подання даних у вигляді різноманітних діаграм і схем. Серед типів об’єктів SmartArt є список, процес, цикл, структура, зв'язок, матриця, піраміда, рисунок.

9. а) Вибрати місце в документі, куди потрібно вставити об’єкт;

б) виконати команди Вставлення —> Зображення —> SmartArt, що відкривають вікно Вибір рисунка SmartArt;

в) вибрати у списку в лівій частині вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний тип макета;

г) вибрати у центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt погрібний макет;

д) натиснути кнопку ОК.

10. Із зображеннями в текстовому документі можна виконувати такі операції: копіювання, переміщення, видалення (використовуючи Буфер обміну, сполучення клавіш, кнопок зі Стрічки), редагування (використовуючи маркери розмірів та маркер обертання), форматування (елементи керування тимчасової вкладки Формат, яка автоматично з’являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення, після вибору малюнка).

11. Текст у документі може обтікати зображення різними способами: у тексті, навколо рамки, навколо контуру, перед текстом, за текстом, наскрізне, згори та знизу тощо. Для задання типу обтікання необхідно:

а) виділити графічне зображення;

б) натиснути кнопку Обтікання текстом на тимчасовій вкладці Формат, яка автоматично з’являється на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення (або з контекстного меню);

в) вибрати потрібний спосіб обтікання.

12. Організаційна діаграма — це схема, яка відображає взаємне підпорядкування між об’єктами. Її використовують, щоб зробити документ більш виразним і наочним.

Завдання

1. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.6 та вибрати текстовий документ завдання 4.6.1.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) вибрати місце в документі, куди потрібно вставити зображення;

є) вибрати кнопку Графіка групи Зображення вкладки Вставлення;

ж) у вікні, що відкрилося, у поле пошуку ввести ключове слово «людина» шуканого зображення та натиснути кнопку Почати;

з) клацнути по обраній картинці;

и) закрити вікно Картинки;

і) виділити графічне зображення;

ї) вибрати задані параметри, обираючи відповідні кнопки на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення:

✵ кнопка Межі рисунка групи Межі: колір — червоний;

✵ кнопка Штрихи групи Межі: штрих — штрихи;

✵ кнопка Товщина групи Межі: розмір товщини — 2, 25 пт;

✵ кнопка Ефекти рисунка групи Межі: рельєф — тінь;

✵ поле Висота групи Розмір: 11 см;

✵ кнопка Обтікання текстом: спосіб обтікання — навколо рамки;

✵ кнопка Яскравість групи Зміни: яскравість 10%;

й) натиснути кнопку Office;

к) вибрати команду Зберегти як;

л) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

м) натиснути кнопку Зберегти.

2. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word;

б) натиснути кнопку Office;

в) вибрати команду Відкрити;

г) у діалоговому вікні відкриття документа відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.6 та вибрати текстовий документ завдання 4.6.2.docx;

д) натиснути кнопку Відкрити;

е) у текстовому документі вибрати малюнок;

є) вибрати задані параметри, обираючи відповідні кнопки на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення:

✵ поле Висота групи Розмір: 5 см;

✵ кнопка Обтікання текстом: спосіб обтікання — навколо рамки;

ж) розташувати малюнок відповідно до змісту (вибрати один з дев’яти запропонованих варіантів), використовуючи кнопку Розташування на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення;

з) виконати три попередні пункти для усіх малюнків текстового документу;

и) натиснути кнопку Office;

і) вибрати команду Зберегти як;

ї) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку;

й) натиснути кнопку Зберегти.

3. а) виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word (відкриється текстовий процесор з новим документом);

б) виконати Вставлення —> Зображення —> Малюнок,

в) у діалоговому вікні відкриття зображення відкрити папку, у якій містяться фотографії, та виділити одну з них;

г) натиснути кнопку Вставити;

д) вибрати задані параметри, обираючи відповідні кнопки на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення:

✵ опція Масштаб групи Розмір: Зберегти пропорції;

✵ поле Ширина групи Розмір: 5 см;

е) скопіювати фотографію (кнопка Копіювати групи Буфер обміну на вкладці Основне);

є) вибрати місце у документі і вставити фотографію (кнопка Вставити групи Буфер обміну на вкладці Основне);

ж) розташувати фотографію на сторінці кожен раз іншим з дев’яти запропонованих варіантів, використовуючи кнопку Розташування на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення;

з) задати кожен раз інший стиль для фотографії, використовуючи кнопки групи Стилі рисунків на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення;

и) виконати три попередні пункти ще шість разів;

і) натиснути кнопку Office;

ї) вибрати команду Зберегти;

й) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку і задати ім’я текстового документа завдання 4.6.3.docx;

к) натиснути кнопку Зберегти.

4. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word (відкриється текстовий процесор з новим документом);

б) виконати Вставлення —> Зображення —> Малюнок;

в) у діалоговому вікні відкриття зображення відкрити папку Розділ 4\Пункт 4.6\Рисунки, у якій містяться рисунки із зображеннями транспорту;

г) вибрати рисунок і натиснути кнопку Вставити;

д) виконати три попередні пункти ще кілька разів для створення колажу;

е) вибрати різні параметри для кожного рисунка, обираючи відповідні кнопки на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для зображення;

є) натиснути кнопку Office;

ж) вибрати команду Зберегти;

з) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку і задати ім’я текстового документа завдання 4.6.4.docx;

и) натиснути кнопку Зберегти.

5. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word (відкриється текстовий процесор з новим документом);

б) виконати Вставлення —> Зображення —> Фігури і обрати потрібну фігуру;

в) із геометричних фігур скомпонувати зображення за запропонованим зразком;

г) вибрати необхідні параметри (колір заливки, контуру, порядок тощо) для кожної фігури, обираючи відповідні кнопки на тимчасовій вкладці Формат на Стрічці в розділі Засоби креслення;

д) натиснути кнопку Office;

е) вибрати команду Зберегти;

є) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку і задати ім’я текстового документа завдання 4.6.5.docx;

ж) натиснути кнопку Зберегти.

6. а) Виконати команди Пуск — Усі програми — Microsoft Office — Microsoft Office Word (відкриється текстовий процесор з новим документом);

б) виконати Вставлення —> Зображення —> Smart Art, що відкриває вікно Вибір рисунка SmartArt;

в) вибрати в списку в лівій частині вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний тип макета — Структура;

г) вибрати у центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний макет — Організаційна діаграма;

д) натиснути кнопку ОК;

е) задати необхідну кількість об’єктів діаграми згідно запропонованого зразку;

є) ввести запропонований текст;

ж) вибрати необхідні параметри (колір, стиль, заливку тощо) для кожної фігури, обираючи відповідні кнопки на тимчасових вкладках Конструктор та Формат на Стрічці в розділі Знаряддя для рисунків SmartArt;

з) натиснути кнопку Office;

и) вибрати команду Зберегти;

і) у діалоговому вікні збереження документа відкрити власну папку і задати ім’я текстового документа завдання 4.6.6.dосх;

ї) натиснути кнопку Зберегти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити