Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ

1.4. Форми подання алгоритмів

Запитання

1. Алгоритм може бути поданий у різних формах: словесній, графічній, послідовністю сигналів тощо.

2. У словесній формі подання алгоритму команди записують у вигляді послідовності спонукальних речень у певній послідовності.

3. У графічній формі подання алгоритму команди записують у геометричних фігурах (блоках) певного вигляду, що з’єднуються між собою стрілками, які вказують послідовність виконання команд.

4. При поданні алгоритму звуковими сигналами команди подають послідовністю визначених звуків.

5. Щоб вилучити блок з алгоритму у середовищі Scratch, потрібно натиснути кнопку Вирізати на Панелі інструментів і вибрати блок, який потрібно вилучити.

6. Щоб вилучити групу блоків з алгоритму у середовищі Scratch, потрібно відкрити контекстне меню першого блока групи й вибрати команду Вилучити.

7. Щоб скопіювати групу блоків з алгоритму у середовищі Scratch, потрібно відкрити контекстне меню блока або першого блока групи і вибрати команду Дублювати. Далі потрібно перетягнути копію блока у потрібне місце алгоритму й клацнути лівою кнопкою миші.

8. Для збереження проекту на носії даних потрібно виконати команду Файл —> Зберегти як або Файл —> Зберегти. У вікні Зберегти проект потрібно вибрати папку для запису проекту і в поле Нове ім’я файлу ввести ім’я файлу.

9. Щоб відкрити збережений на носії даних проект Scratch, потрібно виконати команду Файл —> Відкрити. У вікні Відкрити проект потрібно вибрати необхідну і файл та натиснути кнопку Гаразд.

Завдання

1. Алгоритми приготування чаю, фруктового салату, наведені п. 1.3., подано у словесній формі.

2. Із використанням послідовності звукових сигналів реалізовують алгоритми дзвінків у школі, послідовність дзвінків у театрі перед початком вистави. Прикладом алгоритму, поданого послідовністю світлових сигналів, с послідовність сигналів світлофора на пішохідному переході.

3. а) Алгоритм (правило) поділу слів на склади:

1) визначити склади у слові;

2) з рядка в рядок слова переносити тільки цілими складами;

3) якщо у слові є подвоєні приголосні, то вони можуть розділятися; б) алгоритм (правило) вживання великої літери:

1) визначити зміст слова, що потрібно записати;

2) якщо це ім’я, по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми, назви божеств і міфологічних істот, дійових осіб, клички свійських тварин тощо, то записуй слово з великої літери;

3) якщо це назва держави чи неофіційна назва деякої території, то записуй слово з великої літери;

4) якщо це назви найвищих державних, урядових і міжнародних установ і посад, то записуй слово з великої літери;

5) якщо це географічні чи астрономічні назви, то записуй слово з великої літери.

4. а) Алгоритм (правило) додавання натуральних чисел:

1) вибрати натуральні числа, які потрібно додати;

2) виконати операцію додавання згідно математичних правил;

6) алгоритм (правило) знаходження середнього арифметичного чисел:

1) знайти суму цих чисел;

2) поділити результат на кількість доданків.

5. а) Блок-схема алгоритму (див. рис.);

б) виконання: 1) 1 + 3 = 4; 2) 4 + 5 = 9; 3) 9 + 7 = 16; 4) 16 + 7 = 25; 5) результат: 25.

6. Блок-схема алгоритму одержання в одній посудині 2-х літрів рідини (див. рис.).

7. Блок-схеми алгоритмів руху Коника:

а) Коник у точні 13 (див. рис.);

б) Коник у точці 22 (див. рис.);

в) Коник у точці 23 (див. рис.).

7. Алгоритм обчислення виразу (23 + 35) : (94 - 92):

а) Словесна форма:

1) знайти суму чисел 23 і 35;

2) знайти різницю чисел 94 і 92;

3) поділити значення суми на значення різниці;

4) повідомити результат.

б) графічна форма (див. рис.).

в) виконання:

1) 23 + 35 = 58;

2) 94 - 92 = 2;

3) 58 : 2 = 29;

4) повідомить результат: 29.

8. З папки Зразки відкрили, на приклад, файл Playground.sb. Після натискання на Зелений прапорець у проекті відбувається анімація гойдалки:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити