Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

2.1. Операційна система

Запитання

1. Операційна система призначена для керування роботою пристроїв комп’ютера, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером, забезпечення обміну даними між пристроями комп’ютера, зберігання даних на носіях даних, забезпечення виконання інших програм, узгодження одночасної роботи різних програм.

2. Інтерфейс операційної системи — це набір засобів, використовуючи які користувач може подавати команди операційній системі та отримувати повідомлення про хід або результат виконання поданої команди.

3. Абревіатура WIMP означає: Windows — вікна, Icons — значки або піктограми, Menus — меню, Pointer — вказівник. Суть технології WIMP в ОС Windows ХР полягає в тому, що користувач працює з моделями об’єктів операційної системи — значками, які відображаються у вікнах на екрані. Дії над об’єктами виконують за допомогою команд меню, які вибирають вказівником.

4. Операційна система Windows ХР працює з такими основними об’єктами: вікна, пристрої збереження даних, папки, файли, ярлики.

5. Ярлик — це посилання на інший об’єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних. Він призначений для швидкого доступу до об’єкта.

6. Значок ярлика, як правило, має додаткове зображення стрілки у лівому нижньому куті значка.

7. Панель швидкого запуску розміщена на Панелі завдань, праворуч від кнопки Пуск, і містить ярлики програм. Запускають програми вибором відповідного ярлика.

8. Для встановлення ОС потрібно виконати спеціальну операцію, яку називають інсталяцією операційної системи. Під час інсталяції відбувається розміщення ОС на вибраному носії, налагодження її взаємодії з пристроями комп’ютера тощо.

9. Диск, на який установлено операційну систему, називають системним.

Завдання

1. Під графічним інтерфейсом операційної системи розуміють набір засобів і правил, використовуючи які користувач може подавати команди ОС та отримувати повідомлення про хід або результат виконання поданої команди. Користувач працює з моделями об’єктів операційної системи — значками, які відображаються у вікнах на екрані. Дії над об’єктами здійснюють за допомогою команд меню, які вибирають вказівником.

2. Панель швидкого запуску розміщена на Панелі завдань праворуч від кнопки Пуск. Якщо підвести курсор миші до значка, розміщеного на Панелі швидкого доступу, то спливе підказка з назвою програми.

3. В ОС Windows ХР є спеціальні папки, значки та властивості яких відрізняються від стандартних папок. Призначення спеціальних папок:

Мої документи — призначена для зберігання документів, фотографій, малюнків, відеофільмів тощо певного користувача;

Мій комп’ютер — призначена для забезпечення доступу до пристроїв зберігання даних, папок з файлами різних користувачів тощо;

Мережне оточення — призначена для забезпечення доступу до комп’ютерних мереж;

Кошик — призначена для тимчасового зберігання видалених файлів і папок.

5. Порівняємо контекстні меню папки та ярлика до папки. У них є спільні закладки Загальні, Безпека, Попередні версії. На цих закладках відображається аналогічний опис. Відмінним вже можна назвати розмір об’єктів. Для папки ми можемо здійснити окремі налаштування (закладка Налаштування) і передбачити доступ (закладка Доступ). У контекстному меню ярлика можна детальніше переглянути його властивості (закладка Детально), а також переглянути дані про сам об’єкт, з яким здійснює швидкий доступ ярлик (закладка Ярлик).

Контекстні меню графічного файлу і ярлика до нього дуже схоже, лише у ярлику є додаткова закладка Ярлик, у якій подані дані про відповідний файл.

7. Відкрийте Головне меню та знайдіть програму Блокнот. Виберіть її лівою кнопкою миші і при натиснутій клавіші Ctrl перетягніть значок програми на Панель швидкого доступу.

8. Значки спеціальних папок у цих системах мають дещо різний зовнішній вигляд. В ОС Windows ХР це Мої документи, Мій комп’ютер, Мережне оточення, Кошик; в ОС Windows 7 — Автор, Комп’ютер, Мережа, Кошик відповідно. Як видно, папка призначена для зберігання файлів і папок користувача, має ім’я, що збігається з іменем користувача комп’ютера.

9. Інтерфейсом називають набір прийомів взаємодії користувача з додатком. Інтерфейс включає спілкування користувача з додатком і мову спілкування.

За типом користувальницького інтерфейсу розрізняють текстові (лінійні), графічні та мовні операційні системи.

Текстові ОС. Текстові операційні системи реалізують інтерфейс командного рядка. Основним пристроєм управління в них є клавіатура. Команда набирають на клавіатурі, вони відображаються на екрані дисплея. Закінченням введення команди служить натискання клавіші Enter. Для роботи з операційними системами, які мають текстовий інтерфейс, необхідно опанувати командною мовою даного середовища, тобто сукупністю команд, структура яких визначається синтаксисом цієї мови. Перші операційні системи мали текстовий інтерфейс. На даний час їх також використовують на серверах і комп’ютерах користувачів.

Графічні ОС. Такі операційні системи реалізують інтерфейс, заснований на взаємодії активних і пасивних графічних екранних кнопок. Пристроями управління в даному випадку є клавіатура і миша. Активним елементом управління є вказівник — графічний об’єкт, переміщення якого на екрані синхронізовано з переміщенням миші. Пасивні елементи управління — це графічні елементи управління додатків (екранні кнопки, значки, перемикачі, прапорці, списки, що розкриваються, рядки меню тощо). Прикладом графічних ОС є операційні системи сімейства Windows. Стартовий екран подібних ОС є системним об’єктом, який називають Робочий стіл. Робочий стіл — це графічне середовище, в якому відображаються об’єкти (файли і каталоги) й елементи управління. У графічних операційних системах більшість операцій можна виконувати різними способами, наприклад, через рядок меню, панель інструментів, систему вікон тощо. Оскільки операції виконують над об’єктом, попередньо він повинен бути обраний (виділений). Основу графічного інтерфейсу користувача становить організована система вікон та інших графічних об'єктів, при створенні якої розробники прагнуть максимальної стандартизації всіх елементів і прийомів роботи. Вікно — це прямокутна область на екрані монітора, у якій відображаються додатки, документи, повідомлення. Вікно є активним, якщо з ним в даний момент працює користувач.

Мовні ОС. У випадку використання БИ-К-інтерфейсу (від англ. Speech — мова, image — образ, language — мова, knowledge — знання) на екрані через мовну команду відбувається переміщення від одних пошукових образів до інших. Передбачається, що при використанні суспільного інтерфейсу не буде потрібно розбиратися в меню. Екранні образи однозначно вкажуть подальший шлях переміщення від одних пошукових образів до інших за смисловим семантичним зв’язком.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити