Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

2.3. Операції над об'єктами файлової системи

Запитання

1. Над об’єктами файлової системи можна виконувати такі операції: створення, виділення, перейменування, копіювання, переміщення, видалення, відновлення.

2. Виділити об’єкт файлової системи можна стандартною операцією вибору об’єкта лівою кнопкою миші. Це призводить до його позначення іншим кольором (зазвичай, синім), а також до можливості проведення на ним операцій.

3. а) Відкрити вікно папки, у якій створюватиметься папка;

б) виконати команду Файл —> Створити;

в) вибрати в списку можливих об’єктів створення Папку;

г) увести замість імені об’єкта, що пропонує операційна система (Нова папка), ім’я, яке відповідає вмісту або призначенню створюваної папки;

д) натиснути клавішу Enter або вибрати точку поза іменем об’єкта.

4. При виборі файла слід вказати його тип.

5. У процесі створення ярлика за допомогою послідовності команд Файл —> Створити —> Ярлик завантажується Вікно майстра створення ярликів. У цьому вікні слід вказати розташування об’єкта, його ім’я та графічний значок.

6. Для видалення об’єкта файлової системи потрібно виділити об’єкт і натиснути клавішу Delete або виконати Файл —> Видалити та підтвердити видалення вибором кнопки Так у діалоговому вікні.

7. При використанні одного з алгоритмів для перейменування об’єкта файлової системи необхідно виконати команду Файл —> Перейменувати. В іншому алгоритмі застосовується подвійне (з дещо більшим інтервалом) клацання по імені об’єкта.

8. При копіюванні об’єкт залишається у вихідному місці.

9. Якщо копіювання здійснюється в ту саму папку, де міститься оригінал об’єкта, то до імені об’єкта буде добавлено слово Копія, а для подальших копій у дужках дописуватиметься ще й номер копії.

10. У спеціальній папці Кошик розміщуються видалені об’єкти. За потреби їх можна відновити.

11. Для відновлення об’єкта з Кошика потрібно:

а) відкрити вікно папки Кошик;

б) вибрати об’єкт, який потрібно відновити;

в) виконати Файл —> Відновити.

Завдання

1. а) Відкрити вікно папки Мої документи;

б) виконати Файл —> Створити;

в) вибрати в списку можливих об’єктів створення Папку;

г) ввести замість імені об’єкта Нова папка ім’я Реферати;

д) натиснути клавішу Enter або вибрати точку поза іменем об’єкта.

2. Блок-схема (див. рис.).

3. а) Натиснути в межах Робочого столу ліву кнопку миші і з контекстного меню вибрати Створити —> Ярлик;

б) у вікні Створення ярлика введіть у полі Укажіть розташування об’єкта вкажіть пристрій збереження даних С:\;

в) вибрати кнопку Далі;

г) увести ім’я ярлика, наприклад Локальний диск (С:);

д) вибрати кнопку Готово.

4. Блок-схема (див. рис.).

5. а) Відкрити папку, куди потрібно помістити об’єкт;

б) відкрити папку, у якій розміщений об’єкт, що потрібно копіювати (перемістити);

в) виділити потрібний об’єкт лівою кнопкою миші;

г) не відпускаючи кнопку, перетягнути об’єкт.

У деяких випадках для копіювання необхідно зафіксувати клавішу Ctrl.

6. а) Відкрити власну папку;

б) відкрити папку Мої малюнки з папки Мої документи;

в) виділити файл Осінній ліс.bmр лівою кнопкою миші;

г) не відпускаючи кнопку, перетягнути об’єкту власну папку.

7. а) Відкрити власну папку;

б) вибрати файл Осінній ліс.bmр;

в) виконати команди Правка —> Видалити.

8. а) Відкрити вікно папки Кошик;

б) вибрати файл Осінній ліс.bmр;

в) виконати команди Файл —> Відновити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити