Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА. 6 клас» Ривкінда Й. Я. - 2016 рік

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

2.4. Операції над групами об'єктів файлової системи

Запитання

1. Кількістю виділених об’єктів, над якими проводять операції.

2. а) Натиснути ліву кнопку миші в одному з кутів прямокутної області, в яку потрапляють об’єкти, які потрібно виділити.

б) не відпускаючи кнопки, протягнути вказівник миші до діаметрально протилежного кута уявного прямокутника.

3. а) Вибрати один з об’єктів, які потрібно виділити;

б) натиснути і не відпускати клавішу Ctrl;

в) вибрати по черзі за допомогою лівої кнопки миші потрібні об’єкти;

г) відпустити клавішу Ctrl.

4. а) Вибрати перший з потрібних об’єктів;

б) натиснути і не відпускати клавішу Shift;

в) вибрати останній з потрібних об’єктів;

г) відпустити клавішу Shift.

5. Усі об’єкти папки можна виділити, виконавши команди Правка —> Виділити все або натиснути комбінацію клавіш Ctrl + А.

6. У випадку перейменування групи об’єктів користувач теж вводить ім’я одного об’єкта, але усі об’єкти виділеної групи отримують однакові імена за виключенням номера в дужках перед розширенням імені файлу.

7. а) Відкрити вікно папки Кошик;

б) вибрати необхідну групу об’єктів;

в) виконати команди Файл —> Відновити.

8. У команді Властивості для групи об’єктів надаються відомості про кількість вибраних файлів і папок, шлях до цих об’єктів, загальний розмір об’єктів тощо.

9. Щоб змінити вид подання об’єктів у Робочому полі вікна Провідника, використовують меню Вигляд, яке містить відповідні команди, або кнопку Подання Панелі інструментів (Ескізи сторінок, Плитка, Значки, Список, Таблиця).

Завдання

1. а) 1) Вибрати файл Київ (1).jpg;

2) зафіксувати клавішу Shift;

3) вибрати файл Київ (4).jpg;

4) відпустити клавішу Shift;

б) 1) Вибрати файл Київ (2).jpg;

2) зафіксувати клавішу Ctrl;

3) вибрати файл Київ (4).jpg;

4) вибрати файл Київ (6).jpg;

5) вибрати файл Київ (8).jpg;

6) відпустити клавішу Ctrl;

в) 1) Вибрати файл Київ (4).jpg;

2) зафіксувати клавішу Shift;

3) вибрати файл Київ (7).jpg;

4) відпустити клавішу Shift;

г) 1) Вибрати файл Київ (2).jpg;

2) зафіксувати клавішу Ctrl;

3) вибрати файл Київ (4).jpg;

4) вибрати файл Київ (5).jpg;

5) вибрати файл Київ (6).jpg;

6) відпустити клавішу Ctrl;

д) Натиснути сполучення клавіш Ctrl +А.

2. а) Відкрити папку Розділ 2, далі відкрити папку Пункт 2.4 і далі — Осінь;

б) вибрати довільний файл з цієї папки;

в) виконати команди Файл —> Перейменувати;

г) увести нове ім’я файлу осінь;

д) клацнути за межами файлу.

3. а) Відкрити власну папку;

б) створити папку Осінь;

в) відкрити папку Розділ 2, далі відкрити папку Пункт 2.4 і далі — Осінь;

г) вибрати перший файл;

д) зафіксувати клавішу Shift;

е) вибрати десятий за порядком файл;

є) виконати команди Правка —> Копіювати;

ж) перейти у папку Осінь;

з) виконати команди Правка —> Вставити.

4. а) 1) Відкрити папку Розділ 2, далі відкрити папку Пункт 2.4 і далі — Осінь;

2) вибрати перший у списку файл;

3) зафіксувати клавішу Shift.

4) вибрати третій у списку файл;

5) відпустити клавішу Shift;

6) зафіксувати клавішу Ctrl;

7) вибрати передостанній у списку файл;

8) вибрати останній у списку файл;

9) відпустити клавішу Ctrl;

10) натиснути клавішу Delete;

б) 1) Відкрити вікно папки Кошик;

2) вибрати один з двох файлів, видалених з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Осінь;

3) зафіксувати клавішу Ctrl;

4) вибрати інший з двох файлів, видалених з папки Розділ 2\Пункт 2.4\Осінь;

5) відпустити клавішу Ctrl;

6) виконати команди Файл —> Відновити.

6. а) Відкрити папку, куди потрібно помістити групу об’єктів;

б) відкрити папку, у якій розміщені об’єкти, які потрібно копіювати (перемістити);

в) вибрати потрібні об’єкти зручним способом;

г) не відпускаючи ліву кнопку миші, перетягнути об’єкт. Пам’ятати, що якщо папки містяться на одному диску, то виконуватиметься операція копіювання. За потреби для виконання операції копіювання зафіксувати клавішу Ctrl.

8. Вікно Властивостей міститиме вкладки, на яких міститимуться відомості про Тип пристрою збереження даних, Файлову систему, розмір Зайнятої та Доступної пам’яті, кнопку для Очищення диска, опції для Стискання цього диску для заощадження місця та Дозволу індексування вмісту файлів цього диску...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити