Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

4.1. Електронні таблиці

Запитання для повторення вивченого

1. В повсякденному житті таблиці трапляються в школі, в книжках у вигляді навчального матеріалу, в кафе в вигляді меню страв, шкільний журнал також має вид таблиці.

2. Об’єкти вікна текстового процесора Word 2007:

✵ Лінійки для встановлення відступів абзацу та розмірів полів

✵ Рядок заголовка для відображення імені активного документа (того, з яким у цей час працюють) і назви програми.

✵ Рядок головного меню де відображені вкладки з панелями інструментів.

✵ Панелі інструментів містять групи команд для редагування, форматування, вставки об’єктів в документ.

✵ Кнопки керування вікном

✵ Робоча область для вводу та редагування тексту

✵ Рядок стану де міститься корисна інформація (мова документа, кількість знаків, сторінок) та кнопки для переключення режимів роботи з програмою.

✵ Смуги прокручування дають змогу відображати частини документа, яких не видно на екрані.

3. Для швидкого переміщення по документу в процесі редагування, можна використовувати такі клавіші й сполучення клавіш:

✵ клавіші керування курсором ←, →, ↓, ↑;

✵ Home/End — початок/кінець рядка;

✵ Ctrl+↑ — до початку поточного абзацу;

✵ Ctrl+↓ — до початку наступного абзацу;

✵ Ctrl+Home — до початку тексту;

✵ Ctrl+End — до кінця тексту;

✵ за допомогою смуг прокручування (Сервіс — Параметри — Вигляд);

✵ Shift-F5 — повернення до попереднього місця редагування.

Дайте відповіді на питання

1. Табличний процесор — це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Основні можливості табличного процесора:

✵ Уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;

✵ Обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій

✵ Побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;

✵ Друкування електронних таблиць, діаграм і графіків;

✵ Робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо)

2. Електронна таблиця — таблиця в електронній книзі, клітинки якої містять структуровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти. Електронна таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких утворюються клітинки.

3. Переваги використання електронних таблиць в порівнянні з паперовими:

✵ В електронних таблицях можна компактно і впорядковано розмістити відомості про якісь об’єкти;

✵ В електронних таблицях всі розрахунки здійснюються автоматично, що дозволяє опрацювати великі обсяги даних;

✵ В електронних таблицях можна швидко шукати інформацію, що вас цікавить;

✵ В електронних таблицях є змога автоматично додавати різноманітні діаграми;

4. Сфери використання електронних таблиць:

✵ В бухгалтерії для нарахування зарплатні;

✵ В інженерії — для розрахунку міцності конструкції та кошторису будівництва;

✵ В науці — для опрацювання даних експериментів;

✵ В навчальній діяльності — для ведення обліку успішності учнів в електронному журналі, для розв’язування математичних задач, опрацювання результатів досліджень, практичних та лабораторних робіт з хімії, фізики тощо.

✵ В повсякденному житті для розрахунку комунальних платежів або своїх доходів та витрат.

5. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули.

6. Об’єкти табличного процесора Excel 2007 та їх властивості.

Об’єкт

Властивості об’єкта

Електронна книга

ім’я, кількість аркушів, порядок розміщення аркушів, наявність окремих аркушів з діаграмами;

Аркуш

ім’я, кількість розміщення об’єктів та їх вид, колір ярлика та інше;

Електронна таблиця

загальна кількість рядків, стовпців і клітинок; кількість рядків, стовпців і клітинок, що містять дані, та інше;

Рядок

номер, висота, кількість заповнених даними клітинок та інше

Стовпець

номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та інше;

Клітинка

адреса, вміст, тип даних у клітинці, межі, заливка та інше;

Діапазон клітинок

адреса, ім’я, кількість клітинок та інше.

7. Адреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розташована. Наприклад: А1, В3, Е16, АА24.

8. Діапазон клітинок — сукупність клітинок аркуша електронної таблиці. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою.

9. Табличний курсор — прямокутник, який можна переміщувати по полю робочого листа. Табличний курсор у робочій області ЕТ має вигляд чорного хрестика зі стрілками.

Виконайте завдання

1. В повсякденному житті за допомогою електронних таблиць можна зробити таблицю доходів та витрат, щоб мати свій сімейний кошторис. Або зробити таблицю для підрахунку кошторису на будівництво будинку або ремонту дома.

В навчальній діяльності за допомогою таблиць можна оформлювати лабораторні та практичні роботи з хімії, фізики, географії та інше.

2. Призначення об’єктів вікна Excel 2007:

✵ Кнопка Office — для вибору варіантів створення нової таблиці, відкриття вже існуючої, збереження та друку таблиць;

✵ Панель швидкого доступу містить в собі ті команди якими ви користуєтесь частіше за інші;

✵ Рядок заголовку — для відображення імені активної книги (тієї, з якою у цей час працюють) і назви програми;

✵ Стрічка — містить різні елементи керування, які згруповано по вкладках і групах;

✵ Кнопки керування вікном;

✵ Кнопка і повзунок змінення масштабу аркуша;

✵ Кнопки режимів перегляду аркушів — Звичайний, Розмітка сторінки, Аркушевий;

✵ Рядок формул в якому відображаються дані поточної клітинки;

✵ Поле ім’я, що відображає ім’я поточної клітинки електронної таблиці;

✵ Рядок стану, що відображає поточний стан електронної таблиці.

3. Призначення об’єктів вікна електронної книги:

✵ Кнопка Виділити все — дає змогу виділити всі комірки електронної таблиці;

✵ Стовпець номерів рядків — відображує номери рядків;

✵ Рядок номерів стовпців — відображує номери стовпців;

✵ Електронна таблиця — робоча область табличного процесора, де відображаються комірки електронної таблиці;

✵ Поточна клітинка з табличним курсором;

✵ Діаграма на аркуші електронної таблиці дає змогу відобразити числові дані та розрахунки в графічному вигляді;

✵ Вертикальна смуга прокручування та горизонтальна смуги прокручування дають змогу відображати частини електронної таблиці, яких не видно на екрані;

✵ Кнопка створення нового аркуша дає змогу створити новий аркуш електронної книги;

✵ Рядок ярликів аркушів дає змогу переходити між різними аркушами електронної таблиці;

✵ Кнопки прокручування ярликів аркушів дають змогу відображати ті ярлики аркушів, яких не видно.

4. Алгоритм збереження таблиці в табличному процесорі Excel 2007:

1. Натисніть кнопку Office

2. Обери команду Зберегти як

3. В вікні, що з’явилось обери папку для збереження файлу та введи в поле Ім’я — ім’я електронної таблиці

4. Натисни кнопку Ок.

5. Діапазон А3:А7 містить п’ять клітинок

Діапазон В11:Е11 містить чотири клітинки

Діапазон C2:G9 містить сорок клітинок

Діапазону 2:2 не існує.

7. Призначення сполучень клавіш для переміщення курсору в електронній книзі:

✵ Ctrl+↑ — У першу клітинку з даними, яка розміщена зверху від поточної клітинки, або в першу клітинку поточного стовпця, якщо зверху від поточної клітинки немає клітинок з даними;

✵ Ctrl+↓ — переміщує табличний курсор у першу клітинку з даними, яка розміщена знизу від поточної клітинки, або в останню клітинку поточного стовпця, якщо знизу від поточної клітинки немає клітинок з даними;

✵ Ctrl+→ — переміщує табличний курсор у першу клітинку з даними, яка розміщена справа від поточної клітинки, або в останню клітинку поточного рядка, якщо справа від поточної клітинки немає клітинок з даними;

✵ Ctrl+← — переміщує табличний курсор у першу клітинку з даними, яка розміщена зліва від поточної клітинки, або в першу клітинку поточного рядка, якщо зліва від поточної клітинки немає клітинок з даними;

✵ Ctrl+Home — переміщує табличний Курсор у клітинку А1;

✵ Ctrl+End — переміщує табличний курсор у праву нижню клітинку діапазону клітинок, у якому є або були дані;

8. Якщо натиснути кнопку Відновити після згортання вікно Книга 1 стає окремим об’єктом і його можна переміщувати по робочій області табличного редактора.

9. Для пошуку відомостей про режими перегляду книги виконайте наступний алгоритм:

1. Для виклику Довідки натисніть на кнопку ? або клавішу F1.

2. Введіть в вікні, що з’явилося в поле пошуку Режим перегляду книги «Звичайний»

3. Відкрий необхідне посилання

4. Та отримай інформацію про режим Звичайний

Режим перегляду книги «Звичайний» — дозволяє змінювати розташування та форматування даних, що знаходяться в електронній таблиці.

5. Аналогічно знайди інформацію про режим перегляду книги «Посторінковий».

В режимі перегляду книги «Посторінковий» відображається розподілення даних по сторінках. В цьому випадку можна налаштувати область друку та розриви сторінок.

10. Такі таблиці як Загальна площа Землі та її складові, Розміщення корисних копалин на материках, Кліматичні пояси світу, Відомості про океани доцільно було б робити в табличному редакторі, бо ці таблиці мають числові дані, за результатами яких можна побудувати діаграми для більш наглядного представлення інформації.

11. 3 підручника фізики — Результати вимірювання різними приладами, вимірювання лінійних розмірів площі поверхні, система мір часу.

З підручника математики — для розрахунку та запису ступенів одночленів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити