Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці

Запитання для повторення вивченого

1. Формат — це установлений стандарт запису або зовнішнього вигляду об’єктів. Форматування об’єктів полягає в зміні їх властивостей.

2. Властивості символів — розмір, тип шрифту, накреслення, колір та інше. Форматування тексту — це зміна цих властивостей, тобто зміна розміру, типу шрифту, накреслення, кольору. Властивості абзацу — вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал.

3. Повний набір усіх можливостей форматування символів надається в діалоговому вікні Шрифт, яке відкривається кнопкою в нижньому правому куті групи Шрифт або командою Шрифт контекстного меню виділеного фрагмента.

Також зручним способом форматування є використання міні-панелі форматування, яка відображається поруч із виділеним текстом. На ній розміщено інструменти, які найчастіше використовуються для форматування тексту. Після наведення вказівника на міні-панель вона перестає бути напівпрозорою і на ній можна вибирати потрібні інструменти.

4. Для установлення значень властивостей абзацу можна використовувати інструменти групи Абзац вкладки Основне або в діалоговому вікні Абзац, яке відкривається кнопкою в нижньому правому куті групи Абзац або командою Абзац контекстного меню виділеного фрагмента.

Дайте відповіді на питання

1. Числові дані можна подати в кількох форматах:

✵ Формат Числовий використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлене число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску;

✵ Формат Грошовий додає до числа позначення грошових одиниць (€, ¥ тощо). Розділення розрядів установлюється автоматично;

✵ Формат Відсотковий подає дані у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % в кінці;

✵ Формат Дробовий подає дробову частину числа у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу;

✵ Формат Текстовий використовують для подання числових даних у клітинках до тексту над яким не виконують ніяких математичних дій.

✵ Формат Дата буває кількох видів — довгий і короткий формат.

2. Зріст учня — числовий формат, дата народження учня — формат Дата, прізвище учня — текстовий формат, домашній телефон учня — текстовий формат, вартість квитка на потяг — числовий формат, відсоток хлопців від загальної кількості учнів — відсотковий формат.

3. Форматування чисел та тексту в клітинках передбачає встановлення шрифту символів, її розміру, накреслення, кольору, формату. Форматувати символи в клітинках можна використовуючи елементи керування групи Шрифт вкладки Основне або команду Шрифт контекстного меню.

4. Форматування клітинок — це встановлення кольору заливки та меж клітинок, способу вирівнювання та орієнтації тексту в клітинках, об’єднання клітинок тощо.

✵ Використовуючи елементи керування групи Шрифт можна вибрати колір заливки клітинок і встановити значення властивостей меж — колір ліній, їх товщину, стиль тощо.

✵ Вибравши кнопку Орієнтація можна змінити спосіб розміщення тексту — під кутом, вертикальна тощо.

✵ Вибравши кнопку Перенесення тексту текст у клітинці відображається у кілька рядків, уміщуючись у задану ширину стовпця.

✵ Для об’єднання декількох клітинок в одну потрібно виділити клітинки та вибрати на Стрічці кнопку Об’єднати і розмістити в центрі.

5. Під час форматування електронної таблиці можна приховувати рядки та стовпці, встановлювати ширину стовпців і висоту рядків, вибрати стиль таблиці. Усі операції з форматування електронної таблиці здійснюються елементами керування груп Клітинки, Редагування, Стилі.

6. Ширину стовпців та висоту рядків змінюють в тому випадку коли ширина стовпця чи висота рядка замалі для відображення даних. Змінити ширину стовпця чи висоту рядка можна так:

✵ Перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу стовпця або виділеного діапазону стовпців вліво або вправо;

✵ Перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу рядка або виділеного діапазону уверх чи вниз;

✵ Двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця — авто добір ширини стовпця;

✵ Двічі клацнути у стовпці номерів рядків на нижній межі рядка — авто добір висоти рядка.

7. Приховування рядків або стовпців доречне в тих випадках коли заповнена частина таблиці досить велика і деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібці для роботи. Для цього виділіть стопці чи рядки, які потрібно приховати та виконайте Основне — Клітинки — Формат — Приховати або відобразити — Приховати стовпці (рядки). Для відновлення відображення прихованих рядків (стовпців) потрібно виділити стовпці (рядки), між якими розміщено приховані, і виконати Основне — клітинки — Формат — Приховати або відобразити — Відобразити стовпці (рядки).

8. Для об’єднання декількох клітинок в одну потрібно виділити клітинки та вибрати на Стрічці кнопку Об’єднати і розмістити в центрі. Об’єднані клітинки використовують для коли потрібно ввести заголовок таблиці або кількох стовпців.

9. Форматування об’єктів електронної таблиці використовують для грамотного відображення відомостей.

Виконайте завдання

1. Для форматування об’єктів електронної таблиці використовуйте елементи керування груп Шрифт, Число, Вирівнювання, Стилі, Клітинки вкладки Основне на Стрічці.

2. Для зміни орієнтації тексту в клітинках оберіть кнопку Орієнтація. Для об’єднання декількох клітинок в одну потрібно виділити клітинки та вибрати на Стрічці кнопку Об’єднати і розмістити в центрі. Використовуючи елементи керування групи Шрифт, оберіть колір заливки клітинок і встановіть значення властивостей меж —колір ліній, їх товщину, стиль.

3. Встановлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів керування групи Число на вкладці Основне.

4. Для форматування таблиці з використанням стилів необхідно виділити клітинки з даними та обрати кнопку Форматувати як таблицю в групі команд Стилі на вкладці Основне.

5. Алгоритм збільшення розрядності чисел у стовпці С:

1. Виділіть стовпець;

2. На вкладці Основне в групі команд Число в полі зі списком оберіть формат даних Числовий;

3. Натисніть на кнопку та у вікні, що з’явилось в полі Число десяткових знаків введіть стільки знаків, скільки вам потрібно;

4. Натисніть кнопку Ок.

6. Алгоритм змінення орієнтації тексту:

1. Виділіть клітинки;

2. На вкладці Основне в групі команд Вирівнювання натисніть кнопку виклику вікна для встановлення розширених налаштувань;

3. В вікні, що з’явилося в поле Градуси введіть 45 градусів;

4. Натисніть кнопку Ок.

7. Для форматування електронних таблиці використовуйте елементи керування груп Шрифт, Число, Вирівнювання, Стилі, Клітинки вкладки Основне на Стрічці.

8. Для пошуку відомостей про встановлення різних форматів символів виконайте наступний алгоритм:

1. Для виклику Довідки натисніть на кнопку ? або клавішу F1.

2. Введіть в вікні, що з’явилося в поле пошуку Формати символів в клітинці

3. Відкрий необхідне посилання

4. Та отримай інформацію про встановлення формату символів.

На вкладці Основне в групі команд Число в полі зі списком обери необхідний формат символів;

Для більш розширених налаштувань натисни на кнопку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити