Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

4.6. Діаграми в Excel 2007

Запитання для повторення вивченого

1. Діапазон клітинок — це прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині декількох стовпців та рядків. Для виділення діапазону клітинок використовують вказівник миші.

2. Діаграма — це графічне зображення, що відображає кількісні дані. Секторні діаграми використовуються під час вивчення географії, графіки використовувались на уроках математики.

3. Редагування — це внесення змін в зміст, форматування — внесення змін в зовнішній вигляд об’єкта.

Дайте відповіді на питання

1. Діаграми використовують для більш наочного подання та полегшення розуміння числових даних.

2. В Excel 2007 можна побудувати діаграми одного з одинадцяти типів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, графік тощо.

3. Основні об’єкти діаграм:

1. Область діаграм;

2. Область побудови діаграми;

3. Заголовок діаграм;

4. Легенда;

5. Підписи даних;

6. Елемент даних (точка даних);

7. Головна горизонтальна вісь та її назва;

8. Головна вертикальна вісь;

4. Властивості об’єктів діаграм:

Область діаграм

Властивості

Область діаграм

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат шрифту написів та інше.

Область побудови діаграми

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність сітки та інше.

Заголовок діаграми, назви осей

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту, формат абзацу та інше.

Ряд даних

Кількість елементів даних, їх значення, розміщення та інше.

Елемент даних

Вид геометричної фігури, її розміри, стиль межі, ЇЇ колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та інше.

Легенда

Розміщення, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту та інше.

Осі

Мінімальне та максимальне значення, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній та інше.

5. Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

6. Секторні діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі.

7. Для побудови діаграм спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, за якими будуватиметься діаграма. Далі можна скористатися таким способом:

1. Відкрити на вкладці Вставлення в групі Діаграми список кнопки потрібного типу діаграм.

2. Вибрати необхідний вид діаграми.

8. Після створення діаграми її, за бажанням, можна відредагувати:

1. Змінити тип чи вид діаграми;

2. Обміняти місцями на діаграми відображення стовпців і рядків;

3. Додати або видалити рядки чи стовпці даних на діаграми;

4. Перемістити діаграму на окремий аркуш електронної книги тощо;

9. Форматування діаграми полягає в зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об’єктів. Для форматування окремого об’єкта діаграми його потрібно виділити. Після вибору об’єкта діаграм для форматування можна:

1. Вибрати один зі стилів оформлення текстового об’єкта зі списку групи Стилі фігур вкладки Формат;

2. Вибрати один зі стилів оформлення текстового об’єкта зі списку групи Стилі WordArt вкладки Формат;

3. Вибрати один з видів заливки, оформлення меж, ефектів зі списку кнопок Заливка фігури, Контур фігури, Ефекти для фігур групи Стилі фігур вкладки Формат.

10. Діаграми будуються за даними, які подано в електронній таблиці, і є динамічними — змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються.

11. Розміри фігур на діаграмах пропорційні числовим даним.

Виконайте завдання

5. Електронна таблиця, що відображає чисельність населення України

Динаміка чисельності населення України 2010 — 2014 рік

Рік

Кількість населення, млн

2010

46

2011

45,8

2012

45,6

2013

45,5

2014

45,4

Для унаочнення даних доцільно вибрати стовпчасту діаграму.

Доля відображення на діаграмі таких об’єктів заголовок діаграми, підписи осей даних, легенду — користуйтеся вкладкою Макет.

Відповіді (завдання 7)

✵ Один ряд даних;

✵ Найбільше значення — 46 млн. людей, найменше значення — 45,4;

✵ Діаграма побудована за значеннями діапазону А3:В7.

6. Діаграма площа суходолу Землі з географії

Відповіді (завдання 7)

✵ Один ряд даних;

✵ Найбільше значення — 37% суходолу всієї Землі розташовано в Євразії, найменше значення — 12% площі суходолу Землі займає Південна Америка;

✵ Діаграма побудована за значеннями діапазону А2:В8.

Діаграма Склад повітря з біології

Відповіді (завдання 7)

1. Один ряд даних;

2. Найбільше значення — 78% азоту, найменше значення — 0,003% вуглекислого газу;

3. Діаграма побудована за значеннями діапазону А1:В5.

7. Відповіді на питання розташовані після кожної створеної діаграми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити