Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

LibreOfficeCalc

4.1. Електронні Таблиці. Табличний процесор LibreOfficeCalc

Запитання для повторення вивченого

1. В повсякденному житті таблиці трапляються в школі, в книжках у вигляді навчального матеріалу, в кафе в вигляді меню страв, шкільний журнал також має вид таблиці.

2. Об’єкти вікна текстового процесора LibreOffice Writer:

• Лінійки для встановлення відступів абзацу та розмірів полів

• Рядок заголовка для відображення імені активного документа (того, з яким у цей час працюють) і назви програми.

• Рядок головного меню де відображені вкладки з панелями інструментів.

• Панель інструментів Стандарт

• Панель інструментів Форматування

• Кнопки керування вікном

• Робоча область для вводу та редагування тексту

• Рядок стану де міститься корисна інформація (мова документа, кількість знаків, сторінок) та кнопки для переключення режимів роботи з програмою.

• Смуги прокручування дають змогу відображати частини документа, яких не видно на екрані.

3. Клавіші для навігації документом

Действие

Комбинация клавиш

Удалить до конца слова

Ctrl+Delete

Удалить до начала слова

Ctrl+

К концу документа

Ctrl+End

В конец строки

End

Выбрать всё

Ctrl+А

В начало строки

Hom

К началу документа

Ctrl+Home

Перейти на слово левее

Ctrl+…

Перейти на слово правее

Ctrl+

Дайте відповіді на питання

1. Табличний процесор — це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Основні можливості табличного процесора:

• Уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;

• Обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій

• Побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;

• Друкування електронних таблиць, діаграм і графіків;

• Робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо)

2. Електронна таблиця — таблиця в електронній книзі, клітинки якої містять структуровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти. Електронна таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких утворюються клітинки.

3. Переваги використання електронних таблиць в порівнянні з паперовими:

• В електронних таблицях можна компактно і впорядковано розмістити відомості про якісь об’єкти;

• В електронних таблицях всі розрахунки здійснюються автоматично, що дозволяє опрацювати великі обсяги даних;

• В електронних таблицях можна швидко шукати інформацію, що вас цікавить;

• В електронних таблицях є змога автоматично додавати різноманітні діаграми;

4. Сфери використання електронних таблиць:

• В бухгалтерії для нарахування зарплатні;

• В інженерії — для розрахунку міцності конструкції та кошторису будівництва;

• В науці — для опрацювання даних експериментів;

• В навчальній діяльності — для ведення обліку успішності учнів в електронному журналі, для розв’язування математичних задач, опрацювання результатів досліджень, практичних та лабораторних робіт з хімії, фізики тощо.

• В повсякденному житті для розрахунку комунальних платежів або своїх доходів та витрат.

5. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули.

6. Об’єкти табличного процесора Calc та їх властивості.

Об’єкт

Властивості об’єкта

Електронна книга

ім’я, кількість аркушів, порядок розміщення аркушів;

Аркуш

ім’я, кількість розміщення об’єктів та їх вид, колір ярлика та інше;

Електронна таблиця

загальна кількість рядків, стовпців і клітинок; кількість рядків, стовпців і клітинок, що містять дані, та інше;

Рядок

номер, висота, кількість заповнених даними клітинок та інше

Стовпець

номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та інше;

Клітинка

адреса, вміст, тип даних у клітинці, межі, заливка та інше;

Діапазон клітинок

адреса, ім’я, кількість клітинок та інше.

7. За замовчуванням книга складається з одного аркуша з іменем Аркуші.

8. Адреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розташована. Наприклад: А1, В3, Е16, АА24.

9. Діапазон клітинок — сукупність декількох клітинок аркуша електронної таблиці. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою.

10. Табличний курсор — прямокутник, який можна переміщувати по полю робочого листа. Табличний курсор у робочій області ЕТ має вигляд чорного хрестика зі стрілками.

Виконайте завдання

1. В повсякденному житті за допомогою електронних таблиць можна зробити таблицю доходів та витрат, щоб мати свій сімейний кошторис. Або зробити таблицю для підрахунку кошторису на будівництво будинку або ремонту дома.

В навчальній діяльності за допомогою таблиць можна оформлювати лабораторні та практичні роботи з хімії, фізики, географії та інше.

2. Об’єкти вікна табличного процесора Calc:

• Поле зі списком Область аркуша;

• Поточна клітинка з табличними курсором;

• Рядок заголовка;

• Рядок меню;

• Стандартна панель інструментів;

• Панель Форматування;

• Панель формул;

• Поле Рядок вводу;

• Рядок номерів стовпців відображує номери стовпців;

• Стовпець номерів рядків відображує номери рядків;

• Кнопки та повзунок для встановлення масштабу перегляду;

• Смуги прокручування дають змогу відображати частини електронної таблиці, яких не видно на екрані;

• Рядок стану;

• Робоча область документа — робоча область табличного процесора, де відображаються комірки електронної таблиці;

• Кнопка створення нового аркуша дає змогу створити новий аркуш електронної книги;

• Рядок ярликів аркушів дає змогу переходити між різними аркушами електронної таблиць;

• Кнопки прокручування ярликів аркушів дають змогу відображати ті ярлики аркушів, яких не видно;

• Кнопка Виділити все дає змогу виділити всі комірки електронної таблиць;

3. Алгоритм збереження таблиці в табличному процесорі Calc:

1. Зайдіть в меню Файл

2. Оберіть команду Зберегти як

3. В вікні, що з’явилось обери папку для збереження файлу та введи в поле Ім’я — ім’я електронної таблиці

4. Натисни кнопку Ок.

4. Діапазон А3:А7 містить п’ять клітинок;

Діапазон В11:Е11 містить чотири клітинки;

Діапазон C2:G9 містить сорок клітинок;

Діапазону 2:2 не існує.

6. Призначення сполучень клавіш для переміщення курсору в електронній книзі:

Ctrl+↑ — У першу клітинку з даними, яка розміщена зверху від поточної клітинки, або в першу клітинку поточного стовпця, якщо зверху від поточної клітинки немає клітинок з даними;

Ctrl+↓ — переміщує табличний курсор у першу клітинку з даними, яка розміщена знизу від поточної клітинки, або в останню клітинку поточного стовпця, якщо знизу від поточної клітинки немає клітинок з даними;

Ctrl+→ — переміщує табличний курсор у першу клітинку з даними, яка розміщена справа від поточної клітинки, або в останню клітинку поточного рядка, якщо справа від поточної клітинки немає клітинок з даними;

Ctrl+← — переміщує табличний курсор у першу клітинку з даними, яка розміщена зліва від поточної клітинки, або в першу клітинку поточного рядка, якщо зліва від поточної клітинки немає клітинок з даними;

Ctrl+Home — переміщує табличний курсор у клітинку А1;

Ctrl+End — переміщує табличний курсор у праву нижню клітинку діапазону клітинок, у якому є або були дані;

7. Для пошуку відомостей про режими перегляду книги виконайте наступний алгоритм:

1. Для виклику Довідки натисніть клавішу F1 або зайдіть в меню Довідка та оберіть відповідну команду

2. Введіть в вікні, що з’явилося в поле пошуку Панель інструментів

3. Двічі клацніть на необхідний пункт та отримайте потрібну інформацію

4. Виділіть інформацію

5. Скопіюйте отриману інформацію (Ctrl+C)

6. Відкрийте текстовий процесор Writer та вставте отриманий текст (Ctrl+V)

7. Збережіть документ (Файл — Зберегти як...)

8. Такі таблиці як Загальна площа Землі та її складові, Розміщення корисних копалин на материках, Кліматичні пояси світу, Відомості про океани доцільно біло б робити в табличному редакторі, бо ці таблиці мають числові дані, за результатами яких можна побудувати діаграми для більш наглядного представлення інформації.

9. З підручника фізики — Результати вимірювання різними приладами, вимірювання лінійних розмірів площі поверхні, система мір часу.

З підручника математики — для розрахунку та запису ступенів одночленів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити