Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

LibreOfficeCalc

4.4. Виконання обчислень у табличному процесорі Libreoffice Calc

Запитання для повторення вивченого

1. Електронні таблиці призначені для формування табличних документів з використанням чисел, текстів, формул, діаграм, які використовують для автоматизації обчислювального процесу, а також для подання табличних даних в графічній формі.

2. Арифметичні вирази обчислюються згідно з традиційним порядком дій (множення та ділення обчислюються раніше за додавання та віднімання).

3. Операції копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі LibreOffice Calc здійснюються аналогічно до цих самих операцій у тестовому процесорі Writer. Тому уміст виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати), і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда В ставити). Перед вставленням потрібно виділити об’єкти, до яких буде встановлено дані з Буфера обміну.

Дайте відповіді на запитання

1. Формула в LibreOffice Calc — це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака = і може містити числа, тексти, посилання на клітинки та діапазони клітинок, знаки математичних дій (оператори), дужки та імена функцій.

2. Уведення формул аналогічне до введення текстів. Під час уведення формул потрібно дотримуватись наступних правил:

✵ Для позначення математичних дій використовуються такі оператори:

✵ + — додавання;

✵ - — віднімання;

✵ * — множення;

✵ / — ділення;

^ — піднесення до степеня;

✵ % — знаходження відсотків;

✵ У формулах не можна пропускати оператор множення, як іноді записують в зошити з математики;

✵ Пріоритет операцій збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці, за окремими винятками;

✵ Операція знаходження протилежного числа має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степеня.

✵ Для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак %;

✵ Для змінення порядку виконання дій використовують круглі дужки;

✵ Формулу потрібно записувати у вигляді рядка символів (так званий лінійний запис виразу);

3. Переваги використання у формулах посилань на клітинки та діапазони клітинок полягає в тому, що:

✵ якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за такою формулою використовуються дані із зазначених клітинок;

✵ якщо у формулах використовуються посилання на клітинки, то під час змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне пере обчислення значень за всіма формулами які містять такі посилання.

4. Деякі повідомлення про помилки та причини їх появи

Повідомлення

Причина помилки

#DIV/0!

Спроба поділити на нуль

#ЗНАЧЕННЯ!

У формулі для математичних обчислень міститься посилання на клітинку, вмістом якої є текст

#НАЗВА!

Не існує клітинок, посилання на які використовуються у формулі

#N/A

Відсутні дані для обчислень

5. Щоб уникнути помилок під час уведення у формулу посилань на клітинки, потрібні клітинки можна вибирати вказівником миші — просто клацаючи лівою кнопкою миші на потрібну клітинку. Уведення формули завершується натисненням клавіші Enter або вибором кнопки Ввід у Рядку формул.

6. Клітинці або діапазону клітинок можна надати ім’я. В імені клітинок не можна використовувати пропуски, воно не може розпочинатися із цифри, не може збігатися з адресами клітинок. Ім’я клітинки розповсюджується на аркуш або всю електронну книгу — це називається областю видимості, яка задається під час створення імені. Надати клітинці або діапазону клітинок ім’я можна так: виділити клітинку або діапазон, увести її ім’я в поле Область аркуша і натиснути Enter (при цьому областю видимості імені буде вся книга).

7. Для виділення клітинки чи діапазону, які мають імена, потрібно в поле Область аркуша ввести ім’я об’єкта.

8. Якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматична зміна адреси клітинок — модифікація формули. Модифікація відбувається під час копіювання формул за таким правилом: номери стовпців (рядків) в адресах клітинок змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків). Під час переміщення формули не модифікуються.

Виконайте завдання

1. Для вводу формули встановіть курсор в клітинці В7 — введіть знак = потім лівою кнопкою миші виділіть першу клітинку — введіть + — натисніть вказівником миші на наступну клітинку — натисніть Enter для закінчення вводу формули.

Для вводу адрес клітинок у формули використовуйте вказівник миші.

2. Для створення електронної таблиці за зразком користуйтеся панеллю Форматування або вікном Формат комірок. При введенні формул користуйтесь правилами введення даних та формул.

3. Кожна формула починається зі знаку =.

При введенні користуйтеся правилами введення формул.

В завданнях Г, Е — де один вираз ділиться на інший необхідно заключити в дужки перший вираз і другий.

Формули для обчислень


Значення виразу

Завдання А

=72-(15*(-5)+23)/7

Завдання Б

=55+12^3+(-4)^5/22

Завдання В

=(23,5+(-6,2)^3+45*(-3))/(34+(7,2)^2-44*2,2)

Завдання Г

=(-4,17)^3*(-12,1)+5,76/-12,33-4,24^3*(-32,55)+1,1

Завдання Д

=((-3,15)^3*5,15+3,12/(-18))/100*32

Завдання Е

=(-31,3/2,15+9,15^2*(-3,76)1/100*87

Як виглядають формули в табличному процесорі

4. Кожна формула починається зі знаку =.

При введенні користуйтеся правила уведення формул.

Формули для обчислень

Обчислення значень

Значення X

13,58

Значення Y

0,111

Значення Z

-3,17

Результат обчислень

Завдання А

=3*В3-5*В4^3+7*В5

Завдання Б

=(В3+В4+В5)/3

Завдання В

=(7*В3-12*В4^3)/(45-2*В5^2)

Завдання Г

=(34-5*В3^3+В4*В5)/((-24)-4,76*В4^2)

Завдання Д

=((2*В3^2-5)/(3-4*В4^2))-7*В5*В4

Завдання Е

=7,23*В3*В4*В5-((7*В3^2-15*В4)/(4*В5-8,23*В4^3))-В3

Як виглядають формули в табличному процесорі

6. Електронна таблиця для обчислення значення функції у=2х+5

Для заповнення рядку значень х використайте маркер автозаповнення. Для цього введіть в першу клітинку -10 — вказівником миші натисніть на знак маркеру авто заповнення (хрестик чорного кольору) — утримуючи ліву клавішу миші протягніть на потрібну кількість клітинок.

В клітинку В2 введіть формулу=2*В1+5. Потім аналогічно з попереднім пунктом, використовуючи маркер автозаповнення, скопіюйте формулу вправо на потрібну кількість клітинок.

7. A) =C3+D4;

Б) =F5+G6;

В) З’явиться повідомлення про помилку, бо вводимо формулу в клітинку, яка є частиною формули.

Г) =В7+С8

8. А) =А6+С4;

Б) =І7+К5;

В) =#ССЬІЛКА!+В1;

Г) =С8+Е6;

9. Надати клітинці або діапазону клітинок ім’я можна так: виділити клітинку або діапазон, увести її ім’я в поле Область аркуша і натиснути Enter (при цьому областю видимості імені буде вся книга). В імені клітинок не можна використовувати пропуски, воно не може розпочинатися із цифри, не може збігатися з адресами клітинок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити