Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

LibreOfficeCalc

4.7. Діаграми в Libreoffice Calc

Запитання для повторення вивченого

1. Діапазон клітинок — це прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині декількох стовпців та рядків. Для виділення діапазону клітинок використовують вказівник миші.

2. Діаграма — це графічне зображення, що відображає кількісні дані. Секторні діаграми використовуються під час вивчення географії, графіки використовувались на уроках математики.

3. Редагування — це внесення змін в зміст, форматування — внесення змін в зовнішній вигляд об’єкта.

Дайте відповіді на питання

1. Діаграми використовують для більш наочного подання та полегшення розуміння числових даних.

2. В LibreOffice Calc можна побудувати діаграми одного з десяти типів: гістограма, кругова, бульбашкова, лінійчата тощо.

3. Основні об’єкти діаграм:

1. Область діаграм;

2. Область побудови діаграми;

3. Заголовок діаграм;

4. Легенда;

5. Підписи даних;

6. Елемент даних (точка даних);

7. Головна горизонтальна вісь та її назва;

8. Головна вертикальна вісь;

9. Властивості об’єктів діаграм:

4. Властивості об’єктів діаграм:

Область діаграм

Властивості

Область діаграм

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат шрифту написів та інше.

Область побудови діаграми

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність сітки та інше.

Заголовок діаграми, назви осей

Стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту, формат абзацу та інше.

Ряд даних

Кількість елементів даних, їх значення, розміщення та інше.

Елемент даних

Вид геометричної фігури, її розміри, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та інше.

Легенда

Розміщення, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, формат символів тексту та інше.

Осі

Мінімальне та максимальне значення, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній та інше.

5. Стовпчасту діаграму доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел.

6. Кругові діаграми призначені для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі.

7. Для створення діаграми необхідно виконати такий алгоритм:

1. Вибрати на панелі Стандартний кнопку Діаграма. При цьому на аркуші з’явиться діаграма. Подальші дії будуть автоматично на ній відображатися.

2. Крок 1. Вибрати тип діаграми. Для цього вибрати у вікні Майстер діаграм потрібний тип діаграми та її вид. За бажанням можна встановити прапорець Тривимірний вигляд для створення об’ємної діаграми;

3. Вибрати кнопку Далі.

4. Крок 2. Вибрати діапазон даних. Для цього ввести в поле Діапазон даних потрібні адреси клітинок або діапазону. Якщо клітинки було виділено до початку побудови діаграми, то вони з’являться в полі автоматично;

5. Установити за потреби прапорці Перший рядок як підпис і Перший стовпчик як підпис для встановлення на діаграмі підписів елементів діаграми на легенді та горизонтальній осі.

6. Вибрати кнопку Далі.

7. Крок 3. Додати потрібну кількість рядів даних; указати для кожного ряду даних діапазони клітинок, які визначають назви рядів, значення елементів даних, їх підписи. Якщо дані було виділено до початку побудови діаграми, то вони будуть установлені у відповідні поля автоматично.

8. Вибрати кнопку Далі.

9. Крок 4. Визначити заголовок діаграми, наявність легенди та її розміщення, відображення осей, увівши потрібні значення та вибравши відповідні перемикачі та прапорці;

10. Вибрати кнопку Завершити.

8. Після створення діаграми її за бажанням можна відредагувати:

1. Змінити тип чи вид діаграми;

2. Обміняти місцями на діаграми відображення стовпців і рядків;

3. Додати або видалити рядки чи стовпці даних на діаграми;

4. Перемістити діаграму на окремий аркуш електронної книги тощо;

9. Форматування діаграми полягає в зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і окремих її об’єктів; колір символів, шрифт, колір заливки, прозорість, вид межі об'єкта. Для виконання цих операцій потрібно:

1. Виділити діаграму подвійним клацанням в області діаграм лівою кнопкою миші.

2. Відкрити контекстне меню об’єкта форматування правою кнопкою миші.

3. Вибрати в меню команду Формат потрібного об’єкта.

4. Установити нові значення властивостей об’єкта діаграм на вкладках вікна Формат.

5. Вибрати кнопку Гаразд.

10. Діаграми будуються за даними, які подано в електронній таблиці, і є динамічними — змінюючи дані в таблиці, діаграми автоматично змінюються.

11. Розміри фігур на діаграмах пропорційні числовим даним.

Виконайте завдання

5. Електронна таблиця, що відображає чисельність населення України

Динаміка чисельності населення України 2010 — 2014 рік

Рік

Кількість населення, млн

2010

46

2011

45,8

2012

45,6

2013

45,5

2014

45,4

Для унаочнення даних доцільно вибрати стовпчасту діаграму.

Відповіді (завдання 7)

✵ Один ряд даних;

✵ Найбільше значення — 46 млн. людей, найменше значення — 45,4;

✵ Діаграма побудована за значеннями діапазону А3:В7.

6. Діаграма Площа суходолу Землі з географії

Відповіді (завдання 7)

✵ Один ряд даних;

✵ Найбільше значення — 37% суходолу всієї Землі розташовано в Євразії, найменше значення — 12% площі суходолу Землі займає Південна Америка;

✵ Діаграма побудована за значеннями діапазону А2:В8.

Діаграма Склад повітря з біології

Відповіді (завдання 7)

4. Один ряд даних;

5. Найбільше значення — 78% азоту, найменше значення — 0,003% вуглекислого газу;

6. Діаграма побудована за значеннями діапазону А1:В5.

7. Відповіді на питання розташовані після кожної створеної діаграми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити