Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІШИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

5.1. Розв’язування компетентісних задач

Запитання для повторення вивченого

1. Людина планує свою діяльність з метою ефективного розподілення свого часу, щоб за мінімальний час зробити максимальну кількість справ. А також щоб нічого не забути.

3. Під час створення графічних зображень та комп’ютерних презентацій ми використовували лінійні алгоритми.

Дайте відповіді на питання

1. Задача — проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти.

2. Алгоритм розв’язування задач:

1. Виконати змістовний аналіз формулювання задачі (виділення умови, даних, потрібних для розв’язування задачі, кінцевих результатів);

2. Знайти необхідні відомості;

3. Побудувати інформаційну модель;

4. Вибрати засоби опрацювання даних;

5. Опрацювати дані;

6. Подати результати розв’язування задачі.

3. Під час змістовного аналізу формулювання задачі слід з'ясувати:

1) Що нам потрібно отримати як розв’язок задачі?

2) Які дані, потрібні для розв’язання задачі, є умови задачі та на карті, що до неї додається?

4. На підставі аналізу змісту задачі.

5. Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на:

Словесні — усні та письмові описи об’єктів. Наприклад — рекламний опис товару на сторінці інтернет-магазину.

Графічні — рисунки, креслення, піктограми, карти. Наприклад — зображення всіх складових набору для юних фізиків. Карта літнього походу в Карпати.

Структурні — таблиці, графіки, діаграми, схеми. Наприклад — таблиця калорійності злаків, таблиця Менделєєва, діаграми народжуваності в різних областях України.

Математичні — формули, рівняння, нерівності, функції. Наприклад — формули розрахунку площі прямокутника.

Спеціальні — хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити