Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ

2.2. Етапи побудови інформаційної моделі

Запитання для повторення вивченого

1. Модель — це зразок, примірник чого-небудь, взірець.

Моделями об’єктів є модель Сонячної системи, модель атома, макет заводу або звичайного житлового будинку, дитяча іграшка.

Моделями явищ є відеозапис землетрусу, або модель поширення зсуву.

За способом подання моделі поділяють на матеріальні та інформаційні.

2. Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на словесні, графічні, структурні, математичні, спеціальні.

3. З використанням графічних редакторів — графічні моделі, структурні;

З використанням редакторів презентацій — словесні, графічні, структурні.

З використанням текстових процесорів — словесні, математичні, спеціальні, структурні.

Дайте відповіді на питання

1. Подання інформаційної моделі можна виконувати за допомогою різноманітних програмних засобів; текстових процесорів, графічних редакторів, редакторів презентацій тощо.

2. Текстові процесори використовують для текстового, структурного та математичного опису моделей. А також в тих випадках коли необхідно в моделі поєднати одразу текстове та графічне подання. Словесна модель — кулінарний рецепт приготування пасок або розклад уроків на тиждень. Структурна модель —схема Процес навчання (рис. 1), схема охолодження ПК (рис. 2), схема кадрів підприємства (рис. 3).

3. Графічні редактори використовують для графічної форми подання. Наприклад модель автомобіля (Рис. 1) та модель мозку людини (Рис. 2)

4. Редактори презентацій використовують для поєднання текстового та графічного подання моделі. Наприклад презентація про складові комп’ютера (Рис. 1), або презентація з географії (Рис. 2 та Рис. 3).

5. Алгоритм побудови інформаційної моделі об’єкта або явища

1. Визначити мету створення моделі.

2. Визначити предметну область дослідження, для якого створюється модель.

3. Виділити ті властивості об’єкта або явища, які є суттєвими для дослідження.

4. Установити взаємозв’язки між значеннями вибраних властивостей, між даним об’єктом або явищем та іншими об’єктами та явищами предметної області, що є суттєвими для дослідження.

5. Вибрати форму подання інформаційної моделі.

6. Вибрати засіб, з використанням якого буде подано модель.

7. Зобразити модель відповідно до вибраної форми подання, відобразивши в ній суттєві властивості та встановлені взаємозв’язки.

6. Вибір форми подання залежить від мети створення та використання моделі, щоб більш ефективніше відобразити суттєві властивості об’єкта або явища.

7. Для моделі дослідження захоплень учнів мого класу більш доцільне буде використовувати:

✵ Словесну форму — написати докладно по списку хто чим займається;

✵ Графічну форму — додати до списку фотокартки з прикладами робіт або під час виступів.

✵ Структурну форму подання — відобразити в вигляді діаграми скільки учнів чим займається.

8. Модель після його завершення буде виглядати більш повною бо вона буде відображати не допущення, а вже реальні факти. Наприклад модель туристичного походу перед походом буде лише в вигляді маршруту та плану переміщення по точкам маршруту, списку продуктів та спорядження, що необхідне для вдалого проходження маршруту. А вже після походу з’являться нові складові цієї моделі. Наприклад фотографії проходження маршруту, опис використаних продуктів та речей в поході, що дійсно знадобилися, а також кінцевий кошторис.

Виконайте завдання

1. Інформаційна модель карася в графічній формі

2.

Одиниці вимірювання часу

1 рік

365 діб

1 місяць

30 (31) доба

1 тиждень

7 діб

1 доба

24 годин (год)

1 година

60 хвилин (хв)

1 хвилина

60 секунд (сек)

Одиниці вимірювання об’єму

1 л = 1 дм3

1 дм3 = 1000 см3

1 м3 = 1000 дм3 = 1000000 см3

3. На яку найбільшу відстань від населеного пункту можна віддалятися учням якщо вони планують затратити на похід не більше 5 годин іти за швидкістю не більше ніж 4 км на годину та зробити привал не менше ніж 1 годину.

t = 5 год - 1 год = 4 год — час руху учнів (без привалу)

t1 = t/2 = 2 год —час, протягом якого можна продовжувати похід.

S = v ∙ t1 = 2 год —максимальна відстань.

S = 4 км/год ∙ 2 год = 8 км.

4. Інформаційна модель процесу вирощування гороху в графічному вигляді створена за допомогою графічного редактора.

5. Інформаційна модель вивчення видів географічних карт в структурному вигляді.

6. Інформаційна модель електронного листування в структурному вигляді


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити