Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ

2.3. Карти знань. Редактор карт знань

Запитання для повторення вивченого

1. Предметна область — множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в межах деякого дослідження або в процесі діяльності.

2. Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на словесні, графічні, структурні, математичні, спеціальні.

3. Для створення інформаційних моделей можна використовувати різноманітні програмні засоби: текстових процесорів, графічних редакторів, редакторів презентацій тощо.

Дайте відповіді на питання

1. Карта знань — інформаційна модель, подана в структурній формі у вигляді схеми, яка наочно відображає взаємозв’язки між об’єктами та явищами деякої предметної області. Використовуючи карти знань можна планувати важливі для вас справи, готувати повідомлення на урок, складати плани творів, структурувати й упорядковувати відомості, організовувати групову роботу над проектами тощо.

2. Основними об’єктами карти знань є вузли — центральний кореневий вузол, дочірній та батьківський вузли.

3. Карти знань можна створювати за допомогою текстових процесорів, графічних редакторів, редакторів презентацій, а також спеціальних редакторів карт знань.

4. Редактори карт знань мають можливості:

✵ Створення карти знань

✵ Редагування та форматування карти знань

✵ Додавання графічних об’єктів до вузлів карти знань

✵ Додавання нотаток до вузлів карти знань

✵ Створення гіперпосилань на допоміжні ресурси

✵ Керування показом карти знань

✵ Пошук даних у карті знань

✵ Відкриття, збереження, друкування карти знань.

5. Для створення нового документа, у якому буде розроблятися карта знань, потрібно виконати Файл — Новий.

6. Карту знань можна редагувати:

✵ Переносити вузли вліво або вправо відносно кореневого вузла Переміщення—Node Left (або Node Right)

✵ Переміщувати з однієї гілки на іншу Переміщення—Node Left (a6o Node Right)

✵ Видаляти, копіювати вузли.

Для цього можна використовувати відповідні команди меню Змінити текст

7. На картах знань можна змінювати формат символів у вузлах, колір фону вузла, колір, тип і товщину ліній, тип вузлів. Команди для виконання всіх цих операцій розміщено в меню Формат і в контекстних меню вузлів карти.

8. Карти знань зберігаються у файлах з розширенням імені mm. Щоб зберегти створену карту, потрібно виконати Файл — Зберегти як, вибрати папку для збереження, ввести ім’я файлу та вибрати кнопку Save. Також карту знань можна зберегти як зображення типу PNG та JPEG. Для цього потрібно замість команди Зберегти як виконати Експортувати — Як PNG (або Як JPEG).Файли з розширенням mm можна потім знову відкрити в редакторі створення карт та відредагувати та внести зміни до карти. Карти, що збережені в форматі PNG та JPEG змінити не можна, можна лише переглянути карти за допомогою засобу перегляду зображень.

9. Керування показом карти знань полягає в більш ефективнішому показі, щоб глядачі мали змогу в повній мірі все побачити. Також шляхом грамотного переміщення по вузлам, гілкам та вибору таких функцій як додавання нотатків та відкриття гіперпосилання, показ може перетворитися на маленьке шоу.

✵ Керування показом карти знань що лягає в вмінні ефективно показати всі гілки карти, для того, щоб донести до аудиторії ціль створення цієї карти та її завдання. Також під час показу можна шукати текст по гілкам та додавати текстові пояснення. Для цього є наступні можливості:

✵ Щоб карта вмістилася в межах робочої області, можна приховати частину гілок. Для цього вибрати вузол і виконати Переміщення — Розвернути/Скрутити.

✵ Для зручного переміщення гілок під час показу необхідно навести вказівник на точку вузла, що ближча до батьківського вузла. Обрати вказівник та переміщувати вузли в робочій області разом з дочірніми вузлами.

✵ Для розміщення кореневого вузла по центру робочої області потрібно натиснути ESC.

10. Змінювати нічого не потрібно.

Виконайте завдання

1. Карта знань, що містить знання про квіти

2. Для побудови карти знань за зразком необхідно використовувати команди:

✵ Вставка — Загальний батьківський вузол (для створення головного вузла Агрегатні стани води)

✵ ПКМ на головному вузлі — Новий підпорядкований вузол (для створення вузлів Твердий стан, Газуватий стан, Рідкий стан)

✵ ПКМ на підпорядкованих вузла — Новий підпорядкований вузол або ПКМ на підпорядкованому вузлі — Новий суміжний вузол (для створення вузлів всіх видів станів).

3. Карта знань основних процесів життєдіяльності рослин.

Для додавання текстових пояснень до вузлів використовуйте команду контекстного меню вузла — Змінити текст в редакторі.

Для вставлення піктограм використовуйте команду контекстного меню вузла Піктограми.

5. Карт знань з відомостями про Велике переселення народів

7. Карта знань міста Харкова

Для вставки гіперпосилань використовуйте команду Вставка — Гіперпосилання (вибір файлу).

Для вставки зображень використовуйте команду контекстного меню вузла Вставка — Зображення з файлу.

Для вставлення текстових приміток використовуйте команду Вставка Гіперпосилання (текстове поле).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити