Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Й. Я. Ривкінда 7 клас - 2015 рік

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ

3.3. Алгоритми з розгалуженням

Запитання для повторення вивченого

1. Висловлювання — це речення, яке містить твердження про певний об’єкт або про зв’язки між об’єктами.

Істинне:

У двох тижнях 14 днів

Лютий йде за січнем

Павук має вісім лапок

Хибне:

Пральна машина плете павутиння.

У грудні 30 днів

Не є висловлюванням:

Завтра піде дощ.

Скільки буде 2+2.

Піднести число 67 до степеня 2

2. Висловлювання називають умовними, бо воно містить умову.

Якщо вимикач увімкнено, то лампочка горить, інакше лампочка не горить.

Якщо сонце стоїть над горизонтом, то надворі день, інакше на дворі ніч.

Якщо іменник відповідає на питання «хто?», то він належить до іменників-істот, інакше до іменників-неістот.

3. Система рівнянь.

Дайте відповіді на питання

1. Всі команди обов’язково виконується, причому кожна тільки по одному разу називають лінійним.

2. В циклічному алгоритмі команди повторюються, а лінійному команди виконуються тільки один раз.

3. Алгоритмом розгалуження називають той алгоритм, у якому при кожному виконанні деякі команди будуть виконуватися, причому кожна по одному разу, а деякі — виконуватися не будуть. Це залежить від результату виконання команди перевірки умови.

4. Повне розгалуження і неповне розгалуження.

Виконання повного розгалуження відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови: якщо результат виконання цієї команди істина, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання цієї команди хиба, то виконавець виконує послідовність команд 2, після того також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Виконання неповного розгалуження відрізняється від виконання повного розгалуження тим, що за результат виконання команди перевірки умови хиба виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

5. Тим, що в ньому є умова.

6. В лінійному алгоритмі команди виконуються одна за одною, а в розгалуженні — виконується послідовність команд 1, якщо умова виконується, а якщо не виконується — виконується послідовність команд 2.

7. В розгалуженні виконання команд одноразово, а в циклі багаторазове.

8. За допомогою блоку команд Керувати.

Виконайте завдання

1. Виконання алгоритму

Приклад № 1

1) 165

2) 16 + 5 = 21

3) Умова хибна

4) -

5) Умова істина

6) «Сума менша ніж 30»

7) Закінчити виконання алгоритму

Приклад № 2

1) 16, 17

2) 16 + 17 = 33

3) Умова істина

4) Сума більше ніж 30»

5) Закінчити виконання алгоритму

Приклад № 3

1) 219

2) 21 + 9 = 30

3) Умова хибна

4) Умова хибна

5) «Сума дорівнює 30»

6) Закінчити виконання алгоритму

2. Виконання алгоритму

а) Більшим з даних двох чисел є число b;

б) Більшим з даних двох чисел є число а.

3. Виконання алгоритму

а) Більшим з даних двох чисел є число а;

б) Числа а і Ь рівні між собою;

в) Більшим з даних двох чисел є число b.

а = 3,6 b = 7,8

а = 0,6 b = 0,8

а = 6,5 b = 6,5

4.

16 і 5, 16 і 17, 21 і 9.

7 і 8, 19 і 25, 19 і 11.

5. Блок-схема

6.

7. Алгоритм знаходження фальшивої монети з 9 монет:

1. Розділимо 9 монет на 3 купки

2. Дві з трьох купок покладемо на різні сторони терезів.

3. Якщо терези не переважили в одну зі сторін, то виходить, що вага монеток є рівною, отже, легша монета залишилася в незваженій третій купці.

4. З трьома монетами, що залишилися, вчиняємо так само. Зважуємо дві монети.

5. Якщо їхня вага виявилася рівною, то легшою буде незважена монета.

8. Скрипт

9. Скрипт

Практична робота № 5.

«Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скрейч»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити