Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» Н. В. Морзе 7 клас - 2015 рік

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

23. Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

✵ В клітинки таблиці вводимо дані текстові або числові. Це клітинки і вміст клітинки можна форматувати та вміст клітинок можна використовувати при розрахунках.

✵ Для введення використовується клавіатура, для редагування — групи Буфер обміну вкладки Основне. Для форматування — групи Шрифт, Число та Вирівнювання вкладці Основне.

Завдання 1.2

Формати текстові, числові та дата.

Завдання 1.3 та 1.4

Виділяємо і заповнюємо даними першу клітинку (A4), потім наводимо вказівник миші на правий нижній кут клітинки (вказівник миші набуде вигляду +) і, утримуючи ліву клавішу миші, протягуємо до А10 включно і відпускаємо ЛКМ.

Завдання 2.1

Для форматування — групи Шрифт, Число та Вирівнювання вкладці Основне.

Щоб зробити автоматичний добір ширини стовпців таблиці, необхідно навести вказівник миші на праву межу стовпця в районі його заголовку. Вказівник набуде вигляду , два рази клацаємо ЛКМ (таким чином стовпчик прийме ширину самого найдовшого слова введеного до клітинки).

Завдання 2.2

Кнопка Office → Зберегти (Зберегти як...) → ввести ім’я документу.

Завдання 3.2

Видалити весь рядок можна так:

✵ необхідно натиснути ЛКМ (таким чином виділиться весь рядок) на заголовок рядка, потім натиснути ПКМ і в контекстному меню вибрати команду Видалити.

✵ скористатися інструментами Видалити рядки з листа з групи Клітинки на вкладці Основне.

Завдання 3.3

Додати рядок можна так:

✵ необхідно натиснути ПКМ на заголовок рядка і в контекстному меню вибрати команду Вставити (треба врахувати, що рядок вставиться перед рядком, на якому було відкрито контекстне меню).

✵ скористатися інструментами Вставити рядки на листа з групи Клітинки на вкладці Основне.

Завдання 4.2

Змінити ширину стовпців та висоту рядків можна так:

✵ необхідно навести вказівник миші на межу стовпця чи рядка, розмір якого треба змінити. Коли вказівник миші набуде вигляду , утримуючи ЛКМ, перетягувати межу в бік і до необхідного розміру.

✵ скористатися інструментами Ширина і Висота з групи Вписати на вкладці Розмітка сторінки.

Завдання 4.3

Додати стовпчик можна так:

✵ необхідно натиснути ПКМ на стовпчику і в контекстному меню вибрати команду Вставити (треба врахувати, що стовпчик вставиться перед стовпчиком, на якому було відкрито контекстне меню).

✵ скористатися інструментами Вставити стовпці на лист з групи Клітинки на вкладці Основне.

Завдання 4.4

Відкрити браузер ввести в адресний рядок адресу електронної енциклопедії Вікіпедія (https://ru.wikipedia.org/).

Завдання 4.5

Об’єднати комірки можна так (але спочатку треба виділити ті комірки, які потрібно об’єднати):

✵ ПКМ на виділених комірках обрати команду Формат комірки та на вкладці Вирівнювання поставити позначку на Об’єднання комірок.

✵ Скористатися інструментом Об’єднання комірок в групі Вирівнювання на вкладці Основне.

Завдання 4.6

Для зафарбування клітинок необхідно:

✵ ПКМ на виділеній комірці обрати команду Формат комірки, на вкладці Заливка обрати колір та натиснути кнопку Ок.

✵ Скористатися інструментом Колір заливки в групі Шрифт на вкладці Основне.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити