Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» 8 клас Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Розділ 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

6.1. Поле. Величини, сталі і змінні величини. Властивості змінних

Виконайте завдання (с. 187)

1. procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Top := 100;

Edit1.Caption := ’Інформатика’;

end;

2. procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: char);

begin

Edit1.Left := 120;

Edit1.Caption := ’Тут впишіть своє ім’я’;

end;

3. procedure TForm1.Edit1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y; Integer);

begin

Edit1.Caption := ’Тут впишіть будь-яке слово’;

Edit1.Color := clSilver;

Edit1.Font.Color := clRed;

Edit1.Left := Edit1.Left+100;

Edit1.Top := Edit1.Top+80;

end;

4. procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Left := Edit1.Left+80;

Edit1.Top := Edit1.Top-20;

Edit1.Caption := ’Ваше прізвище та ім’я';

Edit1.Font.Color := clGreen;

Edit1.Color := clYellow;

end;

5. Розмістіть на формі три поля для введення чисел, одну кнопку та один напис, у якому буде відображатися результат розрахунків після натиснення кнопки. Введіть наведену процедуру обчислення виразу.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a, b, c, z: real;

begin

a := StrToFloat(Edit1.Text);

b := StrToFloat(Edit2.Text);

c := StrToFloat(Edit3.Text);

z := (a*2+b)*(a+c);

Label1.Caption := FloatToStr(2);

end;

6. Розмістіть на формі два поля для введення чисел, одну кнопку та один напис, у якому буде відображатися результат розрахунків після натиснення кнопки. Введіть наведену процедуру обчислення різниці двох дійсних чисел.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a, b, z: real;

begin

a := StrToFloat(Edit1.Text);

b := StrToFloat(Edit2.Text);

z := a-b;

Label1.Caption := FloatToStr(2);

end;

7. Розмістіть на формі три поля для введення чисел, одну кнопку та один напис, у якому буде відображатися результат розрахунків після натиснення кнопки. Введіть наведену процедуру обчислення виразу.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a, b, c, z: real;

begin

a ;= StrToFloat(Edit1.Text);

b := StrToFloat(Edit2.Text);

c := StrToFloat(Edit3.Text);

z := (a*3-b*2)*c;

Label1.Caption := FloatToStr(2);

end;

8. Розмістіть на формі одне поле для введення довжини радіуса кола, одну кнопку та один напис, у якому буде відображатися довжина кола після натиснення кнопки. Введіть наведену процедуру обчислення виразу.

procedure TForm1.Button1Click(Seuder: TObject);

const p = 3.1416;

var r, l: real;

begin

r := StrToFloat(Edit1.Text);

l := p*r*2;

Label1.Caption := FloatToStr(l);

end;


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити