Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» 8 клас Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Розділ 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

6.2. Налагодження проекту

Виконайте завдання (с. 193)

2. Тестові набори:

а) час — 30, швидкості — 120 та 100;

б) час — 600, швидкості — 80 та 50;

в) час — 1200, швидкості — 200 та 80.

Результати:

а) 110; б) 1300; в) 5600.

Логічні помилки можуть бути у відсутності переведення одиниць вимірювання часу. У тестовому наборі час подано у хвилинах. У програмі має бути передбачено переведення хвилин у години, оскільки швидкості потягів подано у кілометрах на годину.

6. Розмістіть на формі два поля для введення ціни цукерок і печива та дві форми для введення їхньої маси, одну кнопку та один напис, у якому буде відображатися результат розрахунків після натиснення кнопки. Введіть наведену процедуру обчислення вартості покупки.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var price1, price2, weight1, weight2, sum1, sum2, total: real;

begin

price1 := StrToFloat(Edit1.Text);

// ціна цукерок

price2 := StrToFloat(Edit2.Text);

// ціна печива

weight1 := StrToFloat(Edit3.Text);

// маса цукерок

weight2 := StrToFloat(Edit4.Text);

// маса печива

sum1 := price1 * weightl;

// вартість цукерок

sum2 := price2 * weight2;

// вартість печива

total := sum1 + sum2;

Label1.Caption := FloatToStr(total);

end;

// загальна вартість покупки


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити