Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» 8 клас Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Розділ 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

6.4. Алгоритми з розгалуженням

Виконайте завдання (с. 205)

1. Якщо логічний вираз 1 є істинним, то виконуються команди 1. Інакше, якщо логічний вираз 1 виявився хибним, а логічний вираз 2 істинним, то виконуються команди 2. Інакше, якщо і логічний вираз 1, і логічний вираз 2 виявилися хибними, то виконуються команди 3.

2. Якщо логічний вираз 1 є істинним, виконуються команди 1. Якщо логічний вираз 2 є істинним, виконуються команди 2.

3. У першому завданні перевірка на істинність логічного виразу 2 відбуватиметься тільки у випадку, якщо логічний вираз 1 виявиться хибним.

У другому завданні в будь-якому випадку програма перевірить на істинність логічний вираз 1 та логічний вираз 2.

10. а) Префікс пре- пишеться у прикметниках, якщо він замінюється словом «дуже» (премудрий — дуже мудрий), в інших випадках пишеться префікс при- (примудритися, прикраса, прив’ялий, приклад).

б) Дієслова умовного способу творяться додаванням до форм минулого часу частки би (б). Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, уживають частку би (сказав би, приніс би), після голосного — б (сказала б, принесла б).

в) Натуральне число називається простим, якщо воно має тільки два різних дільники: одиницю й саме це число. Число, яке має більше двох дільників, називається складеним.

г) Частину механічної енергії, зумовлену взаємодією тіл, називають потенціальною енергією, а частину механічної енергії, зумовлену рухом тіл, — кінетичною енергією.

11. а) Перехід дороги відповідно до світла світлофора: якщо світло червоне або жовте — стій, якщо зелене — йди.

б) Якщо погода гарна, піду гратися у двір, інакше залишусь удома грати за комп’ютером.

в) Вибір, що купити у шкільній їдальні, залежно від кількості наявних грошей.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити